ေဒါင္းလန္းၾကီး ပြဲေတာ္စာ

မႏၱေလးျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ခိုက္ နံမည္ၾကီးေနသာ ေဒါင္းလန္းၾကီး ပြဲေတာ္စာကို ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္ရိွ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ သြားေရာက္ စားေသာက္ျဖစ္ရင္း ေဒါင္းလန္းၾကီး ပြဲေတာ္စာ အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း ေလ့လာမိခဲ့ပါတယ္။

ေဒါင္းလန္းသည္ မြန္ ေဝါဟာရ ျဖစ္ေသာ ဒုင္ေလင္ မွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ယူဆၾကပါတယ္။ ဒုင္ ဆိုသည္မွာ တင္ေဆာင္ သယ္ပိုးသည္ ဟု အဓိပၸာယ္ ရျပီး ေလင္ ဆိုသည္မွာ စားေသာက္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုင္ေလင္ဆိုေသာ စကားမွာ အစားအေသာက္မ်ား သယ္ပိုးထားေသာ ပစၥည္းဟု ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒုင္ေလင္မွ စကားပ်က္လာျပီး ေနာင္တြင္ ေဒါင္းလန္း ဟု သြင္လာပါတယ္။

 

အစားအေသာက္မ်ား ထည့္ရန္ အတြက္ သစ္သား၊ ဝါး စသည္တို႔ကို အသံုးျပဳျပီး ယြန္းျဖင့္ သရိုး ကိုင္ကာ ေျခေထာက္ တပ္ထားေသာ ဘန္းျပားၾကီးကို ေဒါင္းလန္းဟု ေခၚဆိုၾကပါတယ္။ ထို ေဒါင္းလန္းၾကီးထဲတြင္ မိသားစုဝင္ ငါးေယာက္ စားမည္ဆိုလ်င္ ထမင္း ငါးပံု ပံုလိုက္ပါတယ္။ အလယ္တြင္ အုန္းခြက္ သို႔မဟုတ္ ႏွီးခြက္ သို႔မဟုတ္ သစ္သားခြက္ျဖင့္ ဟင္းမ်ားထည့္ကာ ထားရိွပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ကိုယ့္ထမင္းပံုေပၚတြင္ ဟင္းအရည္ အဖတ္မ်ား နယ္ဖတ္စမ္းကာ စားၾကသျဖင့္ တစ္ဦး၏ ဟင္း အရည္ႏွစ္မ်ားမွာ တျခား တစ္ဦး၏ ထမင္းပံုမ်ားသို႔ စီးေနပါေတာ့တယ္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း "လက္ေရးတျပင္ စီးေနသူ" ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ဟန္ တူပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ထိုသို႔ မစားၾကေတာ့ဘဲ ေဒါင္းလန္းၾကီးထဲတြင္ ဟင္းခြက္မ်ား ထည့္ထားျပီး ထမင္းကိုမူ တစ္ေယာက္စား ေဒါင္းလန္းငယ္မ်ားျဖင့္ ထည့္ကာ စားေသာက္လာၾကပါတယ္။

ေဒါင္းလန္းႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ မွတ္တမ္း တစ္ခု အျဖစ္ ေညာင္ရမ္းေခတ္ (သကၠရာဇ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔) ရိွ ဝန္ၾကီး ပေဒသရာဇာ၏ "ထန္းတက္သမား" တ်ာခ်င္းတြင္ ေတြ႕ရိွရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ပညာရွင္မ်ားကမူ ပုဂံေခတ္ကတည္းက ေဒါင္းလန္းျဖင့္ စားေသာက္သည့္ ဓေလ့ ေပၚထြန္းခဲ့သည္ဟု ဆိုထားပါတယ္။ ေဒါင္းလန္းျဖင့္ စားေသာက္သည့္ ဓေလ့ကို တခ်ိဳ႕က အိႏၵိယက ဆင္းသက္လာသည္ဟု ယူဆၾကျပီး တခ်ိဳ႕က ယိုးဒယားက ဆင္းသက္လာသည္ဟု ယူဆထားၾကပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ေဒါင္းလန္းျဖင့္ စားေသာက္သည့္ ဓေလ့ကို ေရွးႏွစ္ အေတာ္ၾကာကပင္ ျမန္မာတို႔ အသံုးျပဳလာသည္ကေတာ့ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref: ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း၊ အတြဲ၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၂
Photographer: Chan Myae Ei (Stacy Chan)
Stacy Chan (႐ိုးရာေလး)
www.yoyarlay.com

‪#‎stacy_yyl‬
‪#‎knowledge_yyl‬, ‪#‎food_yyl‬