ဖုန္း App ကေန ၾကည့္ႏိုင္မယ့္ ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္း

၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ေျဖဆိုထားသူေတြအတြက္ ေအာင္စာရင္းကို ဖုန္း Apps ကေနတစ္ဆင့္ ၾကည့္ႏိုင္မယ္လို႕ သိရတယ္။

ဒီ App ကေန ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔ မနက္ ၆ နာရီခြဲမွာ ေအာင္စာရင္းေတြကို ထုတ္ျပန္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး တစ္နိုင္ငံလုံး ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးမွာ ေျဖဆိုထားတဲ့ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေက်ာင္းသား၊ သူေတြရဲ့ ေအာင္စာရင္းကိုပါ ၾကည့္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။"Results of the matriculated 2017"လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ App ကို Play Store မွာဆိုရင္ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.it4youmm.examresult မွာ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲနိုင္ပါတယ္။

ေအာင္စာရင္းေတြကို ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာနိုင္ငံ စာစစ္ ဦးစီးဌာနရဲ့ Website ျဖစ္တဲ့ http://www.moe.gov.mm/?q=exam-result-2017  မွာလည္း ဇြန္လ ၁၇ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီ အခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ၾကည့္နိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္ခ္ေတြမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအလိုက္လည္း ခြဲျခား ၾကည့္ရွုနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမ
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/photos/a.925011847605879.1073741828.924512940989103/1003408263099570

ကခ်င္ျပည္နယ္
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/photos/a.925011847605879.1073741828.924512940989103/1003536649753398

ကယားျပည္နယ္
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/photos/a.925011847605879.1073741828.924512940989103/1003545209752542

ကရင္ျပည္နယ္
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/photos/a.925011847605879.1073741828.924512940989103/1003683186405411

ခ်င္းျပည္နယ္
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/photos/a.925011847605879.1073741828.924512940989103/1003729733067423

မြန္ျပည္နယ္
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/photos/a.925011847605879.1073741828.924512940989103/1003738583066538

ရခိုင္ျပည္နယ္
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/photos/a.925011847605879.1073741828.924512940989103/1003749523065444

ရွမ္းျပည္နယ္
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/photos/a.925011847605879.1073741828.924512940989103/1003958206377909

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/photos/a.925011847605879.1073741828.924512940989103/1003983483042048

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/photos/a.925011847605879.1073741828.924512940989103/1004050179702045

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/photos/a.925011847605879.1073741828.924512940989103/1004118839695179

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/photos/a.925011847605879.1073741828.924512940989103/1004129293027467

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/photos/a.925011847605879.1073741828.924512940989103/1004216826352047

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/photos/a.925011847605879.1073741828.924512940989103/1005404662899930/

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/photos/a.925011847605879.1073741828.924512940989103/1004202383020158/

နိုင္ငံျခားစာစစ္ဌာနမ်ား
https://www.facebook.com/moe.gov.mm/photos/a.925011847605879.1073741828.924512940989103/1004222676351462