ေအာ္စကာဆုရ ဇာတ္ကားတြင္ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည့္ ေခြးအလိမၼာ ေသဆုံး

၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ေအာ္စကာရခဲ့သည့္ The Artist ဇာတ္ကားတြင္ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ တယ္ရီယာေခြးငယ္ Uggie သည္ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေသဆုံး သြားခဲ့ေၾကာင္း TMZ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

Uggie သည္ ေသဆုံးခ်ိန္တြင္ အသက္(၁၃)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ Uggie မွာ ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားထားသည့္ တိရိစၦာန္ရုံတြင္ ေနရမည့္ အေနအထားမွ တိရိစ ၦာန္မ်ား ေလ့က်င့္ေပးရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ အုိမာမူလာက ေခၚယူေလ့က်င့္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ တိရိစ ၦာန္ အလိမၼာ ျပပြဲမ်ားတြင္ ပြဲထုတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေခြးအလိမၼာ Uggie သည္ Water for Elephants ဆုိသည့္ ဇာတ္ကားတြင္ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ 

Uggie သည္ ကိန္း ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ေခြးေျခဖ၀ါးဆု ရခဲ့သည့္ ပထမဆုံးေခြးျဖစ္ၿပီး ေရႊလည္စည္းဆုလည္း ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ Uggie ၏ ေျခဖ၀ါးမွာ ေဟာလီး၀ုဒ္ရွိ တရုတ္ျပဇာတ္ရုံေရွ႕တြင္ တံဆိပ္ႏွိပ္ ေဖာ္ျပျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ 

Uggieကုိ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည့္ ၄င္း၏သခင္ အုိမာမူလာက Uggie ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ Uggie - My Story ဆုိသည့္ အတၳဳပၸတၱိ စာအုပ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။