ဂရိတ္ေဝါေပၚမွာ Star Wars မွ Stormtrooper အေကာင္ ၅၀၀ လမ္းေလွ်ာက္

ဂရိတ္ေဝါေပၚမွာ Star Wars မွ Stormtrooper အေကာင္ ၅၀၀ လမ္းေလွ်ာက္

Star Wars ရုပ္ရွင္ကို အေမရိကန္မွာ စျပီးေတာ့ ရံုတင္ေနပါျပီ။ ၾကိဳတင္ လက္မွတ္ ေရာင္းခ်တဲ့ အခါမွာလည္း ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ကုန္တဲ့အထိ ေအာင္ျမင္ေနပါတယ္။

တရုတ္ျပည္မွာ မၾကာမီွ ရက္ပိုင္း ျပသေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့ ရုပ္ရွင္ အတြက္ Disney ဟာ ေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ေရး ဘတ္ဂ်တ္ ေျမာက္မ်ားစြာ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိပါတယ္။

ေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ေရး ဘတ္ဂ်က္ အသံုးျပဳမွု အထူးျခားဆံုး အေနျဖင့္ Star Wars ထဲက ဇာတ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္တဲ့ Stormtrooper မ်ားကဲ့သုိ႔ အဝတ္ တန္ဆာမ်ား ဝတ္ဆင္ေစျပီး ဂရိတ္ေဝါေပၚမွာ ဇာတ္ကားထဲကလို စီတန္း လမ္းေလွ်ာက္ေစျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္း လမ္းေလွ်ာက္မွု ျပကြက္ကို လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားျပီး ၾကည့္ရွုခဲ့ၾကပါတယ္။ ညီညီညာညာ လမ္းေလွ်ာက္ျပီး ေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ေရး ဆင္းဖို႔ အတြက္ စစ္သားမ်ားကို အခေၾကးေငြျဖင့္ ငွားယူထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ခန္႔မွန္းထားၾက ပါတယ္။

ဂရိတ္ေဝါေပၚ မေမ်ာ္လင့္တဲ့ ျပကြက္ေၾကာင့္ အလည္အပတ္ ေရာက္ေနသူမ်ားဟာလည္း ယင္း Stormtrooper မ်ားနဲ႔ ဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးခဲ့ၾက ပါတယ္။ Star Wars ထဲက လက္နက္မ်ားျဖင့္လည္း ဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့ၾက ပါတယ္။

Star Wars အေနနဲ႔ ကမၻာ့လူဦးေရ အမ်ားဆံုး ႏို္င္ငံ ျဖစ္တဲ့ တရုတ္ျပည္မွာ ၎တို႔ ရုပ္ရွင္ လက္မွတ္ အေရာင္းရဆံုး ျဖစ္ေအာင္ စီမံခ်က္ခ်လို႔ ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။