ဦးေႏွာက္သုိ႔ ကင္ဆာပ်ံ႕ႏွံ႔သည့္ အဆုတ္ကင္ဆာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ဦးေခါင္းတစ္ခုလုံး ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကင္သည့္ ကုထုံးမွာ အက်ဳးိမရွိဟု ဆုိ

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ နွစ္စဥ္ လူဦးေရ ၄၅,၀၀၀ ခန္႔မွာ အဆုတ္ကင္ဆာ ေဝဒနာ ခံစားေနရၿပီး ယင္းတို႔၏ သုံးပုံတစ္ပုံတြင္ အဆုတ္ကင္ဆာမွာ ဦးေႏွာက္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေၾကာင္း သိရသည္။

သုေတသနတစ္ရပ္အရမူ ဦးေႏွာက္သို႔ ကင္ဆာပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည့္ အဆုတ္ကင္ဆာ ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ဦးေခါင္းတစ္ခုလုံး ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသသည့္ နည္းလမ္းမွာ အက်ိဳးမရွိေၾကာင္း  ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါသုေတသနအရ လူနာ ၅၀၀ ကို ဦးေခါင္းတစ္ခုလုံး ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကင္သည့္ ကုထုံးျဖင့္ ကုသခဲ့ရာ အျခားကုသနည္းမ်ားထက္ ထူးျခားသည့္ တိုးတက္မႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။ ဦးေႏွာက္သို႔ ကင္ဆာပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္း ဒုတိယအဆင့္ အက်ိတ္တည္မႈမ်ားကို စတီး႐ြိဳက္(steroids) ေဆးဝါးမ်ား အသုံးျပဳ၍ ဦးေခါင္းတစ္ခုလုံး ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကင္ၿပီး ကုသေလ့ရွိသကဲ့သို႔ ကင္ဆာေရာဂါကုထုံးမ်ားေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထုံးမဟုတ္သည့္ အျခားကုထုံးမ်ားျဖင့္လည္း ကုသေလ့ရွိ သည္။

သို႔ေသာ္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထုံးမွာ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ အလြန္အမင္းေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာကို ထိခိုက္ေစျခင္း စသည့္ ဆိုး႐ြားလြန္းေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေဆး႐ုံမ်ားမွ ဆရာဝန္မ်ား၊ သုေတသီမ်ားႏွင့္ လူနာမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည့္ အဆိုပါသုေတသနတြင္ ဦးေႏွာက္သို႔ ကင္ဆာေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔သည့္ လူနာမ်ားကို ဦးေခါင္းတစ္ခုလုံး ဓာတ္ ေရာင္ျခည္ကင္သည့္ ကုထုံးျဖင့္ ရက္သတၱ ပတ္တစ္ပတ္ၾကာကုသခဲ့ၿပီးေနာက္စမ္းသပ္ခဲ့ရာ လူနာ၏က်န္းမာေရးအေျခအေနတိုးတက္မႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

Ref :http://www.bbc.com/news/health-37255399

Nz (ရိုးရာေလး)