​ေက်ာင္​းသူ​ေက်ာင္​းသား​မ်ား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏ္ုိင္ရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပသည့္ Ovaltine ပန္​းခ်ီၿပိဳင္​ပြဲ

 ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁,၉၇၈ ေက်ာင္းခန္႔မွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ၾကြစြာပါဝင္ဆင္ႏႊဲမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည့္ “အိုဗာတင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္လွပေသာ သင့္အနာဂတ္ကို ယေန႔ပံုေဖာ္လိုက္ပါ” ပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲႀကီး ကို မၾကာမီက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Ovaltine က ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဤပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲမ်ားထဲတြင္ အၾကီးမားဆံုးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။  ၿပိဳင္ပြဲစတင္ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည့္ အခမ္းအနားကို ယေန႔ေန႔လည္အခ်ိန္တြင္က Myanmar Plaza တြင္ က်င္းပသြားခဲ့ပါသည္။

 ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထင္ရွားစြာစိတ္ကူးပံုေဖာ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ Ovaltine က ယခုၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ မိမိတို႔၏ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုေပၚလြင္ေစေသာ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားကို စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းစြာျဖင့္ ေရးဆြဲဖန္တီးကာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲကာလမွာ ဇြန္လ ၁ ရက္ မွ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္အထိ ႏွစ္လတာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားမွတဆင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲကို ပညာသင္ႏွစ္အလိုက္ အုပ္စု သံုးခု ခြဲျခားထားၿပီး အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီမွ အႏိုင္ရရွိသူမ်ားအတြက္ Ovaltine က ပညာသင္ေထာက္ပံေၾကးမ်ား ခ်ီးျမွင့္ဂုဏ္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

 အတန္းအလိုက္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အုပ္စု သံုးခု ခြဲထားၿပီး အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီမွ အႏိုင္ရရွိသူမ်ားကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အုပ္စု သံုးခုမွာ -

-       သူငယ္တန္းမွ ၂ တန္းထိ၊

-       ၃ တန္းမွ ၅တန္းထိ ႏွင့္

-       ၆ တန္းမွ ၉ တန္းထိ တို႔ျဖစ္သည္။

 

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အုပ္စုအလိုက္ အႏိုင္ရရွိသူ သံုးဦးစီကို -

-       အေကာင္းဆံုးဆု အတြက္ ၁၀ သိန္း က်ပ္

-       ပထမဆု အတြက္ ၅ သိန္း က်ပ္

-       ဒုတိယဆု အတြက္ ၁ သိန္း က်ပ္စီ ခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကို ရယူရပါမည္။ ပန္းခ်ီပံုအတြက္ ေရေဆး၊ ပံုဆြဲဖေယာင္းတံ၊ ေရာင္စံုခဲတံ စသည့္ မည္သည့္ ပံုဆြဲပစၥည္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္မဆို မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို သရုပ္ေဖာ္ေရးဆြဲ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ႏိုင္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ပန္းခ်ီပံုမ်ားကို မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထံ သို႔မဟုတ္ ေအာက္တြင္ပါရွိေသာ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီလိပ္စာအတိုင္း အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲကာလၿပီးဆံုုးခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ Ovaltine က ၿပိဳင္ပြဲဝင္ပန္းခ်ီပံုအားလံုးကို အကဲျဖတ္၍ အႏိုင္ရရွိသူမ်ားကို ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲ၏ အကဲျဖတ္ဒိုင္အဖြဲ႔တြင္ ၀ါရင့္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားႏွင့္ ကာတြန္းဆရာမ်ားမွ ပါ၀င္အကဲျဖတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

 ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ပန္းခ်ီပံုမ်ားကို ေပးပို႔ရန္ႏွင့္ အေသးစိတ္ စံုစမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီလိပ္စာမွာ ​ေအာက္​ပါအတိုင္​း ျဖစ္​သည္​။

-       အမွတ္ ၁၇၄၊ ၁၇၆၊ လမ္း ၅၀ (အေပၚဘေလာက္)၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

-       ဖုန္းနံပါတ္ - 09 427 800 813, 814, 815

 
ၿပိဳင္​ပြဲႏွင္​့ ပတ္​သက္​သည္​့ ​ေနာက္​ဆုံးရသတင္​းအခ်က္​အလက္​မ်ား၊ Ovaltine Myanmar ၏ အျခားလုပ္​​ေဆာင္​မႈမ်ားႏွင္​့ ကုန္​ပစၥည္​းမ်ားအ​ေၾကာင္​းကို  www.facebook.com/OvaltineMM တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။