ကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္ေငြ

အေကာင္းဆုံး နာရီကို သာဝယ္နိုင္သည္၊

တေန႔လ်င္၂၄ နာရီထက္ပိုေသာ အခ်ိန္ကို ေငြျဖင့္ မဝယ္နိုင္ပါ။

အေကာင္းဆုံး ေဆးဝါးမ်ားကို ဝယ္နိုင္သည္၊

ျပည့္စုံ ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာျခင္းကို ဝယ္၍ မရနိုင္ပါ။

အေကာင္းဆုံး အိပ္ရာ ကုတင္ကို ဝယ္နိုင္ပါသည္၊

ပူပန္မွုကင္းေသာ သဘာဝ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္စက္ျခင္းမ်ိဳးကိုကား မဝယ္နိုင္ပါ။

စာအုပ္ေကာင္းမ်ားကို ဝယ္ထားနိုင္သည္၊

အသိဉာဏ္ပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို ေငြေပးၿပီး ေခါင္းထဲသို႔ သြင္းခိုင္း၍ မရပါ။

အိမ္ေကာင္း တစ္လုံးကို ေငြျဖင့္ ဝယ္လိုက္႐ုံျဖင့္ ေနအိမ္ေကာင္း တစ္အိမ္ ျဖစ္မလာနိုင္ပါ။

ဤသည္မ်ားမွာ နမူနာအခ်ိဳ႕ပါ။ ။

လူပိန္း (ရိုးရာေလး)