ဘာေရာဂါမွမရွိဘဲ အိပ္စက္ေနစဥ္ ေသဆုံးျခင္း (SUDS)

ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးဟာ အိပ္ယာေပၚမွာ အိပ္ရင္း ရုတ္တရက္ကြယ္လြန္သြားပါတယ္။

က်န္းမာေရး အေကာင္းပကတိရွိေပမယ့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ ေသျခင္းျဖစ္ျပီး သ႔ူကို အဂၤလိပ္လို SUDS လို႔ေခၚပါတယ္။ Sudden unexpected death syndrome ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းဟာ လူငယ္ေတြမွာ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေဝဒနာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။ စစ္တမ္းအရ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ လူငယ္ေတြ ကားအက္ဆီးဒန္႔ျဖစ္တာထက္ SUDS နဲ႔ ကြယ္လြန္တဲ့ အေရအတြက္က မ်ားေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

ယခု ပံုပါ အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ျဗိတိန္မွ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ျပီး အိပ္စက္ေနစဥ္ ကြယ္လြန္သြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းမတုိင္ခင္လည္း ဘာ က်န္းမာေရး အားနည္းခ်က္မ်ားမွ မရွိခဲ့ ပါဘူး။ က်န္းမာေရး အေကာင္းပကတိကေန ကြယ္လြန္ျခင္း ျဖစ္ရပ္အတြက္ ဆရာဝန္မ်ားလည္း စစ္ေဆးတာ ဘာ ျပစ္ခ်က္မွ မရွိပါဘူး။ ႏွလံုး၊ အူ၊ ေသြး၊ အားလံုး ပံုမွန္နဲ႔ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ ၁၉၇၇ ဝန္းက်င္ကေန စလို႔ ဆရာဝန္မ်ား သတိထားမိလာတဲ့ ေဝဒနာ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေရာဂါတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ ရုတ္တရက္ျဖစ္ပ်က္သြားတတ္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္မႈျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ အနည္းငယ္မွာသာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အိပ္စက္ေနစဥ္ ႏွလံုးခုန္မႈနဲ႔ ေသြးလည္ပတ္မႈ ကို သက္ေရာက္ျပီး ရုတ္တရက္ ႏွလုံးခုန္ ရပ္တန္႔ ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ျဗိတိန္မွာ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသူ ကြယ္လြန္မွုေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္းမွာလည္း ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိလာတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။

Ref : Dailymail : 'Beautiful and caring' student, 19, died in her sleep at her university halls of residence from Sudden Adult Death Syndrome'