ကိုယ္လံုးတီး အိပ္စက္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူး

အေမရိကန္မွာ စစ္တမ္းအရ ကိုယ္လံုးတီး အိပ္စက္သူဟာ ၁၈ ရာခိုင္ႏွုန္းပဲ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာဆုိရင္ေတာ့ အဲ့ဒီထက္ မာ်းစြာ နည္းပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္လံုးတီး အိပ္စက္ျခင္းဟာ က်န္းမာေရး အက်ိုးေက်းဇူး မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း ေဆးပညာရွင္မ်ားမွ သက္ေသျပထားပါတယ္။

ည အိပ္စက္တဲ့အခါ အဝတ္အစား မဝတ္ထားပဲ အိပ္ရင္ body ကို ေလဝင္ေလထြက္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းပိုေပးတာေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ ထိန္းညွိေပးရာမွာ အင္မတန္ သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ညအိပ္ေနတုန္း လန္႔ႏိုးတာမ်ိဳး မျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္အိပ္စက္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။ metabolism ကို ျမင့္တင္ေပးပါတယ္။ yeast အျပင္ အျခားေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ကိုယ္တြင္းမွာ ပိုေအာင္းဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရးေပးေစတာက ညအိပ္အဝတ္အစားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆုိရင္ အဂၤါနားတစ္ဝိုက္မွာ အဝတ္အစားမ်ား လြမ္းျခံဳထားမွုေၾကာင့္ ဘက္တီးရီးယား မွီခို ေမြးဖြားမွုကို ပိုမို ျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ သားအိမ္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ေရာဂါကို အဝတ္အစား ဝတ္ျပီး အိပ္ျခင္းက ပို အားေပးႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေကာ၊ အမ်ိဳးသမီးေကာ အဝတ္မပါပဲ အိပ္ျခင္းက ပိုလို႔ က်န္းမာေရး ေကာင္းက်ိဳး ရွိေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အားျဖင့္လည္း မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မွု ျမင့္တက္ေစေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္လံုးတီး အိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္ skin to skin ထိေတြ႔မွု ရရွိျခင္း love ဟိုမုန္း ျမင့္တက္ေစတာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ မိသားစု ဘဝကို ပိုမို ရရွိေစေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

Ref: dailymail
ဇီးကြက္ (ရိုးရာေလး)