ခ်စ္သူေတြ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ မင္းသားလီဂ်န္ဂ်င္ နဲ႔ Euaerin

ေတာင္ကိုရီးယား နာမည္ႀကီးမင္းသားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ လီဂ်န္ဂ်င္ ဟာ ဟာ ေတာင္ကိုရီးယားအမ်ိဳးသမီး ဂီတအဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ Nine Muses အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ EUAERIN နဲ႔ခ်စ္သူေတြျဖစ္ေနတယ္လို႔ အတည္ျပဳေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

အသက္ ၄၀ အ ႐ြယ္ရွိမင္းသား လီက အသက္ ၃၀ အ႐ြယ္ EUAERIN နဲ႔ခ်စ္သူေတြျဖစ္ေနတဲ့ဆိုတဲ့သတင္းေတြက မွန္ကန္ပါတယ္လို႔ အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ မင္းသားလီက ခ်စ္သူအျဖစ္လက္တြဲေနတာဟာ ၇လၾကာေနၿပီလို႔ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ လက္ထပ္ဖို႔ ဆိုတာကေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အရမ္းေစာလြန္းေသးတယ္လို႔ မင္းသားလီကေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇြန္လတည္းက ခ်စ္သူေတြျဖစ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ နီးစပ္သူေတြကေျပာခဲ့ပါတယ္။

မင္းသားလီဂ်န္ဂ်ီရဲ႕ ေအဂ်င္စီကလည္း မင္းသားလီနဲ႔ Euaerin တို႔ခ်စ္သူေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ေကာင္းထက္ေငြ (ရုိးရာေလး)

Ref : ALLKpop : Lee Jung Jin and Euaerin confirm dating news