အလုပ္ အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သြားဖိုု႔ နည္းလမ္း (၇)သြယ္

အလုပ္အင္တာဗ်ဴးသြားေတာ့မယ္ဆို အားလံုးပဲစိတ္လႈပ္ရွားၾကမွာအမွန္ပါပဲ။ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ နည္းနည္းေလာက္ေတာ့စိတ္သက္သာရာရမွာပါ။ ျပင္ဆင္ဖို႔ နည္းလမ္းမ်ားကိုု ရုိးရာေလးမိတ္ေဆြတို႔အတြက္ မ ွ်ေ၀ေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ ကိုယ္အင္တာဗ်ဴးသြားမည့္ အလုပ္အေၾကာင္းကိုေသေသခ်ာခ်ာသိေအာင္လုပ္သြားပါ။

ကိုယ္အလုပ္အေၾကာင္းနားမလည္တာေတြမရွင္းတာေတြကိုေမးဖို႔ ေမးခြန္းေတြျပင္ဆင္သြားပါ။

 

၂။ အလုပ္မေလ ွ်ာက္ခင္ကတည္းက အလုပ္၏လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုယ့္ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ အရင္စဥ္းစားပါ။

တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကိုယ္ကၽြမ္းက်င္တာနဲ႔ အလုပ္ရွင္လိုခ်င္တဲ့လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီတာမ်ဴိးရွိတတ္ပါတယ္။ အဲ့လိုုမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ အစကတည္းက မေလ ွ်ာက္ပါနဲ႔။

 

၃။ Interviewer ျပန္ေမးႏုိင္မည့္ ေမးခြန္းေတြကိုလည္းျပင္ဆင္သြားပါ။

ကိုယ္သာ Interviewer ဆိုရင္ဘာေမးႏိုင္မလဲ စဥ္းစားၿပီးျပင္ဆင္သြားပါ။

 

၄။ Interview ကို၀တ္သြားမည့္၀တ္စံုကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။

သြားခါနီးမွ ျပင္ဆင္တာမ်ဳိးမလုပ္ပါနဲ႔။ Interview ျဖစ္တဲ့အတြက္ Formal က်ေအာင္၀တ္သြားပါ။

 

၅။ ယူသြားမည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္သြားပါ။

Interview အတြက္ ဆိုုရင္ေတာ့ CV copy တို႔ Notepad ႏွင့္ ေဘာပင္တို႔ ကိုယ့္အရင္ကေအာင္ျမင္မႈစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုယူသြားသင့္ပါတယ္။

 

၆။ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားကို Silent/Mute လုပ္သြားပါ။

 

၇။ေမးခြန္းမ်ားျပန္ေမးပါ။

 Interviewer ေမးခြန္းေတြအကုန္ေမးၿပီးျပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္ကိုေမးစရာရွိမရွိ ေမးပါလိမ့္မယ္။ ထိုအခ်ိန္မွသာ ျပင္ဆင္ထားေသာေမးခြန္းမ်ားကိုေမးပါ။

 

ဒီအခ်က္ေတြကို လိုက္နာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင္္ဟာအင္တာဗ်ဴးအတြက္အလြန္ပင္အဆင္ေျပမွာ ေသခ်ာေနပါၿပီ။