ေရွးေဟာင္းသမိုင္ဝင္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဖိုလ္ဝင္ေတာင္

အေလာင္းေတာ္ကႆပခရီးမွ အျပန္လမ္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ယင္းမာပင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ရိွေသာ ဖိုလ္ဝင္ေတာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ျဖစ္သည္။

ေရႊလသာဝါဝါဝင္း ဖိုလ္ဝင္ေတာင္ဘုရားေပါင္း ဆိုသည့္အတိုင္း ရုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ ေစတီေပါင္း ၄၄၆၄၄၄ဆူ ရွိသည္ဟု သိရိွရသည္။

ဖိုလ္ဝင္ေတာင္ရိွ ရုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ ေစတီမ်ားမွာ အလြန္ေရွးက်လွျပီး ေက်ာက္ဂူနံရံမ်ားရိွ ေရွးနံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ားကို ေလ့လာခြင့္ရခဲ့သည္။

မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ယူျခင္း၊ ဖူးေမွ်ာ္ျခင္းတို႔ ျပီးစီးေသာအခါ စာဖတ္သူတို႔ကို ျပန္လည္မွ်ေဝႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္းတန္းတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ အရွင္သုမန ေရးသားသည့္ ဖိုလ္ဝင္ေတာင္သမိုင္းစာအုပ္ကို ဝယ္ယူခဲ့သည္။

လွပေသာ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ား

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အေရးေပၚလိုအပ္ေနသည့္ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီးမ်ား

လွပေသာ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ား

ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၃၇၉ခုတြင္ ေပါကၠံျပည္ကို အေနာ္ရထာမင္းေစာ ထီးနန္းစိုးစံသည္။ အေနာ္ရထာမင္းေစာႏွင့္ ထီးျပိဳင္နန္းျပိဳင္မင္းမ်ားမွာ သထံုျပည့္ရွင္ မႏူဟာမင္း၊ ဟလကၤပူရျပည္မွ ဗႏၶဝမင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုစဥ္က သထံုျပည္မွလြဲျပီး က်န္ေဒသမ်ားတြင္ အရည္ၾကီးသာသနာ ၾကီးစိုးေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အေနာ္ရထာမင္းသည္ ရွင္အရဟံ၏ ေက်းဇူးျဖင့္ ေပါကၠံျပည္ၾကီးအား ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားေစခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေရႊစည္းခံုထီးေတာ္တင္ပြဲကို ၾကြေရာက္ရန္အတြက္ အေနာ္ရထာမင္းသည္ မိတ္ေဆြျဖစ္သူ မဟာဗႏၶဝမင္းထံ သံတမန္မ်ားျဖင့္ ဖိတ္ေခၚသည္။ ေရႊစည္းခံုထီးေတာ္တင္ပြဲမွ အျပန္တြင္ မဟာဗႏၶဝမင္းသည္ ပုဂံျပည္၏ ဗုဒၶသာသနာထြန္းကားပံုကို အားက်ကာ မိမိတိုင္းျပည္သို႔ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေစတီပုထိုး၊ ဘုရားမ်ား တည္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာ ရွာေဖြရန္ ပညာဗလအမတ္အား တာဝန္ေပးအပ္သည္။ ပုဂံမွတ္တမ္းတြင္ အေနာ္ရထာမင္းသည္ ေရႊစည္းခံုေစတီကို ထီးေတာ္ မတင္ႏိုင္ခင္ နတ္ရြာစံသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ဖိုလ္ဝင္ေတာင္ မွတ္တမ္းႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည္ကို သတိျပဳမိသည္။

လွပေသာ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ား

ပညာဗလအမတ္သည္ သလႅာဝတီျမစ္ကို ဆန္တက္ျပီး အနီးရိွ လက္ပန္ေတာင္းေတာင္အစရိွေသာ ေတာင္၃၃လံုးတို႔အတိုင္း စူးစမ္းရွာေဖြရာ ပိန္ေကာမေလွေမွာက္ထားသကဲ့သို႔ ရိွေသာ ေတာင္တစ္လံုးကို ေတြ႕ရိွေလသည္။ ပညာဗလအမတ္သည္ ထိုေတာင္အား ႏွစ္သက္ျခင္းျဖစ္ကာ မဟာဗႏၶဝမင္းထံ အေၾကာင္းျပန္သည္။

မင္းၾကီးသည္ တိုင္းျပည္အတြင္းရိွ ေက်ာက္ဆစ္ပညာရွင္၊ ဗိသုကာပညာရွင္ ႏွင့္ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ားအား ဆင့္ေခၚျပီး အိမ္ေရွ႕မင္း၊ မိဖုရား၊ ေမာင္းမ၊ မွဴးမတ္၊ ဗိုလ္ပါမက်န္ ေခၚေဆာင္ကာ ပညာဗလအမတ္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွေသာေတာင္တြင္ ေစတီပုထိုး၊ ဂူဘုရားမ်ားကို တည္ေစသည္။ မင္းေနျပည္ေတာ္အား မယ္ေတာ္အား ယာယီ အုပ္ခ်ဳပ္ေစသည္။

ဇိနမာန္ေအာင္ေရႊသာေလွ်ာင္းဘုရားၾကီး

တစ္ညေသာအခါ ဗႏၶဝမင္းသည္ ဘုရားတည္ေနေသာေတာင္ေပၚတြင္ ျမတ္စြာဘုရား ဖလသမာပတ္ဝင္စားသည္ဟု အိမ္မက္ျမင္ေလသည္။

ဖိုလ္ဝင္ေတာင္ထိပ္

ေတာင္အား အမည္နာမေပးရန္ တိုင္ပင္ရာ မွဴးမတ္ ဗိုလ္စံု ဝိုင္းဝန္းခစားၾကသျဖင့္ ဗိုလ္ဝိုင္းေတာင္၊ ညဥ့္အခါ ပိုးစုန္းၾကဴးမ်ား ဝင္းဝင္းပပ ထြက္ေပၚလာတတ္သျဖင့္ ပိုးဝင္းေတာင္၊ ဥစၥာေစာင့္ေမာင္ဖိုးဝိုင္း ႏွင့္ မသင္းၾကိဳင္တို႔ ေစာင့္ေရွာက္ေသာေၾကာင့္ ဖိုးဝိုင္းေတာင္ ဟု ေခၚဆိုသင့္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေလွ်ာက္တင္ၾကသည္။ မင္းၾကီးသည္ ထိုအမည္နာမမ်ားကို မႏွစ္သက္ဘဲရိွေလသည္။ ပညာဗလအမတ္မွ ဤေတာင္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား ဖလသမာပတ္ ဝင္စားသည္ဟု မင္းၾကီး အိမ္မက္မက္သည္ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ဖိုလ္ဝင္ေတာင္ဟု ေခၚသင့္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း ႏွစ္သက္ေတာ္မူျပီး ဖိုလ္ဝင္ေတာင္ ဟုတြင္ေစသည္။ ရမၼဝတီ၊ ဗႏၶဝ၊ ပညဝၯုန သံုးမည္ရ ဗႏၶဝမင္းသည္ သကၠရာဇ္ ၄၁၂ခုတြင္ ဘုရားအေနကဇာတင္ျခင္း အခမ္းအနား အလွဴေတာ္ကို ျပဳလုပ္ေတာ္မူသည္။ ဤကားအက်ဥ္းမွ်သာျဖစ္သည္။ ဖိုလ္ဝင္ေတာင္ႏွင့္ အလြန္နီးကပ္စြာရိွေသာ ေရႊဘေတာင္သည္လည္း သြားေရာက္ေလ့လာရန္ သင့္ေလ်ာ္လွသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မရသျဖင့္ ေရႊဘေတာင္သို႔ မတက္ျဖစ္ခဲ့ေတာ့ေပ။

ေက်ာက္ထြင္းပန္းပုလက္ရာ

ဖိုလ္ဝင္ေတာင္ရိွ ေမ်ာက္ကေလး