အပတ္စဥ္ ေဗဒင္ေဟာစာတမ္းက႑ (၁၆-၁၂-၂၀၁၈ မွ ၂၂-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔အထိ)

တနဂၤေႏြ

ယခုအပတ္အတြင္း တနဂၤေႏြသား/သမီးတို႔သည္ စီးပြားေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား မ်ားေသာ္လည္း ရည္႐ြယ္ခ်က္အတိုင္းျဖစ္မလာေသး၍ စိတ္ေမာေနရမည္။ လုပ္ငန္းမ်ားအားတစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခုလုပ္ပါ။ စားေသာက္ကုန္၊ ဆန္၊ ပဲလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္မႈရွိမည္။ စပ္တူလုပ္ငန္းမ်ား အတိုက္အခံေပၚမည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ မေတာ္တဆျဖစ္တတ္သည္။ ခါးထိခိုက္မိမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသြား၊ အလာ၊ အတက္ အဆင္း ဂ႐ုစိုက္ပါ။ အခ်စ္ေရးမွာ အဆင္ေျပမည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား စိတ္ခ်မ္းသာမည္။ ပညာေရးသမားမ်ား စာႀကိဳးစားပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္တြင္ ေသာကမ်ားေနတတ္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁၊ ၅၊ ၇

ယၾတာ – တနဂၤေႏြေန႔နံနက္တြင္ အုန္းသီးပါေသာမုန္႔ကို ကေလးမ်ားအား ေဝေပးပါ။

တနလၤာ

ယခုအပတ္အတြင္း တနလၤာသား/သမီးတို႔သည္ စီးပြားေရးတြင္ ကြက္ေက်ာ္ျမင္ အကဲခတ္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ကံေကာင္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မုခ်ရရွိလိမ့္မည္။ ဆုံး႐ႈံးသြားေသာေငြေၾကး၊ ပစၥည္းမ်ား ျပန္ရမည္။ အရင္းႏွီးဆုံးသူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားႏွင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲမည္။ အထင္လြဲမည္။ သူမ်ားအတြက္ အာမခံပါက သူမ်ားအ႐ႈပ္ ကိုယ့္အ႐ႈပ္ျဖစ္မည္။ ေငြေၾကးကိုကစားေနသူမ်ား သတိထားပါ။ က်န္းမာေရးအေနႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါသည္မ်ား သတိထားသင့္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးညံမည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေျပာင္းရမည္။ မရည္႐ြယ္ပဲ ခရီးေဝးသြားျဖစ္မည္။ ေျခ၊ လက္တို႔ အနာတရ ျဖစ္ရန္ရွိသည္။ ကားဝင္တတ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္အကိုင္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၂၊ ၃၊ ၄

ယၾတာ – တနလၤာေန႔တြင္ ငွက္ကေလးမ်ားကို အစာေကၽြးပါ။

အဂၤါ

ယခုအပတ္အတြင္း အဂၤါသား/သမီးတို႔သည္ စီးပြားေရးအတြက္ စတင္အဆင္ေျပမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဆရာသမားတစ္ဦး၏အကူအညီျဖင့္ စီးပြားေရးလမ္းသစ္ပြင့္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥသတိထားပါ။ ျပႆနာ ျဖစ္တတ္သည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မရွိဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ခရီးထြက္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရး။ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ႐ႈပ္ေထြးေနမည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးအရ ထိခိုက္ရွနာ ျဖစ္ကိန္းရွိ၍ ယာဥ္ဂ႐ုစိုက္ေမာင္းပါ။ ရင္းႏွီးသူအတြက္ ဂတိေပးျခင္း၊ အာမခံျခင္းမ်ား လုံးဝမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ အႏုပညာလုပ္ငန္းလုပ္ေနသူမ်ားအတြက္ အထူးေကာင္းပါသည္။ ယခုအပတ္အတြင္း ေျမ၊အိမ္ ဝင္လိမ့္မည္။ဝန္ထမ္းမ်ား သင္တန္းတက္ေရာက္ရတတ္သည္။ အထက္လူႀကီးေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္ရမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၃၊ ၅၊ ၇

ယၾတာ – အဂၤါေန႔နံနက္တြင္ အိမ္ဘုရားကို ဇီးယိုဆြမ္း ကပ္လႉပါ။

ဗုဒၶဟူး

ယခုအပတ္အတြင္း ဗုဒၶဟူးသား/သမီးတို႔သည္ စီးပြားေရးအတြက္ စိတ္ေလေနမည့္ကာလျဖစ္သည္။ လုပ္သမၽွစီးပြားေရး အရာမထင္ျဖစ္ေနမည္။ လူယုံသတ္သျဖင့္ ေငြေၾကး၊ပစၥည္းဆုံးမည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ကိုင္သူမ်ားသတိထားပါ။ လူလိမ္မိမည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ၏အထင္လြဲျခင္းခံေန ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အေဝးမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာျခင္း၊ေခါင္းကိုက္ျခင္းတို႔ျဖစ္မည္။ ေနမေကာင္းမၾကာခဏျဖစ္တတ္သည္။ မိမိလုပ္ငန္းတြင္ လက္ေအာက္ငယ္သားရန္ျဖစ္မည္။ ႐ုံးေရာက္ဂါတ္ေရာက္ေျဖရွင္းရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းအတြင္းပစၥည္း ေပ်ာက္ကိန္းရွိသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းစာေမးပြဲေအာင္မည္။ ေနရာအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ွရွိသည္။

ရာဟု။ ။ရာဟုသား/သမီးတို႔ ကံေကာင္းပါသည္။ စီးပြားေရးတြင္ ယာဥ္ကားေရာင္းဝယ္ျခင္းျဖင့္ အျမတ္အစြန္းရမည္။ အခ်စ္ေရးတြင္သာယာမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ညာဘက္မ်က္လုံးထိခိုက္မိတတ္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၄၊ ၉၊ ၆

ယၾတာ – ဗုဒၶဟူးေန႔နံနက္တြင္ ႐ြက္လွပန္း(၁၇) ၫႊန္႔ပူေဇာ္ပါ။

ၾကာသပေတး

ယခုအပတ္အတြင္း ၾကာသာပေတးသား/သမီးတို႔သည္ စီးပြားေရးအတြက္စကားေျပာဆိုရာတြင္ လိုရင္းကိုမေရာက္ဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားရလိမ့္မည္။ ရွယ္ယာကိစၥအတြက္ အထူးဆင္ျခင္ပါ။ ခင္မင္သူမ်ား၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ စပ္တူလုပ္သူမ်ား စိတ္ဝမ္းကြဲကိန္းရွိသည္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ျခင္းအေပၚ မနာလိုသူမ်ားမည္။ အတိုက္အခံရွိသည္။ ဘဏ္ေခ်းေငြရလိမ့္မည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း၊ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ပါ။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ေကာင္းသည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေနမေကာင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ အလုပ္အကိုင္စာေမးပြဲ၊ အင္တာဗ်ဳး ေျဖလၽွင္ ေအာင္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အထက္လူႀကီးကို အေၾကာင္းျပဳ ေငြေၾကးရမည္။ ထီထိုးသင့္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၅၊ ၀၊ ၃

ယၾတာ – ၾကာသပေတးေန႔တြင္ လမ္းေဘးေခြးမ်ားကို အစာေကၽြးပါ။

ေသာၾကာ

ယခုအပတ္အတြင္း ေသာၾကာသား/သမီးတို႔သည္ စီးပြားေရးတြင္ လူယုံသတ္သျဖင့္ ဘာမွလုပ္မျဖစ္ေအာင္ စိတ္ညစ္ေနရမည္။ လူယုံေၾကာင့္ မိမိႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား၏ အထင္အျမင္လြဲခံရျခင္း ၊ အစြပ္စြဲခံရျခင္း အျပစ္တင္ခံရျခင္းမ်ား ႀကဳံကိန္းရွိသည္။ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကးမလုံေလာက္သျဖင့္ ပ်က္တတ္သည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ လက္ထပ္ရက္ေ႐ြးၿပီးမွ ေနာက္တစ္ရက္ျပန္ေ႐ြးရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအတြင္ ေသြးတိုးသမားမ်ား သတိျပဳပါ။ ပညာေရးေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား မေတာ္တဆထိခိုက္မိတတ္သျဖင့္ သတိထားပါ။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား မိမိအလုပ္တြင္ သူခိုးဝင္တတ္သျဖင့္ အထူးသတိျပဳပါ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၆၊ ၁၊ ၈

ယၾတာ – ေသာၾကာေန႔နံနက္တြင္ သစ္သီးအစုံလႉဒါန္းပါ။

စေန

ယခုအပတ္အတြင္း စေနသား/သမီးတို႔သည္ စီးပြားေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္အကိုင္မ်ား အဆင္ေျပမည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ား ပို၍ေကာင္းလာမည္။ ထီေပါက္ျခင္း၊ ေျမေရာင္းေျမဝယ္ျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။က်န္မားေရးအတြက္ ႏွလုံးေရာဂါသတိျပဳပါ။ အလႉအတန္းလုပ္ျဖစ္မည္။ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးတစ္ခု ျပဳျပင္ရလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စြဲလန္းသူႏွင့္ ဖူးစာဆုံေတြ႕မည္။ အိမ္ေထာင္ရွိေသာသူတို႔ ႏွစ္ဘက္မိဘတို႔ေၾကာင့္ ေအးစက္ေနမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားလုပ္ငန္းတိုးတက္မႈရွိမည္။ အင္တာဗ်ဳးေအာင္မည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၇၊ ၉၊ ၂

ယၾတာ – စေနေန႔တြင္ သံဃာတစ္ပါးအား ေဆး ကပ္လႉပါ။

 

ဆရာကကၤသူ (႐ိုးရာေလး)

Ph.D

Membership Of (H.A.P.R.I)

Ph- 09-2550 68533