ရာဇဝတ္မႈက်ဆင္းလာလို႔ ေထာင္ေတြကိုပါ ပိတ္ပစ္ေနရတဲ့ နယ္သာလန္

သိပ္မၾကာခင္  ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံက ေထာင္အေရအတြက္ ၁၉ ခုကို ပိတ္သိမ္းသြားမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့ လပိုင္းေတြထဲက စတင္အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ရာဇဝတ္မႈႏႈန္းေတြက ေလ်ာ့က်လြန္းေနၿပီး ေထာင္ေတြကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားရတဲ့ စရိတ္မွာ မလိုအပ္တဲ့ အကုန္အက်ေတြမ်ားေနလို႔ပါတဲ့။ တျခားအေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္အေနနဲ႕ကေတာ့ တရားသူႀကီးေတြဟာ တရားခံေတြကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးလာတာလည္းပါေပမယ့္ မႈခင္းႏႈန္းကေတာ့ သိသိသာသာႀကီးကို က်ဆင္းလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္း မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းဟာ တစ္ႏွစ္ကို တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းဆီေလာက္ ေလ်ာ့က်လာခဲံ့ၿပီး ၂၀၁၁ က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်သြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ေတြအရ ဒီလို ေထာင္ေတြ ပိတ္သိမ္းလိုက္တဲ့အခါ ေထာင္ဝန္ထမ္းဦးေရ ၁,၉၀၀ ေလာက္ အလုပ္ျပဳတ္သြားႏိုင္ေခ် ရွိတယ္လို႔ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ပါေစ  ၊ ႏိုင္ငံအတြင္း မႈခင္းႏႈန္းေတြ က်ဆင္းလာတယ္ဆိုတဲ့ အျဖစ္က ႏိုင္ငံသားေတြ စိတ္လုံၿခဳံမႈ ရွိေနရတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ အတြက္ မဂၤလာသတင္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref: Ultimate Fmonline : Netherlands closes Down 19 prisons due to lack of prisoners