ေပါက္ဖတ္ (ေဘာက္ဖတ္) အားနဲ႕ ေပ်ာက္ပ်က္သြားေစမယ့္ ပလတ္စတစ္အမႈိက္ေတြ

သဘာဝေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ေစတဲ့ အရာေတြထဲမွာ ပလတ္စတစ္လည္းပါတယ္ဆိုတာ အားလုံးအသိပါ။

ပစၥည္းေတြ၊အရည္ေတြ ထုပ္ပိုးသယ္ေဆာင္ရာမွာ ပလတ္စတစ္အိတ္ေတြ ၊ ပလတ္စတစ္ဘူးခြံေတြကို လြယ္လြယ္သုံးေနၾကေပမယ့္ အဲဒီ ပလတ္စတစ္အမႈိက္ေတြ ေျမေဆြးအျဖစ္လုံးဝ ဓာတ္ၿပိဳကြဲသြားဖို႔ဆိုတာ ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ႕ ခ်ီၿပီး ၾကာတတ္ပါတယ္။


ဒါေပမယ့္ “ဂယ္လာရီယာ မယ္လြန္နယ္လာ “ ဆိုတဲ့ မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ ေပါက္ဖတ္ေတြကေတာ့ ပလတ္စတစ္အိတ္ေတြကို တစ္နာရီအတြင္းမွာ အေပါက္ေတြ ျဖစ္သြားေအာင္ ကိုက္ေဖါက္ဝါးစားပစ္ႏိုင္ပါသတဲ့။ ဒီ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို ကိန္းဘရစ္ခ်္တကၠသိုလ္က သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေတြ႕ရွိခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ေပါက္ဖတ္ေကာင္ေတြဟာ  ပ်ားအုံက ပ်ားဖေယာင္းေတြကို စားေသာက္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ပ်ားဖေယာင္းမွာ ပလတ္စတစ္နဲ႕ ဆင္တဲ့ ေမာ္လီက်ဴးဖြဲ႕စည္းပုံ ရွိတာေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္ကို ေျပာင္းလဲစားေစတဲ့ အခါမွာ အလားအလာေကာင္းမြန္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအတိုင္းဆို အနာဂတ္မွာ ပလတ္စတစ္ အမႈိက္ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ ဒီေပါက္ဖတ္ေတြကို အသုံးခ်ႏိုင္မယ္လို႔ေတာင္ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ယူ ဆထားၾကပါသတဲ့။


တကယ္ေတာ့ ပလတ္စတစ္ ျပႆနာဟာ ေပါ့ေသးေသး ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။ ေျမသားေျမဆီလႊာေတြကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမကို ျပဳန္းတီးေစႏိုင္တာ၊ ေက်းငွက္နဲ႕ သားရဲတိရိစၦာန္ေတြ၊ ေဂဟစနစ္ေတြကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တာ၊ လူသားေတြအတြက္လည္း ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႕ ပလတ္စတစ္က တဆင့္ ဓာတ္ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြနဲ႕ ထိေတြ႔ရာမွာ အေရျပားေရာဂါ၊ ဟိုမုန္းနဲ႕ဆိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြ ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္သုံးစြဲေနမႈနဲ႕ ပလတ္စတစ္အညစ္အေၾကးေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မယ့္ ထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္းအသစ္ေတြ ပိုမိုေပၚေပါက္လာပါေစ၊ ပို စိမ္းလန္းတဲ့ ကမၻာႀကီး ျဖစ္လာပါေစလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

 

 

ငွက္အေသေကာင္ကိုယ္တြင္းမွ ယင္း စားေသာက္ထားခဲ့သည့္ ပလတ္စတစ္ အမႈိက္မ်ားကို ေတြ႔ရပုံ


Ref: BBC News:” Plastic-eating caterpillar could munch waste, scientists say”
Wikipedia; Plastic Pollution

ေက်ာ္သန္႕ (ရိုးရာေလး)