တစ္ႏွစ္တြင္ ေလးလသာ ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရႏိုင္ေသာ အေလာင္းေတာ္ ကႆပမေထရ္စံေက်ာင္းေတာ္

အေလာင္းေတာ္ကႆပ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္သို႔ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္လိုလွ်င္ ဒီဇင္ဘာလမွ မတ္လအထိ တစ္ႏွစ္တြင္ ေလးလအတြင္းသာ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။

ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာ သဘာဝေဘးမဲ့သစ္ေတာၾကိဳးဝိုင္းအတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ ရာသီဥတုမွာ ေအးစိမ့္စိမ့္ႏိုင္လွသျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလသည္ သြားေရာက္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးလျဖစ္သည္။

ယခုအေခါက္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ အေလာင္းေတာ္ကႆပသုိ႔ သြားေရာက္သည္မွာ ႏွစ္ၾကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္မွတဆင့္ မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မံုရြာရိွ တန္ခိုးၾကီးဘုရားမ်ားကို ေရွးဦးစြာဖူးေမွ်ာ္ျပီး စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကနီျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ အေလာင္းေတာ္ကႆပသို႔ ေရွ႕ဆက္ရန္အတြက္ ကပိုင္ရြာသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ပါတယ္။ ကပိုင္ရြာတြင္ ခရီးတေထာက္နားျပီးေနာက္ မွန္လံုကားငယ္ျဖင့္ ေဘးမဲ့ၾကိဳးဝိုင္းရိွရာသို႔ ေျမသားလမ္းအတိုင္း ကားစီးရသည္။ ကပိုင္ရြာမွ စထြက္ျပီဆိုသည္ႏွင့္ ကားဆရာတို႔မွ ကားေပၚမွလမ္းေပၚသို႔ တံေတြးမေထြးခ်ရန္၊ စကားၾကမ္းၾကမ္းမေျပာၾကရန္ ႏွင့္ ပါးစပ္စည္းကမ္းရိွၾကရန္ ေရွးဦးစြာ မွာပါေလေတာ့သည္။ ေတာေတာင္ၾကီးလွသျဖင့္ အမွားအယြင္း မခံေပ။ ေရာမေရာက္ရင္ ေရာမလိုက်င့္ ဆိုရိုးအတိုင္း အျခားအရပ္ေဒသတို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံကို ေလးစားလိုက္နာ သင့္ေပသည္။ ေတာင္တက္ေျမသားလမ္းလည္းျဖစ္ ေခ်ာင္းေျမာင္းေတြလည္း ျဖတ္သန္းရေသာေၾကာင့္ ကားၾကံ့ခိုင္မႈမွာ အထူးအေရးၾကီးလွသည္။

အေလာင္းေတာ္ကႆပ သစ္ေတာၾကိဳးဝိုင္းမွ ဆင္လိမၼာမ်ားအေလာင္းေတာ္ကႆပ သစ္ေတာၾကိဳးဝိုင္းရိွ ဆင္လိမၼာမ်ား

ကားလမ္းဆံုးေသာအခါ အခ်ိဳ႕က ဆင္စီးျပီး အခ်ိဳ႕က ေျခက်င္တက္ၾကသည္။ သစ္ေတာၾကိဳးဝိုင္းမွဆင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ဆင္မ်ားလည္း ပါဝင္ကာ ခရီးသည္တစ္ဦးလွ်င္ ၂၀၀၀က်ပ္ေပးရသည္။ ကၽြန္မသြားေသာအခ်ိန္သည္ ဘုရားဖူးမ်ား အလြန္မ်ားျပားသျဖင့္ ဆင္အေကာင္ေရ ၈၀ကို အသံုးျပဳထားေၾကာင္းသိရသည္။ ကၽြန္မလည္း ဆင္စာေကၽြးရန္အတြက္ ရန္ကုန္မွ သယ္လာေသာ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာသီး၂ဖီး၊ ကင္မရာတစ္လံုး၊ ေက်ာပိုးအိတ္တစ္အိတ္လြယ္ျပီး ေတာင္ေပၚသို႔ ေျခက်င္စတက္ပါေတာ့သည္။ ေတာင္ေပၚမွ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ဆင္းလာေသာဆင္တစ္ေကာင္ကို ေတြ႕သျဖင့္ ငွက္ေပ်ာသီးတစ္လံုးျဖဳတ္ကာ ေကၽြးရန္ျပင္ေတာ့သည္။ အနားမွ ဘုရားဖူးတစ္ဦးကလည္း ၾကံတစ္ေခ်ာင္းကို ဆင္ႏွာေမာင္းထဲထည့္ေပးသည္။ ဆင္ၾကီးသည္ ငွက္ေပ်ာသီး၁လံုးႏွင့္ ၾကံကိုတြန္းဖယ္က လက္ထဲမွ ငွက္ေပ်ာသီး၂ဖီးကိုသာ ႏွာေမာင္းျဖင့္ တို႔ကာတို႔ကာ ေတာင္းေလေတာ့သည္။ ကၽြန္မမွာ ငွက္ေပ်ာသီးကို သိုင္းထားေသာ ပလစတစ္ၾကိဳးစကို ဆြဲထုတ္ေနစဥ္တြင္ပင္ ငွက္ေပ်ာဖီး၂ဖီးမွာ ဆင္၏ႏွာေမာင္းျဖင့္ ရစ္ပတ္ျပီး ပါးစပ္ထဲတန္းသြင္းျခင္းခံရေတာ့သည္။ ၂၀၁၅ခုက အေလာင္းေတာ္ကႆပခရီးစဥ္တြင္ ဆင္စာအျဖစ္ ႏွင္းသီး၊ ပန္းသီး၊ ပ်ားလိေမၼာ္သီး၊ ၾကံေခ်ာင္း ေကၽြးျဖစ္သည္။ အသီးအရြယ္အစားေသးသျဖင့္ ဆင္ႏွာေမာင္းျဖင့္ အစာကို ရစ္ပတ္ရာတြင္ လက္ပါျပီး အေရျပားအနည္းငယ္မွ် ပြန္းဖူးသျဖင့္ ငွက္ေပ်ာဖီးကို ျပန္လည္းမလုရဲေပ။ ဆင္ဝမ္းဗိုက္ထဲသို႔ ဝင္သြားမည့္ ငွက္ေပ်ာသီးသိုင္း ပလက္စတစ္ၾကိဳးစ၂စကို ေတြးျပီး စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ရသည္။ ေနာက္ႏွစ္ထပ္သြားလွ်င္ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားကို ၃လံုးတစ္ျဖတ္ၾကိဳျဖတ္ထားျပီး ငါးကိုးအိတ္ၾကီးျဖင့္သာ သယ္ေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ႏွင့္ ပလက္စတစ္စမ်ားသည္ အစာေျခႏိုင္စြမ္းမရိွသျဖင့္ ငါးစာေကၽြးရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျခားတိရိစၦာန္မ်ားကို အစာေကၽြးရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္မ်ားကို သတိထားဖယ္ျပီးမွသာ ေကၽြးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။

အေလာင္းေတာ္ကႆပ - ရွင္သူငယ္ထြက္ေပါက္အေလာင္းေတာ္ကႆပ - ရွင္သူငယ္ထြက္ေပါက္

အေလာင္းေတာ္ကႆပ စံေက်ာင္းေတာ္အေလာင္းေတာ္ကႆပ စံေက်ာင္းေတာ္

အေလာင္းေတာ္ကႆပ စံေက်ာင္းေတာ္ရိွ ကႆပမေထရ္၏ ရုပ္ပြားေတာ္အေလာင္းေတာ္ကႆပ စံေက်ာင္းေတာ္ရိွ ကႆပမေထရ္၏ ရုပ္ပြားေတာ္

၄၅မိနစ္မွ် ေျခက်င္ ေတာင္တက္ျပီးေသာ္ ရွင္သူငယ္ထြက္ေပါက္ကို သြားၾကည့္ျဖစ္သည္။ ျပီးေနာက္ အေလာင္းေတာ္ကႆပစံေက်ာင္းေတာ္၊ ထို႔မွတဆင့္ စံေက်ာင္း၏ အထက္ဘက္ရိွ ေၾကးစည္ေဆာင္၊ သစၥာေရတြင္း၊ ကိုးနဝင္းေစတီတို႔ကို သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္သည္။ ျပီးေနာက္ စံေက်ာင္းေတာ္၏ ညာဘက္ေအာက္ခ်ိဳင့္ရိွ အေလာင္းေတာ္စံရာ ပတၱျမားေက်ာက္လိုဏ္ဂူသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ဘုရားဖူးမ်ား အင္မတန္မ်ားလွသျဖင့္ တိုးေဝွ႔စီတန္းကာ ဆင္းရသည္။ ကႆပမေထရ္ျမတ္အား ရည္မွန္းျပီး ပတၱျမားဂူေပါက္ရိွ ေက်ာက္တံခါးကို ေရႊသဃၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ကာ နိဗၺာန္ဆုေတာင္းျဖစ္သည္။ အေလာင္းေတာ္ကႆပမေထရ္ျမတ္ ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး မွတ္သားဖူးသမွ်ကို ျပန္လည္သတိရမိသည္။

သစၥာေရတြင္းအေလာင္းေတာ္ကႆပ - သစၥာေရတြင္း

ကိုးနဝင္းေစတီအေလာင္းေတာ္ကႆပ - ကိုးနဝင္းေစတီ

ပတၱျမားဂူသြားရာလမ္းအေလာင္းေတာ္ကႆပ - ပတၱျမားဂူ သြားရာလမ္း

ပတၱျမားဂူအေလာင္းေတာ္ကႆပ - ပတၱျမားဂူ

ပတၱျမားဂူရိွ အေလာင္းေတာ္ကႆပမေထရ္အား ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရိွစဥ္ တတိယမဟာသာဝက ျဖစ္ေသာ အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပုဂံေခတ္တြင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ေပါင္ေလာင္ရွင္ကႆပ ဟူ၍လည္းေကာင္း ကြဲလြဲေနသည္။ အရွင္မဟာကႆပမေထရ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာန္စံျပီးေနာက္ သာသနာအႏွစ္ ၅၀၀၀ ပတ္လံုး သန္႔စင္ေသာ သာသာနာ တည္တံ့ေစျခင္းအက်ိဳးငွာ မေထရ္ျမတ္မွ ဦးစီးျပီး ပထမသံဂါယနာ တင္ခဲ့သည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဂၢသာဝကႏွစ္ပါးျပီးလွ်င္ သာသနာေတာ္ကို ပခံုးလႊဲေျပာင္းယူရမည့္ တတိယသာဝက ျဖစ္သည္။ အရွင္မဟာကႆပမေထရ္သည္ သလႅာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္ရိွ ေဝဘူလ၊ ေဝဘာရ ႏွင့္ သုနႏၵရ အမည္ရ ေတာင္သံုးလံုးၾကားတြင္ ခႏၶာဝန္ခ်ခဲ့သည္ဟု က်န္းဂန္တို႔တြင္ဆိုထားသည္။ ေပါင္ေလာင္ရွင္ကႆပမေထရ္သည္ ပုဂံေခတ္က ရဟႏၱာအျဖစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ ပုဂံေက်ာက္စာအခ်ိဳ႕တြင္ ပိဋကတ္စာေပ အထူးကၽြမ္းက်င္ ႏွံ႔စပ္သူ၊ မင္း မိဖုရား မူးမတ္ ျပည္သူတို႔ ကိုးကြယ္ခံရသူ၊ ေတာေက်ာင္းဂိုင္းကို စတင္တည္ေထာင္သူအျဖစ္ ေတြ႕ရိွရသည္။ ေပါင္ေလာင္ရွင္ကႆပမေထရ္သည္ ျမင္းမူေတာေက်ာင္း မွ ေယာနယ္ဘက္သို႔ သာသနာျပဳရန္ၾကြရာ ပံုေတာင္ပံုညာေတာင္ ႏွင့္ မဟူေတာင္တို႔ဆံုရာတြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည္ဟုလည္း မွတ္သားရသည္။