အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္မယ့္ အေျခခံလွ်ပ္စစ္ပညာသင္တန္း

လာမယ့္ ဇူလိုင္လက စတင္ၿပီး အသက္ ၁၆ ႏွစ္က ၂၂ ႏွစ္ ၾကား လူငယ္ေတြအတြက္ အခမဲ့တက္ေရာက္ႏိုင္မယ့္ အေျခခံ လွ်ပ္စစ္ပညာသင္တန္းတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွာ ဖြင့္လွစ္သြားေတာ့မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီသင္တန္းဟာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအျဖစ္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္အထိ သင္ၾကားေပးမယ့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း သြယ္တန္းတပ္ဆင္ျခင္း ဘာသာရပ္ သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကို ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ကို မရည္ရြယ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ CVT Myanmar နဲ႕ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနတို႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး May Bank ရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈနဲ႕ ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းစရာမလိုတဲ့ အျပင္ သင္တန္းကာလ အတြင္း ခရီးစရိတ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးမယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။သင္တန္းျပီးဆံုးျပီး စာေမးပြဲေျဖဆုိေအာင္ျမင္တဲ့အခါမွာ Center for Vocational Training (CVT) နဲ႕ National Skill Standard Authority (NSSA) အသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္္းဆင္းလက္မွတ္ကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ဝင္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္ေတြအေနနဲ႕
-အသက္ ၁၆ ႏွစ္ က ၂၂ ၾကား ျဖစ္ရပါမယ္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ထားၿပီး (သို႕) တကၠသိုလ္ဝင္တန္းနဲ႕ ညီမွ်တဲ့ ပညာသင္ယူခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရပါမယ္။ သင္တန္းကာလက ဇူလိုင္လကေန ဇန္နဝါရီလ အထိ ၆ လ ၾကာ သင္ယူုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
က်န္တဲ့ အေသးစိတ္ေတြက အခုလို ျဖစ္ပါတယ္။
•သင္တန္းခ်ိန္-(8:00am-4:45pm)
• သင္တန္းကာလ- July 2017-January 2018 (တနလၤာ၊အဂၤါ၊ၾကာသပေတး၊ေသာၾကာ- တစ္ပတ္ ၄ရက္)

• သင္တန္းေနရာ- CVT Myanmar
• ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္- 24th June 2017 (ညေန ၅နာရီ)
• ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံရက္- 5th June 2017 မွ 24th June 2017 အထိိ

သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြအေနနဲ႕ ရံုးခ်ိန္အတြင္း “၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ” ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါရံုးမွာ လာေရာက္ထုတ္ယူ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (အေျခခံပညာေရး ဆယ္တန္း(သို႔) ဆယ္တန္းနဲ႕ ညီမွ်တဲ့ ပညာေရးအဆင့္တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာတစ္ခုခု ကို လူေတြ႔ ေျဖဆိုခ်ိန္မွာ တပါတည္း  ယူေဆာင္လာရမွာပါ)

ေလွ်ာက္လႊာေပးပို႕ရန္ ႏွင့္ အေသးစိတ္ ေမးျမန္းရန္ လိပ္စာကေတာ့ –
အမွတ္ (၄၂)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းရံုး၊ တတိယထပ္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းနံပါတ္က ၀၁၃၈၃၆၇၆၊ ၀၉၇၃၁၆၆၂၀၆ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဒီ သတင္းအခ်က္အလက္ကို "Myanmar Youth Empowerment Opportunities " ရဲ႕ website စာမ်က္ႏွာ http://www.myeo.info/local/%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%81%BD%E1%80%BC%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%B0%E1%80%B8/ က ကူးယူေဖာ္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္ )

Team (ရိုးရာေလး)