“သြားခါနီး လာခါနီး “ လား ၊ “သြားကာနီး လာကာနီး” လား

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေရာေထြးတတ္တဲ့ ျမန္မာစကားအသုံးအႏႈန္းေတြထဲက “ကာ” နဲ႕ “ခါ” အေၾကာင္းကို ေျပာျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူအမ်ားစု သိၿပီးသား အေၾကာင္းအရာေပမယ့္ အမွတ္တမဲ့ မွားယြင္းသုံးစြဲမိတာေတြ ရွိတတ္လို႔ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကည့္ရေအာင္ေလ။ 


တစ္ၿပိဳင္နက္ ျဖစ္ေစ ၊ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဖာ္ျပခ်င္ရင္ “ကာ” ကို သုံးပါတယ္။


ဥပမာ - ရယ္ကာ ေမာကာ ေျပာသည္။
အင္တာနက္ဖြင့္ကာ facebook သုံးသည္။


အခ်ိန္၊ အခါ ၊ ကာလေတြကို ျပခ်င္ရင္ေတာ့ “ခါ”  ကို သုံးပါတယ္။


ဥပမာ - ငယ္စဥ္ အခါ ပညာရွာ
“ျဖစ္ခါမွ ျဖစ္ေရာ ရသေလာက္ ႀကိဳးစားရမွာက ကိုယ့္တာဝန္ “ (ဒီမွာ “ ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္အခါမွ ျဖစ္ေရာ  “ ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႕ “ ခါ” ကို သုံးတာပါ )
ေခါင္းစဥ္က ေမးခြန္းအတြက္လည္း အဲဒီသေဘာပါပဲ။ အခ်ိန္အခါကို ျပတဲ့ သေဘာနဲ႕ “သြားခါနီး လာခါနီး” လို႕ သုံးထားတာပါ။


မွားယြင္းေရာေထြးတတ္တဲ့ ျမန္မာစာ အသုံးအႏႈန္းေတြကို ရိုးရာေလးက ပုံမွန္တင္ဆက္ မွ်ေဝေပးလ်က္ ရွိေနပါတယ္။

ကိုးကား ။ ။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာစာအဖြဲ႕ထုတ္ “ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား”

(Design - Ti Nyain)