ေၾကာင္ထီးကို အဂၤါတံျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးဆက္

ေၾကာင္ထီးမ်ား ေမြးထားသူမ်ား အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ လိင္တံကို ျဖတ္ျခင္းဟာ လုပ္ေ့လ့လုပ္ထရွိတဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတ္။

ယခု ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရတာကေတာ့ တိရစၧာန္ေဆးကုခန္းထဲမွာ ေၾကာင္ထီးတစ္ေကာင္ သူ႔ ပစၥည္းမရွိေတာ့တာ ၾကည့္ျပီးေတာ့ အံံ့ၾသ ေဒါသ ထြက္ေနတဲ့ အမူအရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကာင္ထီးမ်ားကို ၎တို႔ရဲ႕ ပစၥည္းအား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖင့္ ဘာ အက်ိဳးေက်းဇူး ရသလဲ ဆုိရင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေၾကာင္ထီးမ်ားဟာ ၎တို႔ရဲ႕ အဂၤါတံရွိရင္ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ပုိမ်ားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လိင္တံမွ ကူးဆက္တဲ့ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ျပီး အသက္တုိေစပါတယ္။ အဂၤါတံကို ျဖတ္လိုက္တဲ့အခါ ပိုျပီးေတာ့ အသက္ရွည္ရွည္ ေနရပါတယ္။
သူတုိ႔မွာ ၎တို႔ရဲ႕ အဂၤါရွိရင္ ပုိျပီးေတာ့ Aggressive ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိးသြမ္းတဲ့ စိတ္ေလးရွိပါတယ္။ ယင္း အဂၤါတံကို ျဖတ္လိုက္တာေၾကာင့္ မဆုိးသြမ္းေတာ့ပဲ ေနရထိုင္ရတာ ပိုသိမ္ေမြ႔ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္တတ္လာပါတယ္။ အျခားေသာ ေၾကာင္မ်ားနဲ႔လည္း မိတ္ဖြဲ႔ေနထိုင္တတ္လာပါတယ္။ အျခားေသာ ေၾကာင္ေတြနဲ႔ ရန္ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြ၊ နယ္ေျမလုတာေတြ၊ အိမ္ကေနထြက္ျပီး ရက္အေတာ္ၾကာမွာ ျပန္လာတာေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အဂၤါတံရွိေနခ်ိန္မွာ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အျခားေသာ ေၾကာင္မရွိတဲ့ေနရာကုိ အနံ႔အာရံုနဲ႔ လြယ္တကူ သိရွိျပီး ထြက္သြားတတ္ၾက ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေၾကာင္မ ေမြးထားေသာ အိမ္မ်ားကလည္း ေၾကာင္ကေလးမ်ား ေမြးလာရျပီး မေကြ်းႏိုင္တဲ့အခါ စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာတတ္ ပါတယ္။

အိမ္တြင္း ေနရာတကာမွာ ေသးေပါက္ျခင္း၊ မစင္စြန္႔ျခင္းတုိ႔ကို မျပဳလုပ္ေတာ့ပဲ ေသခ်ာ ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ေပးလို႔ လြယ္ကူသြားပါတယ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေၾကာင္ရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ပိုေကာင္းေစသလို၊ ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္လည္း ထိန္းသိမ္းရ လြယ္ကူသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိရစၧာန္ အခြင့္အေရးဖက္ကေန ၾကည့္ရင္လည္း သူ႔တုိ႔ ဘဝကို မ်ိဳးတုန္းေစတာျဖစ္တာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ကလည္း မၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါဘူး။