အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္ ေျပာစကားမ်ားကို ျပန္တံု႕ျပန္လိုက္တဲ့ ေကာင္းေကာင္း

ခ်စ္သူသက္တမ္း ရွစ္နွစ္ၾကာ တြဲခဲ့ၿပီး လမ္းခြဲရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္ ေျပာစကားမ်ားကို ခ်စ္သူေဟာင္း အဆိုေတာ္ ေကာင္းေကာင္း က ျပန္တံုျပန္လိုက္ပါတယ္။

ေမလ ၁၆ ရက္ေန႕ညပိုင္းက အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္က လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွာ Live ဗီဒီယို ထုတ္လႊင့္ၿပီး ခံစားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဗီဒီယိုထဲမွာ ေကာင္းေကာင္းနဲ႕ လမ္းခြဲခဲ့တာ ၆ လေလာက္ရွိၿပီး ဒီလိုလမ္းခြဲရတာကလည္း အျခားမိန္းကေလးတစ္ဦးကို လက္ထပ္ခဲ့တာေၾကာင့္လို႕ ဆိုထားပါတယ္။

ဒီမိန္းကေလးနဲ႕ ခိုးေျပးမွသာ ပတ္သတ္မႈကို သိခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး မိန္းကေလးမွာ ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားရတဲ့အတြက္က္လည္း ေကာင္းေကာင္းက လက္ထပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕လည္း ဗီဒီယိုဖိုင္ထဲမွာ အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္က ထည့္ေျပာသြားပါေသးတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႕ညပိုင္းမွာေတာ့ လူမႈကြန္ရက္ပၚမွာ ေကာင္းေကာင္းက ျပန္လည္တံုျပန္ထားတဲ့ ဗီဒီဖိုင္တစ္ခု ပ်ံႏွံလာပါတယ္။

ခ်စ္သူေဟာင္းမွာ အနုပညာနွင့္ မိသားစုအေပၚတြင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လြန္းတဲ့သူျဖစ္ၿပီး ခ်စ္သူေဟာင္းေၾကာင့္ အနုပညာအခြင့္အေရးမ်ားလည္း လက္လႊတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းက ဆိုထားပါတယ္။

လက္ထပ္ဖို႕ရည္ရြယ္ထားတဲ့ လက္ရွိခ်စ္သူမွာ သူနဲ႕သူ႕ မိသားစုေပၚမွာ နားလည္ေပးႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး စြပ္ဆြဲထားသလို ကိုယ္ဝန္ရွိေနတာလည္း မဟုတ္ဘူးလို႕ ျပန္လည္တံု႕ျပန္လိုက္တာပါ။

ေကာင္းေကာင္းနဲ႕ အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္တို႕ႏွစ္ဦးက မယ္လိုဒီေဝါ အဆိုၿပိဳင္ပြဲက တဆင့္ ေအာင္ျမင္လာတဲ့ အဆိုေတာ္ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။