လူ႔မစင္နဲ႔လုပ္တဲ့ ေလာင္စာ

ကင္ညာႏိုင္ငံက ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ လူ႔မစင္ကို အသုံးျပဳၿပီး ေလာင္စာတုံးေတြ ဖန္တီးေနပါတယ္။
နာကူ႐ူ ေရနဲ႔သန႔္စင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီက ဝန္ထမ္းေတြဟာ လူ႔မစင္ေတြကို အေျခာက္ခံၿပီး မီးဖုတ္ပါတယ္။ မီးဖုတ္ၿပီးတဲ့အခါ လႊစာမႈန႔္နဲ႔ေရာၿပီး အပူခ်ိန္ ၃၀၀ ဒီဂရီဆဲလ္စီးယက္စ္မွာ ေက်ာက္မီးေသြးထြက္တဲ့အထိ မီးတိုက္ပါတယ္။ဒီေနာက္မွာေတာ့ အလုံးလုံးၿပီး အေလးခ်ိန္နဲ႔ေရာင္းခ်တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာင္စာထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ pathogen ဘက္တီးရီးယား ဖယ္ရွားေရးနဲ႔ အနံ႔အသက္ ပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ အေစာပိုင္းမွာ လူေတြက လူ႔မစင္ကို အသုံးျပဳဖန္တီးထားတဲ့ေလာင္စာေတြကိုသုံးဖို႔ တြန႔္ဆုတ္ေနၾကေပမယ့္ ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အဲဒီေလာင္စာကို လိုလိုလားလား အသုံးျပဳေနၾကၿပီလို႔ နာကူ႐ူ ေရနဲ႔သန႔္စင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ
အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒီေလာင္စာဟာ မီးအားေကာင္းသလို ၾကာၾကာလည္းခံတဲ့အတြက္ အသုံးျပဳသူေတြ အႀကိဳက္ေတြ႕ၾကတာလို႔ အဲဒီေလာင္စာကို ေဖာက္သည္ယူေရာင္းခ်သူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။
Ref: Reuters : In Kenya, fuel made from human faeces keeps the home fires burning

Nz(႐ိုးရာေလး)