ထမ္းစမ္းေ႐ႊတိဂုံပုံတူေစတီေတာ္ႀကီးနဲ႔ သဘာဝစိမ့္ေရထြက္ေပါက္သို႔ အလည္တစ္ေခါက္

ထမ္းစမ္းေ႐ႊတိဂုံပုံတူေစတီေတာ္ႀကီးဟာ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ေပ ၁၀၈ ေတာင္ရွိၿပီး အရံေစတီေတာ္ ၆၄ ဆူရွိပါတယ္။ ေစတီေတာ္အနီးမွာေတာ့ ေမတၱာခမ္းတန္ ဓမၼဗိမာန္ေတာ္ႀကီးတည္ရွိပါေနတယ္။

အဲဒီဗိမာန္ေတာ္ႀကီးရဲ႕ ေနရာအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကၽြန္းသားေတြနဲ႔တည္ေဆာက္ထားၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ကၽြန္းတိုင္ေတြက လူတစ္ဖက္စာေလာက္ရွိတာပါ။

 ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးမွာေလ့လာလို႔ျပီးရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္လည္ပတ္စရာေနရာတစ္ခုက ဖြားေကာင္းစံစားေသာက္ဆိုင္အနီးမွာရိွေနတဲ့ သဘာဝစိမ့္ေရထြက္ေပါက္ေနရာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေရကန္ပတ္လည္မွာ ခရီးသြားျပည္သူေတြ ေခတၱနားခိုစရာ ခုံတန္းေလးေတြနဲ႔အမိုးအကာေတြ စီစဥ္ေပးထားတဲ့အတြက္ အနားယူအပန္းေျဖလို႔ေကာင္းတဲ့ ေနရာေလးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Team (႐ိုးရာေလး)
www.yoyarlay.com

#Team_yyl #Videos_yyl #ဟိုပုံး #ထမ္းစမ္းေ႐ႊတိဂုံ