ဒန္နီယန္ခရစ္ ဂိ်မ္းစဘြန္းအျဖစ္မွ နားျပီ

အသက္ ၄၇ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ကမၻာေက်ာ္ သရုပ္ေဆာင္ မင္းသား ဒန္နီယမ္ခရစ္ (Daniel Craig) ဟာ

ဂ်ိမ္းစဘြန္းမင္းသားဘဝမွ အနားယူျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ Casino Royale ကေနစလို႔ Spectre အထိ စုစုပါင္း ေလးကား ရုိက္ျပီးေတာ့ ဂ်ိမ္းစဘြန္းမင္းသား အျဖစ္မွ အနားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒန္နီယမ္ အေနနဲ႔ အေမရိကန္မွ စတင္ တင္ဆက္မယ့္ ရုပ္သံ စီးရီး တစ္ခုမွ အဓိက မင္းသားအျဖစ္ ပါဝင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ျပီး ယင္းဟာလည္း ဂ်ိမ္းစဘြန္း အျဖစ္မွ အနားယူေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။ သူ႔ကို ဂ်ိမ္းစဘြန္း အျဖစ္ ဆက္လက္ သရုပ္ေဆာင္ဖု႔ိ ကမ္းလွမ္းေၾကာင္း သူ႔အေနနဲ႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ေၾကာင္းလဲ ဆို ပါတယ္။ Skyfall ရုပ္ရွင္မွာ ျဗိတိန္ေပါင္ ၇.၃၈ မီလ်ံ သရုပ္ေဆာင္ေၾကး ရရွိခဲ့ျပီး ဂ်ိမ္းစဘြန္းထဲမွာ သရုပ္ေဆာင္ေၾကး အမ်ားဆံုး ရရွိတဲ့ ဘြန္းအျဖစ္ အမည္တြင္ေစခဲ့ျပီး ကမၻာ့ ဝင္ေငြ အေကာင္းဆံုး မင္းသား တစ္ဦး စာရင္းထဲကိုလည္း ဝင္ေစခဲ့ ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ Spectre ရုပ္ရွင္ဟာလည္း ဂ်ိမ္းစဘြန္းရုပ္ရွင္ေတြထဲမွာ အကုန္က် အမ်ားဆံုး မွတ္တမ္းတင္ျပီး ကမၻာ့ အကုန္က် အမ်ားဆံုး ရုပ္ရွင္ စာရင္းထဲလည္း ပါဝင္သြားေစ ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဂ်ိမ္းစဘြန္းျဖစ္လာႏိုင္သူမ်ား အျဖစ္ ျဗိတိန္မွ လူမည္းမင္းသား Idris Elba, ျဗိတိန္မွ လူျဖဴမင္းသားမ်ားျဖစ္တဲ့ Damian Lewis နဲ႔ Mad Max ရုပ္ရွင္မွ Tom Hardy တို႔က ေရပန္းစားေန ပါတယ္။