ထု-ဓမၼရံ

ပုဂံသို႔တစ္ေခါက္ေရာက္ခဲ့ျပန္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း ပုဂံ၏ ျမင့္မားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႀကီးမားလွေသာ သမိုင္းတန္ဖိုးမ်ားအား ေလ့လာ မွတ္သာျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္ေရးသားျပဳစုေနေသာ ပုဂံသမိုင္း စာအုပ္အတြက္လည္း သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ရွာေဖြေလ့လာရျပန္သည္။ထိုသို႔ေလ့လာရင္း ဓမၼရံႀကီး ဘုရားသ႔ို ေရာက္ခဲ့ျပန္သည္။ နရသူ မင္းက တည္ထားေသာ ထုအႀကီးဆံုး ေစတီတစ္ဆူျဖစ္ ေလသည္။ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးအား လုပ္ႀကံခဲ့သူ၏ ကုသိုလ္ျဖစ္ေသာ ေစတီေတာ္ျဖစ္သျဖင့္လည္း ဘုရားကိုဖူးေမွ်ာ္ရင္း အေတြးတစ္ခုေတြးမိျပန္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူသားတို႔တြင္ ေမတၲာတရားသည္ အလြန္အေရးႀကီးေလသည္။မိမိေနရာ ရ႐ိွရန္အတြက္၊ မိမိအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဖခင္အရင္းကိုပင္ လုပ္ႀကံခဲ့သည္ဆိုေသာ စိတ္သေဘာကိုလည္း အေတြးျဖင့္ ေတြးၾကည့္ရျပန္သည္။

‘ ထု-ဓမၼရံ၊ ညာဏ္-သေဗၺညဳ၊ အႏု- အာနႏၵာ’ ဟုဆိုသည့္အတိုင္း ဓမၼရံႀကီးသည္ ထုအရာတြင္ လြန္စြာေကာင္းလြန္းလွေပသည္။ ရာဇဝင္ဆရာတို႔ ေျပာေသာ ထိုးဇာတ္အခ်ိဳ႕တြင္ ကုသိုလ္ရွင္မင္းႀကီးအေနျဖင့္ ဘုရားကို စစ္ေဆးသည့္အခါ အပ္ဖ်ားျဖင့္ထိုးၾကည့္ၿပီး ေလေပါက္ကေလးမ်ားရိွပါက တာဝန္ခံ ပန္းရံဆရာအား ေနရာတြင္ပင္ ကြပ္မ်က္ေတာ္မူသည္ ဟုလည္းဆိုေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစေတာ့ ထုအရာတြင္ အလြန္ေကာင္းလွေပသည္။ ထိုဘုရားအတြင္း ေလဝင္ေလထြက္စနစ္တို႔လည္း လြန္စြာေကာင္းလွၿပီး အလင္းအေမွာင္ ကိုလည္း ခ်ိန္ညိွ တည္ေဆာက္ထားခဲ့သျဖင့္ ဗိသုကာပညာ မည့ံခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ယေန႔ေခတ္အတြက္ တန္ဖိုးႀကီးလွေသာ သမိုင္းအေမြတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ဘုရားအျပင္ဘက္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး ျမန္မာ့႐ိုးရာ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ေလးမ်ားကို ေရာင္းခ်ေနသည္။ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ရုပ္ေသးရုပ္ေလးမ်ား ေလတြင္လွဳပ္ခပ္ေနသည္မွာ အသက္ပါလွေပသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ေလ့လာစရာရိွသည္မ်ားကိုေလ့လာရင္း အာနႏၵာဘုရားရိွ အသစ္ေတြ႔ရိွေသာ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားဘက္သို႔ ထြက္ခြာလာေတာ့သည္ ။ ဓမၼံရံႀကီး၏ ၾကည္ညိုဖြယ္အလွတရားမ်ားႏွင့္ ထူးျခားေသာ ပုဂံေခတ္နည္းပညာတို႔ကို ဓမၼရံႀကီးတြင္ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။ပုဂံကအျပန္တြင္ ကြ်န္ေတာ့္႐င္တြင္ တစ္ခုခုခံစားေနရသည္။အေတြးအျမင္မ်ားလည္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခုေပၚလာေတာ့သည္။ စာေတြေရးျဖစ္ပါအံုးမည္။