အခ်ိန္”မီ” လား ၊ အခ်ိန္ “မွီ” လား

အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ လူအမ်ားစုအတြက္ ေရာေထြးေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ “မီ” နဲ႕ “ မွီ”  ကြာျခားခ်က္ကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ မီ “ ဆိုတာက “မိ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ႔ အနက္ရင္း တူပါတယ္။ တစ္စုံတစ္ရာကို (ဆုပ္ကိုင္)မိ လုိက္တယ္ ၊ ထိထိမိမိ ရွိတယ္ (မပိုမေလ်ာ့ဘူး) ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးေတြအတြက္ “မီ” ကို သုံးပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ “အခ်ိန္မီ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးေတြ ၊ “ေက်ာင္းကို မီေအာင္ သြားရမည္ “ ဆိုတဲ့ ေနရာေတြမွာ “ မီ “ ကို သုံးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ေခတ္မီ” ၊ “စံခ်ိန္မီ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးေတြမွာလည္း “ ေခတ္ကို မီေအာင္ ၊ေခတ္နဲ႕ ထိစပ္ယွဥ္တြဲေအာင္ လိုက္ႏိုင္တယ္ “ ၊ “စံခ်ိန္နဲ႕ မပိုမေလ်ာ့ ျဖစ္တယ္ “ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႕ “မီ” ကို သုံးရပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ “မီ” ကို သုံးတဲ့ ေနရာတစ္ေနရာကေတာ့ “မ” နဲ႕ ဆက္စပ္ၿပီး သုံးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ခင္” ဆိုတဲ့ စကားလုံးေနရာမွာ “မီ” ကို အစားထိုးၿပီးသုံးတာမ်ိဳးပါ။

ဥပမာ ျပရရင္ မၾကာခင္ ၊ မသြားခင္ ၊ အစာမစားခင္ ဆိုတဲ့ စကားလုံးေတြေနရာမွာ မၾကာမီ ၊ မသြားမီ ၊ အစာမစားမီ ဆိုၿပီး သုံးတာပါ။

“မွီ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကေတာ့ တစ္ခုခုကို ယွဥ္ကပ္အားျပဳတာ ၊ အားကိုးအားထားျပဳတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ “မွီခိုတာ၊ မွီတင္းတာ ၊ မွီဝဲတာ “ စတဲ့ စကားလုံးေတြမွာ သုံးပါတယ္။ ေမ့သြားရင္ေတာ့ “ ႀကီးရင္မွီ ၊ ငယ္ရင္ခ်ီ “ ဆိုတဲ့ စကားပုံကို သတိရလိုက္ရုံပါပဲ။ 


Design - Ti Nyain
ကိုးကား ။ ။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာစာအဖြဲ႕ထုတ္ “ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား”