ခ်ီးမြမ္း ခုနစ္ရက္ ၊ ကဲ့ရဲ႕ ခုနစ္ရက္

လူေတြရဲ႕ အထင္အျမင္ေတြ၊ မွတ္ခ်က္ေတြဟာ ေရရွည္မခံဘဲ ခဏတာ သာ တည္တံ့တတ္တဲ့ သေဘာသာ ရွိပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ကိုယ္က အမွားအယြင္း တစ္စုံတစ္ရာ လုပ္မိလို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မလိုလား သူေတြက လုပ္ႀကံဖန္တီး ေျပာဆိုၾကလို႔ေသာ္လည္းေကာင္း အေျပာအဆိုခံရ ၊ အျပစ္တင္ ခံေနရမယ္ဆိုရင္ ေရရွည္ ထိခိုက္သိမ္ငယ္ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနစရာ မလိုပါဘူး။ အခ်ိန္တန္ရင္ အျပစ္တင္တာေတြ ၿပီးသြားမွာဆိုေတာ့ ကိုယ့္အမွားအတြက္ ထိုက္သင့္တဲ့ တာဝန္ယူမႈ ၊ တာဝန္ခံမႈေတြနဲ႕ ေရွ႕ဆက္ရင္း အနာဂတ္မွာ ပိုေကာင္းေအာင္ ဘာေတြ လုပ္မလဲဆိုတာသာ ႀကံစည္ အားထုတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္က ျပင္မရတဲ့ အမွားေတြေၾကာင့္ ေနရာတကာ သိမ္ငယ္ခံစားမေနသင့္ပါဘူး။ ဘဝက တိုေတာင္းလွပါတယ္။


အဲဒီအတိုင္းပဲ လူအမ်ားရဲ႕ ခ်ီးက်ဳးမႈမွာ သာယာမိန္းေမာေနမိရင္လည္း ကိုယ့္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ တာဝန္ဝတၱရားေတြ လစ္ဟင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ ခ်ီးမြမ္းစကားေတြ၊ အထင္အျမင္ႀကီးမႈေတြဆိုတာလည္း ေရရွည္မၿမဲတဲ့ အတြက္ လက္ရွိေအာင္ျမင္မႈနဲ႕တင္ စိတ္ႀကီးဝင္မေနဘဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုးကား ။ ။ "လွသမိန္" ျပဳစုသည့္ "ျမန္မာစကားပုံ အဘိဓာန္"
(Design - Ti Nyain)