ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းအတြက္ အစားအစာေကာင္းမ်ား

အကယ္၍ သင္သည္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းကို ျပန္လည္ တုိက္ထုတ္ႏိုင္မဲ့ စြမ္းအားရင္းျမစ္ကို ရွာေဖြေနသူဆိုလွ်င္ ေအာက္တြင္သင္ရွာေဖြေနေသာ အရာမ်ား ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစားအစာေတြကို သင့္ေန႔စဥ္အစားအေသာက္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းစားသံုးျခင္းျဖင့္ လြယ္ကူထိေရာက္စြာပင္ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ျဖစ္၍ ထိုနည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို သင္ဘာေၾကာင့္ မၾကိဳးစားၾကည့္ပါသလဲ။

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းဆုိသည္မွာ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အားအင္ကုန္ခမ္း ႏုံးခ်ိျခင္းကို ခ်ံဳငံုသံုးထားေသာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၎သည္ အိပ္စက္အနားယူဖို႔ လုိအပ္ေသာ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းနွင့္ မတူေပ။ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းသည္ ေမာပန္းျခင္း၊ အားအင္ ကုန္ခမ္းျခင္း နွင့္ ထိုင္းမႈိင္းေလးကန္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။

က်န္းမာေရးရႈေထာင့္အရ ပင္ပန္းျခင္းသည္ အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းနဲ႔ မတူေပ။ သင္ပင္ပန္းေနေသာ အခါတြင္ သင့္မွာ ေနာက္ထပ္ ခြန္အားနဲ႔ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအား မရွိေတာ့ျခင္း၊ ကုန္ခမ္းသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းကို တုိက္ထုတ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုကေတာ့ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ ဗီတာမင္ သက္ေစာင့္ဓါတ္မ်ား၊ ခြန္အားအတြက္ ကာဗိုဟုိက္ဒရိတ္ ႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္အားအတြက္ အသားဓါတ္ တုိ႔ စားသံုးျခင္း ျဖစ္သည္။

ပင္ပန္းျခင္းကို တုိက္ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ အစားအစာမ်ား

ခ်ီရာ အေစ့ (Chia seeds)

၎တုိ႔သည္ ေသးငယ္ေသာ အေစ့အဆန္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မ်ားစြာေသာ က်န္းမာျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား သယ္ေဆာင္လာသည္။ ၎တြင္ အသားဓါတ္၊ အဆီဓါတ္ႏွင့္ အမွ်င္ဓါတ္တုိ႔ အခ်ိဳးမ်ွတစြာ ပါ၀င္သည္။ သင့္စြမ္းအားကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရံုသာမက ေရကို ဆယ္ဆ ပိုမုိစုပ္ယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေရဓါတ္လည္း ျဖည့္တင္းေပးသည္။

ေရွးယခင္က Azetcs နဲ႔ Mayans လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ခ်ီရာအေစ့ (Chia seeds) ကို ခံႏုိင္ရည္အားနဲ႔ လႈပ္ရွားႏုိင္စြမ္း တုိးတက္ဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ခ်ီရာအေစ့ (Chia seeds)မ်ားကို ေျပးေနေသာ အေစ့ေလးမ်ားဟုပင္ တင္စားေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။

ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး

ဥမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကို သံဓါတ္၊ ဇင့္ဓါတ္ နဲ႔ အသားဓါတ္မ်ားစြာကုိ ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ စြမ္းအားရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ သင့္ေန႔စဥ္ အစားအေသာက္ထဲတြင္ ဥမ်ားကို ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ ထည့္သြင္းစားသံုးျခင္းက ၾကြက္သားတည္ေဆာက္ရာမွာ ကူညီရုံသာမက ခြန္အားဆက္လက္ျပည့္၀ေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္လည္း ကူညီေပးပါတယ္။

ဥတြင္ ပါ၀င္ေသာ အသားဓါတ္ ၆ ဂရမ္သည္ ေသြးတြင္း သၾကားဓါတ္ နွင့္ လူစင္း (leucine) အမိုင္ႏုိအက္ဆစ္ဓါတ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးပါတယ္။ ဥတြင္ပါ၀င္ေသာ ဗီတာမင္ ဘီ သည္ ခႏၶာကိုယ္မွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။

အုတ္ဂ်ံဳ (Oatmeal)

အကယ္၍ သင္သည္မနက္ပိုင္း အားအင္ေလ်ာ့နည္းေနတယ္လို႔ ခံစားရတယ္ဆုိလ်ွင္ အုတ္ဂ်ံဳ တစ္ခြက္စာ စားသံုးလုိက္ျခင္းက အၾကံဥာဏ္ေကာင္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အုတ္ဂ်ံဳသည္ ခႏၶာကို္ယ္တြင္ သိုေလွာင္ထားေသာ ကာဗိုဟုိက္ဒရိတ္နဲ႔ အရည္အေသြးတူေသာ ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္မ်ား ပါရွိျပီး ဦးေႏွာက္နဲ႔ ၾကြက္သားအတြက္ စြမ္းအင္ေလာင္စာ ျဖည့္တင္းေပးသည္။

အကယ္၍ သင့္စြမ္းအားကို ျမွင့္တင္လိုလ်ွင္ အုတ္ဂ်ံဳကို မနက္စာအျဖစ္သာမက တစ္ေန႔တာ၏ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆို စားသံုးေပးႏုိင္ပါတယ္။

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး

ပဲသည္ အစားအစာမ်ားထဲတြင္ စြမ္းအင္ျဖည့္တင္းေပးေသာ အဓိက ရင္းျမစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပဲတြင္ အသားဓါတ္၊ အမွ်င္ဓါတ္ႏွင့္ ကာဗိုဟုိက္ဒရိတ္ဓါတ္မ်ားစြာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အသားဓါတ္သည္ သင့္ကို ေလာင္စာျဖည့္တင္းေပးျပီး ကာဗိုဟုိက္ဒရိတ္က သင့္ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ စြမ္းအားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

အမွ်င္ဓါတ္ကေတာ့ သင့္ေသြးတြင္း သၾကားဓါတ္ကို ထိန္းညွိေပးသည္။ စြမ္းအားျမင့္တင္ေပးေသာ ကိစၥရပ္နွင့္ ပတ္သတ္လာလွ်င္ ပဲလြန္းသည္ သင့္အတြက္ အထူး မိတ္ေဆြေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။

အခြံမာသီးမ်ား

အသားဓါတ္ႏွင့္ အမွ်င္ဓါတ္ၾကြယ္ဝစြာ ပါ၀င္ေသာ ေနာက္ထပ္ ရင္းျမစ္တစ္ခုသည္ အခြံမာသီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ၎တုိ႔သည္ သင့္စြမ္းအား ကို တုိးပြားေစျပီး ဆက္လက္ထိန္းသိမ္္းေပးႏိုင္စြမ္္းရွိပါတယ္။

အခြံမာသီးမ်ားသည္ သင္ ပင္ပင္ပန္းပန္း အလုပ္လုပ္ျပီးခ်ိန္တြင္ စြမ္းအင္ျပန္လည္ျဖည့္တင္းဖုိ႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အားကစားလုပ္ျပီးခ်ိန္ ခႏၶာကိုယ္မွ ဆံုးရံႈးသြားေသာ (ပိုတက္ဆီယမ္၊ ဆုိဒီယမ္ကဲ့သို႔ေသာ) ဓါတ္မ်ား ျပန္လည္ျဖည့္တင္းဖို႔အတြက္ အစိမ္းေဖ်ာ့ေရာင္ အခြံမာသီးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ပီစတာခ်ီအို (pistachio) စားသံုးသင့္ပါတယ္။ ၎ကို စားသံုးျခင္းသည္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းကို သက္သာေစရံုသာမက မဂၢနီဆီယမ္္ဓါတ္ကိုလည္း ရရွိေစပါတယ္။

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းကို တုိက္ထုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ သင္ထင္သေလာက္ မခက္ခဲပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အံ့ဖြယ္ အစားအစာမ်ားကို သင့္ေန႔စဥ္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစားသံုးရံုမွွ်ႏွင့္ပင္ သင့္အတြက္ လံုေလာက္သည္ထက္ပုိေသာ စြမ္းအင္ ခြန္အားမ်ားရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရးသားသူ Dr. K Zin Thwe
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

[ ဤေဆာင္းပါးကို ရိုးရာေလး ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ ]