“ျဖည္းျဖည္း” လား ၊ “ေျဖးေျဖး” လား

ေရာေထြးမွားယြင္းတတ္တဲ့ ျမန္မာစကားလုံးေတြ၊ အသုံးအႏႈန္းေတြကို ရိုးရာေလးက မွ်ေဝေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ “ျဖည္းျဖည္း” နဲ႕ “ ေျဖးေျဖး “ ဘယ္စာလုံးေပါင္းက အမွန္လဲ ဆိုတာကို တင္ဆက္သြားမွာပါ။


တကယ္ကေတာ့ “ျဖည္းျဖည္း” ဆိုတဲ့ သတ္ပုံကသာ အမွန္ပါ။ စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံက်မ္း ေတြ ၊ အစဥ္အဆက္က ဝဏၰေဗာဓနသတ္အင္း ၊ ကဝိလကၡဏသတ္ပုံသံေပါက္ ၊  ကဗ်ာသာရတၳ သဂၤဟက်မ္းေတြမွာ “ျဖည္းျဖည္း” လို႔သာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္  တခ်ိဳ႔ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ၊ သတိေပးစာမွာ ျမင္ရတဲ့ “ေျဖးေျဖးေမာင္း “ ၊ “ေျဖးေျဖးတက္ ၊ ေျဖးေျဖးဆင္း “ ဆိုတာဟာ စာလုံးေပါင္း ေရးထုံးအေနနဲ႔ မွားယြင္းေနတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။


ဒါေပမယ့္ တစ္ဖက္က ၾကည့္ရင္ ဘာသာစကားဆိုတာ ပုံေသမရွိတဲ့ သေဘာ၊ ေျပာင္းလဲေနတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ပုဂံေခတ္က သုံးခဲ့တဲ့ “ အတို႔ကြ်န္” ဆိုတဲ့ စကားလုံးမ်ိဳးကို အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္သူမွ မသုံးေတာ့ပါဘူး။ ပိုၿပီး နီးစပ္တဲ့ ဥပမာျပရရင္ အရင္က စာအုပ္အေဟာင္းေတြမွာ စာဖတ္တာကို “စာဘတ္ေနသည္ “ လို႔ စာလုံးေပါင္းတာမ်ိဳး ၊ ဖမ္းတာကို “ဘမ္း”တာ လို႔ စာလုံးေပါင္းတာမ်ိဳးေတြ ျမင္ဖူးခဲ့ေကာင္း ျမင္ဖူးခဲ့ပါမယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ “ဖတ္” ၊ “ဖမ္း” ဆိုတာေတြကိုပဲ အတည္ျပဳ သုံးစြဲေနပါတယ္။ ဒါကို ၾကည့္ရင္ ဘာသာစကားရဲ႕ ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ သေဘာကို ျမင္ရမွာပါ။ အခု ရိုးရာေလးက ပုံမွန္ေဖာ္ျပေနရတဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က လက္ရွိအခ်ိန္ ၊ ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားမွာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ အတည္ျပဳထားတဲ့ စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံနဲ႕ အသုံးအႏႈန္းေတြအေၾကာင္း သတိျပဳမိေစခ်င္ ၊ ဗဟုသုတ ရေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


မွားယြင္းေရာေထြးတတ္တဲ့ ျမန္မာစာ အသုံးအႏႈန္းေတြကို ရိုးရာေလးက ပုံမွန္တင္ဆက္ မွ်ေဝေပးလ်က္ ရွိေနပါတယ္။


ကိုးကား ။ ။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာစာအဖြဲ႕ထုတ္ “ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား”
(Design - Ti Nyain)