ျမန္မာစာ၊ျမန္မာစကား အစီအစဥ္

ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သတ္ပုံမွားေနတဲ့ ျမန္မာစကားလုံး တစ္လုံးအေၾကာင္း ေျပာျပပါရေစ။

အဲဒီ စကားလုံးက " ကရုဏာ  " ပါ။  ျမန္မာစာ အဘိဓာန္မွာေတာ့ " ကရုဏာ (နာမ္) - သနားၾကင္နာျခင္း " လို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။ အသံထြက္ အေနနဲ႔ေတာ့ "ဂယုနာ" လို႔  အသံထြက္ေၾကာင္းကို ယင္းျမန္မာစာ အဘိဓာန္မွာ တစ္ဆက္တည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ပဲ လူ အေတာ္မ်ားမ်ားက အသံထြက္အတိုင္း "ဂရုဏာ" လို႔ သုံးစြဲေနၾကတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သတ္ပုံအမွန္က "ကရုဏာ " ျဖစ္တဲ့ အတြက္ "ဂရုဏာ" ဆိုတဲ့ ေရးသားမႈဟာ သတ္ပုံအရ မွားယြင္းေနတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။


ဒါေပမဲ့ အရင္အပတ္က ေျပာခဲ့သလိုပဲ တစ္ဖက္က ၾကည့္ရင္ ဘာသာစကားဆိုတာ ပုံေသမရွိတဲ့ သေဘာ၊ ေျပာင္းလဲေနတတ္တဲ့ သေဘာရွိတာမို႔ လက္ရွိ သုံးစြဲေနတဲ့ သတ္ပုံ သတ္ညႊန္းေတြကို ေနာက္ေနာင္မွာလည္း ဒီအတိုင္းဆက္လက္သုံးစြဲေနမယ္လို႔ေတာ့ က်ိန္းေသေပါက္ေျပာလို႔ မရပါဘူး။အခု ရိုးရာေလးက ပုံမွန္ေဖာ္ျပေနရတဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က လက္ရွိအခ်ိန္၊ ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားမွာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ အတည္ျပဳထားတဲ့ စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံနဲ႕ အသုံးအႏႈန္းေတြအေၾကာင္း သတိျပဳမိေစခ်င္ ၊ ဗဟုသုတ ရေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုးကား ။ ။ ျမန္မာစာအဖြဲ႕ ထုတ္ “ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား” ၊  ဦးရဲေဝ၏ “ျမန္မာစကားႏွင့္ မွားတတ္ေသာ သတ္ပုံ” ၊ ျမန္မာစာ အဖြဲ႕ ဦးစီးဌာနထုတ္ “ျမန္မာစာ အဘိဓာန္ (ဒုတိယ အႀကိမ္) “

Design - Ti Nyain