ၾသဇာပါဝါအရွိဆံုးျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာရင္း

ကမာၻေပၚက ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြကို ဆန္းစစ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ တျခားႏိုင္ငံေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူသြားႏိုင္တဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ၾသဇာအရွိန္အဝါ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။

ဂ်ာမနီနဲ႕ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြက ထိပ္ဆံုးအဆင့္ ၁ မွာ ရပ္တည္ေနၿပီးေတာ့ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံ ၁၉၆ ႏိုင္ငံအနက္ ၁၅၉ ႏိုင္ငံကို ဗီဇာေလွ်ာက္ထားစရာမလိုဘဲ ဒါမွမဟုတ္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာနဲ႕ သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒုတိယေနရာမွာေတာ့ ဆီြဒင္နဲ႕ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ပါ။ ၁၅၈ ႏိုင္ငံကို အလြယ္တကူသြားႏိုင္ပါတယ္။ တတိယေနရာမွာေတာ့ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဂ်ပန္ ၊ အီတလီနဲ႕ စပိန္တို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံက ဗီဇာမလိုဘဲ သို႕မဟုတ္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာနဲ႕ ၇၂ ႏိုင္ငံကို သြားႏိုင္တဲ့အတြက္ အဆင့္ ၅၆မွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

ျမန္မာကေတာ့ အဆင့္ ၉၃ ေနရာသာရွိတဲ့ ဒီအမွတ္စဥ္မွာ အဆင့္ ၈၃ မွာ ေနရာယူထားပါတယ္။  ဗီဇာႀကိဳတင္မေလွ်ာက္ထားဘဲ ၄၁ ႏိုင္ငံကို သြားႏိုုင္ပါတယ္။ မေလးရွားႏိုင္ငံကလြဲ၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူေတြက ဗီဇာမလိုဘဲ သြားႏိုင္ပါတယ္။ အီေကြေဒါ၊ေဟတီ တို႕လို႕ ႏုိင္ငံေတြကို သြားမယ္ဆိုရင္ ဗီဇာမလိုပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ေလဆိပ္ေရာက္မွ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ သို႕မဟုတ္ e-Visa လုပ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႕ အီသီယိုပီးယားကေတာ့ အဆင့္ ၈၄ နဲ႕ ၈၅ မွာ ေနရာယူထားၾကပါတယ္။ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဆီးရီးယား၊ အီရတ္တို႕လို႕ ႏိုင္ငံေတြက ေနာက္ဆံုးအမွတ္စဥ္မွာ ရွိေနၾကပါတယ္။

Ref: Passport Index 2017