အပတ္စဥ္ေဗဒင္ ေဟာစာတမ္းက႑ (၇-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၁၃-၁၀-၂၀၁၈ ရက္ေန႔အထိ)

အပတ္စဥ္တင္ဆက္ေပးေနက်ျဖစ္တဲ့ ဆရာကကၤသူရဲ႕စႏၵသူရိယ နကၡတၱေဝဒ ေဟာစာတမ္းကို ႐ိုးရာေလးပရိသတ္ေတြအတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ (၇-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၁၃-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ

ခုနစ္ရက္စာ တြက္ခ်က္လမ္းၫႊန္ေပးထားမႈကို ပုံတစ္ပုံခ်င္းစီမွာ တြဲဖက္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

တနဂၤေႏြ

ယခုအပတ္အတြက္ တနဂၤေႏြသားသမီးတို႔ကေတာ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အက်င္းအက်ပ္ျပန္ျဖစ္မည္။ ပုံမွန္လုပ္ငန္းမ်ား ထစ္ေနတတ္သည္။ အေတာ္ႀကိဳးစားမွ အဆင္ေျပမည္။ ျပည္ပမွပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားကေတာ့ အခက္အခဲရွိေနဦးမည္။ စားေသာက္ကုန္လုပ္ကိုင္သူမ်ား ေရာင္းအားက်ဆင္းတက္တတ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားအဆင္ေျပေနမည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဦးေခါင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါရွင္မ်ား အထူးသတိထားပါ။ အခ်စ္ေရးကေတာ့ ညံ့ပါသည္၊ မၾကခဏ စာကားမ်ား၇မည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားကေတာ့ ဒီရက္ပိုင္း ရန္ျမင္ပါတယ္။ ပညာေရးသမားမ်ား ေကာင္းပါသည္။ စက္ပစၥည္းသမားမ်ားလည္း အသင့္အတင့္ေကာင္းပါသည္။ မိဘမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို သတိျပဳပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ား အေျခအေနေကာင္းပါသည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ - ၁။၆။၄ ယၾတာ - ႏြမ္းပါးသူကို အဝတ္အထည္လႉပါ။

တနလၤာ

ယခုအပတ္အတြင္း တနလၤာသားသမီးတို႔ကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အသင့္အတင့္ အဆင္ေျပလာၿပီး ကူညီမည့္သူမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္။ ဘဏ္ေခ်းေငြကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ေငြေၾကးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း အဆင္ေျပသြားမည္။ သံ၊သတၱဳ လုပ္ငန္းမ်ားကေတာ့ သတိရွိရန္လိုပါသည္။ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းအက်ိဳးေပးသည္။ ျပည္ပမွတင္သြင္းေသာပစၥည္းေရာင္းဝယ္သူမ်ား ဆက္လက္သတိထားရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးအေနႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါခံစားေနရသူမ်ား သတိထားကုသရလိမ့္မည္။ ယဥ္မေတာ္တဆ ထိခိုက္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ အခ်စ္ေရးအေနတြင္ မိမိထက္ပိုခ်စ္တတ္ေသာခ်စ္သူကို ရရွိလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ ပညာေရးေကာင္းပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အထက္လူႀကီးႏွင့္ သင့္ေအာင္ေနပါ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၂ ၊ ၇ ၊ ၄။ ယၾတာ– ႏြမ္းပါးသူကို ထမင္းေကၽြးပါ။

အဂၤါ

ယခုအပတ္အတြင္း အဂၤါသားသမီးေတြကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအနည္းငယ္ ျပန္တက္လာတတ္သည္။ ေရလုပ္ငန္းသမားမ်ား ကံေကာင္းေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အႏုပညာႏွင့္ဆက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ကံေကာင္းလာမည္။ ကား၊စက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ား ညံ့ပါသည္။ ယခု အခ်ိန္တြင္ မိမိလုပ္ငန္းအတြက္ ရွယ္ယာမ်ား ေခၚရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးအေနႏွင့္ ခါးနာျခင္းသတိထားပါ။ အထူးသျဖင့္ ယခုအပတ္အတြင္း အျမင့္မွပစၥည္းျပဳက်ၿပီး ေခါင္းတြင္ ထိခိုက္မိတတ္သည္ သတိထားရလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အေျဖရေသာ္လည္း လက္ထပ္ရန္ ခက္လိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးသမားမ်ား အဆင္ေျပပါသည္။ ပညာေရးသမားမ်ား စာပိုက်က္ရမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား သတိျပဳရန္မွာ မိမိလုပ္ေသာ အလုပ္ခန္းတြင္ သူခိုးဝင္တတ္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၉ ၊ ၃ ၊ ၄။ ယၾတာ – အဖြားအိုတစ္ေယာက္ကို ေဆးလႉပါ။

ဗုဒၶဟူး

ယခုအပတ္အတြင္း ဗုဒၶဟူးသားသမီးတို႔၏ စီးပြားေရးမွာ ညံ့ေနလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ေရွ႕ေနလုပ္ငန္း၊ အဆိုေတာ္စသည့္ ႏုတ္ျဖင့္လုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ား အနည္းငယ္ ညံ့သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သူမ်ားအလြန္စိတ္ညစ္ရတတ္သည္၊ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီခ်ိဳေရာဂါရွိသူမ်ား ႏွင့္ ေသြးတိုးသမားမ်ား အထူးသတိထားရမည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အတုအေရာင္အခ်စ္ႏွင့္ ေတြ႕တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားလည္း ခရီးသြားရတတ္သည္၊ခြဲေနရတတ္သည္ အထူးသတိျပဳသင့္သည္။ပညာေရးတြင္ ကံေကာင္းပါလိမ့္မည္။ ေျမ၊ ယာ စသည့္စက္ပစၥည္း ဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ကံေကာင္းပါသည္။

ရာဟု သားသမီးတို႔ကေတာ့ က်န္းမာေရးေကာင္းေနမည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ကံေကာင္းပါသည္။ စီးပြားေရးတြင္ ေငြေၾကးကစားေသာသူမ်ား ကံေကာင္းပါသည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လူႀကီးႏွင့္ တည့္ေအာင္ေနပါ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၄ ၊ ၂ ၊ ၅။ ယၾတာ - အရိပ္ရသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေပးပါ။

ၾကာသပေတး

ယခုအပတ္အတြင္း ၾကာသာပေတး သားသမီးတို႔အတြက္ စီးပြားေရး အေျခအေနမွ ယခင္ကထက္ျပန္ေကာင္းလာမည္။ အစုအစပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းလာမည္။ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြျပန္မရျဖစ္တတ္သည္။ က်န္းမာေရးအေနႏွင့္ကေတာ့ အဆိပ္မိတတ္သည္။ အသည္းေရာဂါသည္မ်ား သတိထားကုသပါ။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ထပ္ရန္ရက္ေ႐ြးျဖစ္မည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား ကံေကာင္းပါသည္။ ပညာေရးလိုက္ေနပါက ရာထူးစာေမးပြဲ ေအာင္မည္။ ကားဝယ္ေရာင္းလုပ္သူမ်ား အထူးသတိထားပါ၊ စာ႐ြက္စာတမ္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တရား႐ုံးေတာ္သို႔ ေရာက္ရတတ္သည္။ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းမ်ားေကာင္းသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အထူးကံေကာင္းပါသည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၅ ၊ ၁ ၊ ၆။ ယၾတာ – တတ္ႏိုင္သေလာက္ စတုဒီသာ ေႂကြးပါ။

ေသာၾကာ

ယခုအပတ္အတြင္း ေသာၾကာသားသမီးတို႔သည္ စီးပြားေရး ကံေကာင္းေနမည္။ ေလာင္စာဆီႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ား ကံေကာင္းေနၿပီး အျမတ္အစြန္းမ်ားေနမည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္သူမ်ားကေတာ့ အားနည္းေနမည္သာျဖစ္သည္။က်န္းမာေရးအေနႏွင့္ အ႐ိုးေရာဂါရွိသူမ်ား ေဆးမွန္ရန္လိုအပ္သည္။ အခ်စ္ေရးသမားမ်ား ကံေကာင္းလာေသာ္လည္း ခ်စ္သူႏွင့္ တနယ္စီေဝေနတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးသမားမ်ား သံသာယႏွင့္ ျပသနာတက္ေနမည္။ ပညာေရးသမားမ်ား မပ်င္းပါႏွင့္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ကံေကာင္းပါသည္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား မိမိလုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္ေနရာတြင္ အေရးႀကီးစာ႐ြက္စာတမ္း ေပ်ာက္ဆုံးတတ္သည္။ ထိုကိစၥေၾကာင့္ အျပစ္ေပးခံရျခင္း၊ စစ္ေဆးခံရျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ အထူးသတိထားပါ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၆ ၊ ၁ ၊ ၇။ ယၾတာ – အသက္ႀကီး အဘိုးအိုတစ္ဦးကို စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေပးလႉပါ။

စေန

ယခုအပတ္အတြင္း စေနသားသမီးတို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေဆးဆိုင္၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား အထူးသတိထားပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းႀကီးလုပ္ကိုင္သူမ်ား ေငြေၾကးကိစၥ၊ဘဏ္ကိစၥရပ္မ်ားမွ ေငြေၾကးအျမတ္ရလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ႏွစ္ဘက္မိဘတို႔ေၾကာင့္ ခ်စ္ေသာ္လည္း ေဝးေနရတတ္သည္။ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းရာတြင္ အထူးသတိထား ေျပာဆိုရမည့္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားလည္း ႏွစ္ဘက္မိဘတို႔ကို အေျခခံေသာ အိမ္တြင္းေရးကိစၥမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနတတ္သျဖင့္ ဆင္ျခင္ပါ။ ကားဝင္ကိန္းရွိေနပါသည္။ ပညာေရးသမားမ်ား စာအထူးႀကိဳးစားပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ား ကံေကာင္းၿပီး အထက္လူႀကီး၏ မစျခင္း ခံရမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၇ ၊ ၀ ၊၁။ ယၾတာ – တရားေတာ္မ်ားပါသည့္ CD ေခြမ်ားအား နီးစပ္သူမ်ားကို ေပးလႉပါ။

ဆရာကကၤသူ (႐ိုးရာေလး)

Doctoral Thesis Of Astro-Palmist.

Membership Of (H.A.P.R.I)

Ph- 09-2550 68533