ရစရာရွိတဲ့ အေၾကြးကို ျပန္ေတာင္းႏိုင္ေတာ့မယ့္ facebook လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္

Facebook messenger မွာ သူငယ္ခ်င္းနဲ႕ စကားေျပာရင္း အဲဒီ သူငယ္ခ်င္းက ကိုယ့္ဆီက ပိုက္ဆံေခ်းထားတာေတြ ရွိရင္ ျပန္ေတာင္းယူႏိုင္မယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ကို facebook က စတင္စမ္းသပ္လ်က္ ရွိေနပါၿပီ။

ဒီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ ေငြေပးေခ်မႈေတြကို facebook မွာ ျပဳလုပ္လို႔ ရတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေန ဆင့္ပြားထားတာ ျဖစ္ၿပီး messenger မွာ chat ရင္းနဲ႕ “ IOU “ (“I owe you “ ) ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္စာသား ဒါမွ မဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးေတြကို လွည့္ေျပာင္းသုံးစြဲထားတဲ့ စာသားမ်ိဳးသုံးလိုက္တာနဲ႕ online ေပၚကေနပဲ ေငြေပးေခ်မႈ၊ ေငြလက္ခံရယူမႈေတြျပဳလုပ္လို႔ ရသြားေစမယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။


ဒါေပမယ့္ mobile banking ထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအတြက္သာ အဓိက အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမွာ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ စတင္စမ္းသပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref : Mashable : "Passive aggressively ask friends to pay you back with Facebook's new feature"