အပတ္စဥ္ ေဗဒင္ေဟာစာတမ္းက႑ (၄-၁၁-၂၀၁၈ မွ ၁၀-၁၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ)

အပတ္စဥ္တင္ဆက္ေပးေနက်ျဖစ္တဲ့ ဆရာကကၤသူရဲ႕စႏၵသူရိယ နကၡတၱေဝဒ ေဟာစာတမ္းကို ႐ိုးရာေလးပရိသတ္ေတြအတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

(၄-၁၁-၂၀၁၈ မွ ၁၀-၁၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ခုနစ္ရက္စာ တြက္ခ်က္လမ္းၫႊန္ေပးထားမႈကို ပုံတစ္ပုံခ်င္းစီမွာ တြဲဖက္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

တနဂၤေႏြ

ယခုအပတ္အတြင္း တနဂၤေႏြသားသမီးတို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေႏွာင္အယွက္၊အယွဥ္အၿပိဳင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္၊ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္မိမိႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္တစ္ဦး၏ သစၥာေဖာက္ျခင္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားထိခိုက္ ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ အထူးသတိထားရမည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊သတၱဳ၊ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အထူးသတိထား ရပါမည္။ ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ႏွလုံးေရာဂါရွိသူမ်ား သတိထားရန္လိုသည္။ ကေလးငယ္မ်ား နားဖ်ာပါက ေဆး႐ုံးေဆးခန္းျပပါ။ အခ်စ္ေရးတြင္ မိမိႏွင့္ သေဘာထား တိုက္ဆိုင္ေသာ ခ်စ္သူရရွိသြားမည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးသူ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားမွာ အိမ္ခြဲေနရန္ ေဆာင္႐ြက္ပါ။ ေငြေခ်းငွားျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ရန္ေပၚတတ္သည္။ စက္ပစၥည္း ဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၁ ၊ ၅၊ ၂။ ယၾတာ – ႏြမ္းပါသူကို ထမင္း၊ဟင္း ကုသိုလ္ျပဳပါ။

တနလၤာ

ယခုအပတ္အတြင္း တနလၤာသားသမီးတို႔သည္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေရလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ကံေကာင္းႏိုင္ၿပီး စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းျဖင့္လည္း အက်ိဳးေပးပါသည္။ စိတ္အနည္းငယ္မြန္ၾကပ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားေနပါလိမ့္မည္။ အစုအစပ္လုပ္ကိုင္ထားသူမ်ား အသင္းအဖြဲ႕လုပ္ထားသူမ်ား သတိထားပါ။ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္သည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္မည္။ ေက်ာက္ကပ္၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုးေရာဂါရွင္မ်ား ေသခ်ာစစ္ေဆးသတိထားရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ မိမိအေပၚ အေကာင္းျမင္တတ္ေသာ ခ်စ္သူကို ရရွိလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား စန္းပြင့္ေနတတ္ၿပီး ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ အိမ္တြင္းေရး ပူတတ္သည္။ ကား၊ ဆိုင္ကယ္ စသည့္ စီးႏွင္း၍ရေသာ ယာဥ္ဝင္လိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ကံေကာင္းေနၿပီး အလုပ္အကိုင္းတြင္ လူႀကီး၏ ေလးစားျခင္းခံရမည္။အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၂ ၊ ၆ ၊ ၃။ ယၾတာ– ကေလးငယ္မ်ားကို ႏွစ္သက္ရာ မုန္႔ေကၽြးလိုက္ပါ။

အဂၤါ

ယခုအပတ္အတြင္း အဂၤါသားသမီးတို႔သည္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ပတ္သက္ဆက္ဆံရမည္။ လုပ္ငန္းအတြက္ ေခ်းေငြတင္ပါက ယခုအပတ္အတြင္းတင္သင့္သည္။ ေငြေၾကးအူအညီရမည္။ စားေသာက္ကုန္၊ ကုန္မာပစၥည္း ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္းတို႔အတြက္ အက်ိဳးမ်ားပါလိမ့္မည္။ ဆန္၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံသမားမ်ား အနည္းငယ္ ညံ့ေနသျဖင့္ သတိထား လုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါး၊ မ်က္လုံး၊ အစာအိမ္ ေရာဂါရွိသူမ်ား သတိထားကုသပါ။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ၏ အထင္လြဲျခင္းခံရၿပီး ခ်စ္သူလက္မဲ့ျဖစ္သြားမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္လည္း အိမ္တြင္းေရးတြင္ ႏွစ္ဘက္မိဘတို႔ပါဝင္လာၿပီး အိမ္ေထာင္လက္မဲ့ျဖစ္တတ္သည္။ ပညာေရးေကာင္းပါသည္။ ေ႐ြ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အထက္လူႀကီးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စိတ္ညစ္ရမည္၊ အစစ္အေဆးခံရတတ္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၃ ၊ ၀ ၊ ၄။ ယၾတာ – ဇီးသီးမ်ား၊ ဇီးေပါင္းထုတ္မ်ားကို လူအမ်ားအား ေဝေပးပါ။

ဗုဒၶဟူး

ယခုအပတ္အတြင္း ဗုဒၶဟူးသားသမီးတို႔သည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးစားမႈမ်ား ဆက္တိုက္ေအာင္ျမင္ေနမည္။ အသင္းအဖြဲ႕၊ အစုအစပ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင္း အလြန္စိတ္ညစ္ရၿပီး မိမိလုပ္လိုသည္ႏွင့္ ျဖစ္ေနသည္မွာ တျခားစီျဖစ္မည္။ ယခုအပတ္သည္ အလြန္စိတ္ညစ္ရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပ ရးင္ႏွီးျခင္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းျဖစ္မည္။ စာအုပ္ စာေပလုပ္ငန္းျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္မည္။ အဆုတ္ေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ ေရခ်ိဳးမွားသျဖင့္ ေဆး႐ုံတက္ရတတ္သည္၊ အထူးသတိျပဳပါ။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္ေနရေသာ ခ်စ္သူအျပင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ကိုလည္း တြဲေနတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္လည္း သတိထားရမည္ အ်ားတစ္ေယာက္ေတြ႕တတ္သည္။ ပညာေရးသမားမ်ား တြက္စာေၾကင့္ ထင္တိုင္းမေပါက္ျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ အဖိုးတန္လက္ေဆာင္ရမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ေအာက္လက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ကိစၥတြင္ မိမိက တာဝန္ယူရမည္။

ရာဟု။ ။ရာဟု သားသမီးမ်ား က်န္းမာေရး သတိျပဳရန္လိုပါသည္။ လည္ေခ်ာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးညံ့သည္။ေလာင္းကစားလုပ္ပါက အေရးယူခံရတတ္သည္၊ အထူးသတိထားပါ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၄ ၊ ၁ ၊ ၅။ ယၾတာ - ေခြး၊ေၾကာင္၊ ငွက္၊ ငါး မ်ားကို အစာေကၽြးပါ။

ၾကာသပေတး

ယခုအပတ္အတြင္း ၾကာသာပေတး သားသမီးတို႔၏ စီးပြားေရးသည္ အသံတိတ္ေနေသာ စီးပြားေရးျဖစ္ေနမည္။ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ အသစ္ျပန္လုပ္ရန္လိုသည္၊ သစၥာေဖာက္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ အခက္ေတြ႕ရမည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ သတၱဳ တူးေဖာ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါ၊ အနာေပါက္ျခင္းႏွင့္ အဆိပ္ရွိေသာသတၱာဝါတို႔ကိုက္ခဲျခင္း ခံရတတ္သည္၊သတိျပဳပါ။ အခ်စ္ေရးအေနႏွင့္ စိတ္ေျပာင္းျပန္သည့္ခ်စ္သူကို ရရွိတတ္ၿပီး မၾကာခဏ စိတ္ေကာက္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား လုပ္ငန္းအေၾကာင္းျပဳ ခြဲခြာေနရတတ္သည္။ ကား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။ ပညာေရးေကာင္းသည္၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ စာရင္းႏွင့္ ပစၥည္းလြဲေနတတ္သျဖင့္ ေသခ်ာသတိထား လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၅ ၊ ၂ ၊ ၃။ ယၾတာ – လူအမ်ားအား ေရသန္႔ဘူးမ်ား လႉေပးပါ။

ေသာၾကာ

ယခုအပတ္အတြင္း ေသာၾကာသားသမီးတို႔သည္ စီးပြားေရးအတိုက္အခံမ်ားေၾကာင့္ အလြန္ပင္ပန္းႀကီးစြာ လုပ္ကိုင္ေနရမည္၊ သို႔ေသာ္ ကံေကာင္းေနၿပီး အတိုက္အခံမ်ားကို ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ ေငြေၾကးမ်ား တိုးပြားလာမည္။ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားရမည္။ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္သမ်ား လုပ္ငန္းတြင္ ျပႆနာေပၚတတ္ၿပီး စားေသာက္ကုန္ လုပ္သူမ်ား ေခ်းေငြရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါရွိသူမ်ားသတိထားပါ၊ မေတာ္ တဆျဖစ္တတ္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းရာတြင္ သတိထားပါ။ အခ်စ္ေရး ညံ့ေနၿပီး ခ်စ္သူက ေနာက္တစ္ေယာက္ေျပာင္း သြားတတ္ သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးကံေကာင္းပါသည္၊သားသမီးရတနာမ်ား ရမည္။ ပညာသင္ေနေသာသူမ်ား အလုပ္စာေမး ပြဲေအာင္မည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘုရား၊ ေစတီမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေရး စသည့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ရမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား သင္တန္းသစ္တက္ရမည္၊ လက္နက္ကိုင္ဝန္ထမ္းမ်ား ေနရာေျပာင္းရတတ္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၆ ၊ ၃ ၊ ၀။ ယၾတာ – ရဟန္းတစ္ပါးကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေဆးကပ္လႉပါ။

စေန

စေနသားသမီးတို႔သည္ ယခုအပတ္အတြင္ အလြန္ေက်နပ္ေလာက္ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေအာင္ျမင္ျခင္းကို ရရွိလိမ့္မည္၊ စေနသားသမီးတို႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္သည့္ကာလျဖစ္မည္။ ေငြမ်ား အလုံးအရင္းျဖင့္ ဝင္မည္၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမွတ္ပုံတင္ထားသည့္ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ျပည္ပလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေလျဖတ္ထားသူမ်ား အေအးမိခံပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေလထပ္ျဖတ္တတ္သျဖင့္ သတိထားပါ။ ေသြးတိုးရွိသူမ်ား အစားမွားတတ္သည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ မိမိေျပာသမၽွ ေခါင္းၿငိမ့္တတ္သည့္ ခ်စ္သူကို ရရွိမည္၊ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားလည္း ကြဲကြာေနပါက ျပန္ေပါင္းရမည္၊ အေဝးေရာက္ေနေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္ ျပန္လာမည္။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုထားသူမ်ား စာေမးပြဲေအာင္မည္။ ေျမ၊အိမ္၊မ်ားဝင္ေရာက္လာမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ေငြ႐ႊင္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါမည္၊ ကံေကာင္းေနပါသည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း – ၇ ၊ ၄၊ ၁။ ယၾတာ – စတုဒီသာ အလႉလုပ္ပါ။

ဆရာကကၤသူ (႐ိုးရာေလး)

Ph.D

Membership Of (H.A.P.R.I)

Ph- 09-2550 68533