ဓမၼေစတီမင္း ေရးထိုး ခဲ့ေသာ ေရႊတိဂံု ဓမၼေစတီေက်ာက္စာ

ရာသီဥတု သာယာလွသျဖင့္ မေရာက္ျဖစ္တာ ၾကာျပီျဖစ္ေသာ ေရႊတိဂံုေစတီသို႔ ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳရန္ သြားေရာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဘုရားဖူးျပီးေနာက္ ရင္ျပင္အႏွံ႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈရင္း ရင္ျပင္ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္ရိွ ဇရပ္တစ္ခုကို သတိထားမိသည္။ အနီးကပ္ ၾကည့္ရႈရာ ဓမၼေစတီေက်ာက္စာ ဆိုင္းဘုတ္ကို ဖတ္ရႈရသျဖင့္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ မွတ္တမ္းရိုက္ယူျပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ေရႊတိဂံုဘုရားရိွ ဓမၼေစတီေက်ာက္စာကို ရာဇာဓိပတိဘြဲ႕ခံ ဓမၼေစတီမင္းၾကီးမွ ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၈၅ခုတြင္ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ပါဠိဘာသာတို႔ျဖင့္ ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စာတြင္ ေဂါတမျမတ္ဗုဒၶ ဘုရားျဖစ္သည္မွ အစျပဳျပီး ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဆံေတာ္ျမတ္မ်ားကို ႒ာပနာျပီး ေရႊတိဂံုေစတီ တည္ထားပူေဇာ္ပံု၊ ေရွးမင္းအဆက္ဆက္မွ ဓမၼေစတီမင္းလက္ထက္ထိ ေရႊတိဂံုေစတီကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

တိမ္ျမႈပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ဓမၼေစတီေက်ာက္စာကို ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၈၀ခုတြင္ အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ ေက်ာက္စာဝန္ မစၥတာဖိုးခ်မ္းမားက ေရႊတိဂံုေစတီ အေရွ႕ဘက္ အလယ္ပစၥယာတြင္ တူးေဖာ္ ေတြ႕ရိွခဲ့ျပီး စနစ္တက် ျပန္လည္ စိုက္ထူခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ခုတြင္ ဓမၼေစတီေက်ာက္စာ သံုးခ်ပ္အား ဘုရားဖူးမ်ား အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ေဂါပကအဖြဲ႕မွ အေရွ႕ဘက္အလယ္ပစၥယာမွ ရင္ျပင္ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္ (လက္ရိွေနရာ) သုိ႔ ေျပာင္းလဲစိုက္ထူခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ခုတြင္ ေရႊတိဂံု ဘက္စံုျပဳျပင္မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ မူလဓမၼေစတီေက်ာက္စာ တည္ရိွခဲ့ေသာေနရာတြင္ ေက်ာက္စာရံု ေဆာက္လုပ္ကာ ေက်ာက္စာမူပြား သံုးခ်ပ္ကို ေရးထိုးစိုက္ထူခဲ့သည္။