၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာလည္း အလွဴအတန္းအရက္ေရာဆုံး ႏိုင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျပန္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ

အရင္ႏွစ္က အလွဴအတန္းအရက္ေရာဆုံးႏိုင္ငံ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္လည္း အလွဴအတန္းအရက္ေရာဆုံး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထပ္မံအသိအမွတ္ျပဳခံရပါတယ္။


ဒီလို ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲမႈ အပိုင္းမွာ ဘယ္ေလာက္အထိအလွဴအတန္းရက္ေရာသလဲဆိုတဲ့ အေနအထားကို Charities Aid Foundation (CAF) လို႔ ေခၚတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းကေန  CAF World Giving Index လို႔ ေခၚတဲ့ လွဴဒါန္းေပးကမ္းမႈ အညႊန္းကိန္းနဲ႕ သတ္မွတ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံနဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံ ႏိႈင္းယွဥ္တိုင္းတာ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႕ မသိတဲ့ သူစိမ္းတစ္ေယာက္ကို အကူအညီေပးမႈႏႈန္းဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအေနနဲ႕ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာထိ ရွိလဲ ၊ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းမႈႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ၊ ပရဟိတ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္တဲ့ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတာေတြကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္တာျ့ဖစ္ပါတယ္။


လက္ရွိ ဒီစာရင္းဇယားမွာေတာ့ ုျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံနဲ႕ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတို႔ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး “ အလွဴအတန္းအရက္ေရာဆုံး ႏိုင္ငံ “ အျဖစ္ ပထမေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref : https://futureworldgiving.org/2016/10/25/2016-world-giving-index-shows-myanmar-is-most-generous-nation/