အမ်ိဳးအစားမတူတဲ့ ထမင္းစား "တူ" မ်ား

အစားအေသာက္စားတဲ့ေနရာမွာ လက္နဲ႔စားတဲ့ အေလ့အထ၊ ဇြန္း ခက္ရင္းနဲ႔ စားတဲ့ အေလ့အထေတြ နည္းတူ 'တူ' ကိုအသုံးျပဳၿပီးစားတဲ့ အေလ့အထဟာ တ႐ုတ္ျပည္မွာ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္လြန္သြားပါၿပီ။

ယေန႔ေခတ္မွာ ဝါး၊ သစ္သားတို႔နဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ တူေတြသာမက သတၱဳ၊ ပလက္စတစ္ တို႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ တူမ်ားကိုပါ သုံးစြဲေနၾကပါၿပီ။ အသုံးျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံအလိုက္ တူေတြဟာ ပုံသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားျခားနားသြားၾကပါတယ္။ ႐ိုးရာေလး ပရိတ္သတ္မ်ား ဗဟုသုတရေစရန္အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံအလိုက္ မတူညီတဲ့ တူပုံသ႑ာန္ (၃) မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) ဂ်ပန္

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳၾကတဲ့ တူေတြကေတာ့ အဖ်ားခြၽန္ၿပီး သာမန္ထက္ အနည္းငယ္တို တဲ့ တူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အစားအေသာက္စားတဲ့ေနရာမွာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြဟာ မိမိတစ္ကိုယ္စာ သီးသန႔္ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ေတြ သုံးစြဲတဲ့ အေလ့အထရွိတာေၾကာင့္ တူေတြက သာမန္ဆိုဒ္ ထက္အနည္းငယ္တိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ေတြက ငါးအစားမ်ားတာေၾကာင့္ အဖ်ားခြၽန္တဲ့တူေတြဟာ အ႐ိုးႏြာရ ပိုအဆင္ေျပပါတယ္။

(၂) တ႐ုတ္

တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြဟာ အစားအေသာက္စားတဲ့ေနရာမွာ မိသားစုလိုက္ ဝိုင္းဖြဲ႕စားေသာက္ ေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ခပ္ေဝးေဝးက ဟင္းပြဲေတြကို လွမ္းႏႈိက္ဖို႔ ထိပ္ဖ်ားဝိုင္းၿပီး အနည္းငယ္ပိုရွည္တဲ့ တူေတြကို အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိသားစုလိုက္ ေဟာ့ေပါ့လို ဟင္းမ်ိဳးကို ဝိုင္းဖြဲ႕စားေသာက္တဲ့ ေနရာမွာ ရွည္လ်ားတဲ့ တူမ်ားကို အသုံးျပဳတာေၾကာင့္ အပူဒဏ္ကို သက္သာေစတဲ့ အားသာခ်က္လည္းရွိပါတယ္။

(၃) ကိုရီးယား

ကိုရီးယားလူမ်ိဳးေတြဟာ သတၱဳနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ တူနဲ႔ အစားအေသာက္စားရင္ အဆိပ္အေတာက္ေျပေစတယ္လို႔ အယုံအၾကည္ရွိတာေၾကာင့္ သတၱဳတူမ်ားကို အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ ေရွးဘုရင္ေတြကေတာ့ ေငြနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့ တူကို အသုံးျပဴၾကၿပီး သာမန္လူေတြကေတာ့ ေငြအစားထိုး အျခားသတၱဳေတြကို အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ ကိုရီးယားတူေတြထဲမွာ အလုံးပုံသ႑န္မဟုတ္ဘဲ အျပားပုံသ႑န္တူေတြလဲရွိပါတယ္။ အလုံးထပ္စာရင္ အျပားပုံတူက သတၱဳအကုန္အက် ပိုနည္းတာေၾကာင့္ ေခြၽတာတဲ့ အေနနဲ႔ တူအျပားေတြ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။

Mg_Kami ( ႐ိုးရာေလး)

Ref : Quartzy : Different Chopsticks explained