ရပ္ကြက္ေဈးအတြင္းက ေငြတိုးႏႈန္းျပႆနာ

စားဝတ္ေနေရးဆိုတာ လူသားတိုင္းအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သလို ေရွာင္လႊဲလို႔မရတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအရာအတြက္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကရပုံေတြကလည္း ဘဝဇာတ္ခုံမွာ မ်ိဳးစုံလွပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေဈးေရာင္းခ်တဲ့လုပ္ငန္းနဲ႔ အဓိကအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳေနၾကသူေတြပါ။

လူေနမႈစရိတ္ႀကီးမားလြန္းတဲ့ ၿမိဳ႕ျပႀကီးမွာေနထိုင္ၿပီး စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကရသူေတြထဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ေဈးအတြင္းက ေဈးသည္တခ်ိဳ႕ကလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ေငြပင္ေငြရင္းမ်ားမ်ားစားစားမရွိတဲ့သူတို႔အတြက္ ေဈးေရာင္းခ်ဖို႔အရင္းအႏွီးေငြေတြဟာ တျခားသူတစ္ဦးထံကေန ေငြတိုးေပး ေခ်းယူထားရတာျဖစ္ပါတယ္။

Team (ရိုးရာေလး)
www.yoyarlay.com

#Team_yyl #Videos_yyl #RealLifeStories