သိန္းရာေက်ာ္တန္ စိန္ေလာ့ကက္သီး ကို ေကာက္ရ၍ ပိုင္ရွင္ထံျပန္အပ္ခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သာေကတျမိဳ႕နယ္ မဟာရန္ကုန္ေက်ာင္း အလွဴတြင္ အလွဴရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚတင္တင္ဝင္းဟာ သိန္းရာေက်ာ္တန္ စိန္ေလာ့ကက္သီး ေပ်ာက္ဆံုးသြား ခဲ့ပါတယ္။

ထိုေပ်ာက္ဆံုးသြားပါေသာ္ စိန္ေလာ့ကက္သီးကို ေမာင္ခန္႔သူရဟာ ေကာက္ရ၍ မူရင္းပိုင္ရွင္ ေဒၚတင္တင္ဝင္းထံသို႔ ျပန္လည္ အပ္နွံခဲ့ေၾကာင္း ရိုးရာေလးမွ သတင္းရရိွပါတယ္။ ေမာင္ခန္႔သူရဟာ ဦးျမတ္သူ နွင့္ ေဒၚသီရိတို႔၏ သားျဖစ္ျပီး အ မ က (၁၆)ပုလဲျမဳိ႕သစ္မွာ ဒုတိယတန္းကို တက္ေရာက္ေနသူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရိုးသားလွေသာ ေမာင္ခန္႔သူရ၏ စိတ္ဓာတ္ကို ေလးစား၍ သိန္းရာေက်ာ္ စိန္ေလာ့ကက္သီး၏ ပိုင္ရွင္ဟာ ကေလး၏ ပညာသင္ စရိတ္မ်ားကို
ေထာက္ပ့ံေပးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါတယ္။