က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေကာင္းဆုံး ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား

“ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေကာင္းဆုံးႏိုင္ငံ (၄) ႏိုင္ငံ “ လို႔ ေျပာလိုက္ရင္ စာဖတ္သူ အေနနဲ႕ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္မိသလဲ ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေကာင္းဆုံးႏို္င္ငံ (၄) ႏိုင္ငံဟာ စာဖတ္သူ စိတ္ထဲ ခန္႔မွန္းတာနဲ႕ တူခ်င္မွ တူမွာပါ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အေကာင္းဆုံး ႏိုင္ငံ (၄) ႏိုင္ငံကို International Living website က စာရင္းျပဳစုခဲ့ပါတယ္။ သန္႕ရွင္းေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆးရုံေတြ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ ဆရာဝန္ေတြနဲ႕ ေငြကုန္ေၾကးက် (အျခားဖြြံ႔႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံေတြနဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ) သက္သာမႈ အေပၚ မူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားတာပါ။ အဲဒီ ႏိုင္ငံ (၄) ႏိုင္ငံကေတာ့

၁) မေလးရွား (Malaysia)

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္ ေဆးကုေပးတဲ့ medical tourism လုပ္ငန္းဟာ အႀကီးအက်ယ္ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေလယာဥ္လက္မွတ္ခ၊ ေဆးကုသစရိတ္ေတြ သက္သာတာရယ္ ၊ ႏိုင္ငံျခား ( အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ UK ) တို႔မွာ ေဆးပညာသင္ယူုလာတဲ့ မေလးရွား ဆရာဝန္ေတြ ရွိေနတာရယ္ေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြလည္း မေလးရွားမွာ ေဆးကုသမႈ လာေရာက္ခံယူၾကပါတယ္။

၂) ေကာ္စတာရီကာ (Costa Rica)

တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ၄၀,၀၀၀ ဦးေလာက္ဟာ ေကာ္စတာရီကာ ႏိုင္ငံကို သြားၿပီး ေဆးကုသမႈ ခံယူေနၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေကာ္စတာရီကာ ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြေရာ ျပည္ပက လာေရာက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသူ (expat) ေတြ အတြက္ပါ အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ေတြ ရွိေနပါတယ္။

၃) ကိုလမ္ဘီယာ (Colombia)


ကိုလမ္ဘီယာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း (WHO) က  ေပးတဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မူ  အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ အေမရိကန္နဲ႕ ကေနဒါထက္ေတာင္ အဆင့္ျမင့္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ေတြက အရည္အေသြးျမင့္မားသလို ဝန္ေဆာင္ခေစ်းႏႈန္းေတြကလည္း အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံေတြထက္ သက္သာပါတယ္။ အဲဒီ အျပင္ ကိုလမ္ဘီယာမွာ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္ အသက္ (၆၀) မေက်ာ္ေသးဘူးဆိုရင္ ကိုလမ္ဘီယာ အစိုးရက ေပးတဲ့ က်န္းမာေရးအာမခံကို ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၄) မကၠဆီကို (Mexico)


အေမရိကန္ႏိုင္ငံက စရိတ္စကေတြနဲ႕ ႏႈိင္းစာလိုက္ရင္ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံမွာ ေဆးဝါးကုသတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ဟာ တစ္ဝက္ ဝန္းက်င္ပဲ ရွိပါတယ္။ အလယ္အလတ္တန္းစား ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးေတြမွာေတာင္ ေဆးရုံေဆးခန္းစနစ္ေတြက ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံၿပီး ဆရာဝန္ေတြကလည္း အေမရိကန္၊ ကေနဒါနဲ႕ ဥေရာပ ႏိုင္ငံေတြမွာ ေဆးပညာသင္ၾကားခဲ့သူေတြ မ်ားပါတယ္ ။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာေတြ၊ ကုသမႈ နည္းစနစ္ေတြလည္း ျပည့္စုံၿပီး အရည္အေသြး့ျမင့္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္လည္း ရွိပါတယ္တဲ့။

Ref: Healthcare; “4 countries with the best health care in the world 2017 “

ေက်ာ္သန္႔ (ရိုးရာေလး)