ယခင္အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္လုနီးပါးျဖစ္ေနတဲ့ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားစီမံခ်က္

ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားပန္းဥယ်ာဥ္စီမံခ်က္ကို NLD အစိုးရလက္ထပ္မွာ အစိုးရနဲ ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ ့အစည္းေတြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။

ဒီစီမံခ်က္ေၾကာင့္ပဲ အရင္က ရႈပ္ပြ ညစ္ပတ္ေနတဲ့ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြဟာ အမ်ားျပည္သူလာေရာက္လည္ပတ္ အပန္းေျဖခ်င္စရာေနရာေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လက္ရိွအခ်ိန္မွာေတာ့ တခ်ိဳ ့လမ္းေတြဟာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ ့ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈအားနည္းတာေၾကာင့္ မျပဳျပင္ခင္က မူလအေျခအေနကို ျပန္လည္ေရာက္ရိွလုနီးပါးျဖစ္ေနရပါၿပီ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သန္ ့ရွင္းေရးဌာန (၂၀၁၈) ဥပေဒအရ အမ်ားျပည္သူနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ေနရာေတြနဲ႔ လမ္းေတြေပၚကို ကြမ္းတံေတြးေထြးတာ၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္တာနဲ႔ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္အညစ္အေၾကးေတြစြ႔န္ပစ္တာေတြ လုပ္ခဲ့ရင္ ေငြဒဏ္ က်ပ္ (၃) ေသာင္းမွ က်ပ္ (၅) ေသာင္းထိ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္တယ္လို႔ျပဌာန္းထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပန္းဥယ်ာဥ္ ပန္းၿခံ၊ အားကစားကြင္းေတြအတြင္းကို အမိႈက္ (သို႔မဟုတ္) စက္ဆုပ္ဖြယ္အရာေတြကို ပစ္ခ်ျခင္း၊ က်ေရာက္ေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) စြန္႔ပစ္ျခင္းျပဳခဲ့ရင္လည္း ေငြဒဏ္ က်ပ္ (၃) ေသာင္းမွ က်ပ္ (၃) သိန္းထိျဖစ္ေစ ေထာင္ဒဏ္ (၃) လထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ျပဌာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

Team (ရိုးရာေလး)
www.yoyarlay.com

#Team_yyl #Videos #ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားပန္းဥယ်ာဥ္