ဇူကာဘတ္ရဲ႕ News Feed လမ္းစဥ္ကိုေတာင္ သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား လက္မခံေတာ့

Facebook တည္ေထာင္သူ မတ္ဇူကာဘတ္ရဲ႕ News Feed အလုပ္လုပ္ပံုေပၚ သတ္မွတ္ထားမႈကို သူ႔ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြေတာင္ မေက်နပ္ လက္မခံမွုမ်ား ထြက္ေပၚလာေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

အၾကီးတန္း အင္ဂ်င္နီယာ ဝန္ထမ္း ငါးဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္ထားတဲ့ အမည္မေဖာ္လိုသူ Facebook ဝန္ထမ္း တစ္ဖြဲ႔က ယင္းနဲ႔ ပက္သက္လို႔ မတ္ဇူကာဘက္နဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ဟာ Facebook ရဲ႕ News Feed ရဲ႕ အက်ိဳး သက္ေရာက္မွု မ်ားစြာ ပါဝင္ေၾကာင္း လက္ခံထားၾကပါတယ္။ ယင္း News Feed ကေန လုပ္ၾကံဖန္တီးထားတဲ့ သတင္းအမွားမ်ား (Fake news မ်ား) ကို မစစ္ထုတ္ပဲ Facebook အသုံးျပဳသူမ်ားဆီကို ပုိ႔ေဆာင္လိုက္ေပးမွုေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ဟာ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ကုန္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾက ပါတယ္။ ဟီလာရီကလင္တန္နဲ႔ ေဒၚနယ္ထရမ့္ တို႔ အျပိဳင္အဆိုင္ မဲဆြယ္စဥ္ကာလမွာ ေကာလဟာလေပါင္း မ်ားစြာကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေထာက္ခံသူမ်ားက Facebook ေပၚ တင္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ယင္းထဲမွာ အမွားပါတဲ့ သတင္းမ်ားစြာလည္း ပါျပီး ယင္း သတင္းမ်ားကို Facebook News Feed ေတြမွာ မစစ္ထုတ္ပဲ ေဖာ္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။

Facebook ရဲ႕ အယ္လ္ဂိုရစ္သမ္ (လုပ္ထုံးလုပ္နည္းစနစ္) အရ သတင္းမ်ားကို ျပသတဲ့အခါ အမွားအမွန္ ခြဲျခားျပီး ျပသဖို႔အတြက္ News Feed တင္တဲ့ နည္းပညာကို ေျပာင္းလဲရန္ လိုေၾကာင္း ဝန္ထမ္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ေျပာဆုိေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မတ္ဇူကာဘတ္ဆီကိုလည္း စာေရးပုိ႔သူမ်ားစြာ ရွိခဲ့ျပီး ဇူကာဘတ္ကေတာ့ News Feed ဟာ မွန္ကန္စြာ အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း ဘက္မလိုက္ေၾကာင္း ေျဖရွင္းခ်က္ ထုတ္ခဲ့ပါေသးတယ္။

Ref: Mashable: "Even Facebook employees think Mark Zuckerberg is wrong about News Feed"
ဇီးကြက္ (ရိုးရာေလး)