အလုပ္ႏွစ္ခု သုံးခုကို တၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္တာဟာ ဦးေႏွာက္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အလုပ္ ႏွစ္ခု၊ သုံးခု လုပ္ရတာကို အခ်ိန္ကုန္သက္သာလို႔ သေဘာက်တဲ့ လူေတြ ရွိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီလိုလုပ္တာေတြ မ်ားလာတာနဲ႕ အမွ် ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႕ မွတ္ဉာဏ္ကို သိသိသာသာ ထိခိုက္ေစတတ္ပါတယ္တဲ့။ ဒီလို အလုပ္ ႏွစ္ခု၊ သုံးခု လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ပီေက ဝါးရင္း လမ္းေလွ်ာက္တာမ်ိဳးေလာက္ကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကားေမာင္းရင္း ဖုန္းေျပာတာလို အာရုံစိုက္ရတဲ့ အလုပ္ ႏွစ္ခု၊ သုံးခု တၿပိဳင္တည္း လုပ္ရတာမ်ိဳးကို ေျပာတာပါ။

ထင္သာ ျမင္သာတဲ့ ဥပမာ ျပရရင္ စာဖတ္သူဟာ ေရခဲေသတၱာထဲက စားစရာတစ္ခုခု သြားယူစားမယ္။ လမ္းမွာ ဖုန္းတစ္ခု ဝင္လာလို႔ ေျဖရင္း၊ စကားေျပာရင္းနဲ႕ အိပ္ခန္းထဲမွာ လွဲရင္း ဖုန္းေျပာေနမိမယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ ေရခဲေသတၱာဆီ သြားေနတာပဲ ဆိုတာ သတိရလာမယ္။ ဒီလို အျဖစ္မ်ိဳး လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ဖူးပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ သေဘာပါပဲ။

စတန္းဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသားေတြကို အလုပ္ႏွစ္ခုသုံးခု တၿပိဳင္တည္း လုပ္တတ္သူ (multi-taskers) ေတြနဲ႕ တစ္ခ်ိန္မွာ အလုပ္တစ္ခုတည္းသာ လုပ္တတ္သူေတြဆိုၿပီး ၂ စု ခြဲျခားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ အလုပ္ေတြ စုၿပဳံလုပ္တတ္သူေတြဟာ ျပင္ပက ရရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဆီေလ်ာ္မႈ၊ မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိခြဲျခားတဲ့ ေနရာမွာ က်န္တဲ့သူေတြထက္ အားနည္းေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီးကို တထိုင္တည္း ေျဖရွင္းလုပ္ကိုင္တတ္သူေတြမွာ ကာလၾကာရွည္ စိတ္ဖိစီးမႈ ေဝဒနာေတြလည္း ခံစားလာရတတ္ပါတယ္ တဲ့။

Ref: HEALTH: “Why Multitasking May Be Bad for Your Brain”