ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံတာကို အျမန္ရပ္ေစတဲ့နည္းလမ္းမ်ား

ႏွွာေခါင္းေသြးလွ်ံျခင္းသည္ လူ႔သက္တမ္း တေလွ်ာက္တြင္ ခဏခဏ ၾကံဳေတြ႔ရေလ႔ရွိေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခုုျဖစ္သည္။

လူ႔သဘာ၀အရ ေသြးျမင္လွ်င္လန္႔တတ္ျပီး ေျခမကုုိင္မိလက္မကိုုင္မိျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံလာလ်ွင္ မည္သိုု႔ျပဳလုုပ္ရမည္ ကုုိ သိရွိရန္ လုုိအပ္ပါသည္။

မည္သည္႔အေၾကာင္းမ်ားက ႏွာေခါင္းေသြးလ်ွံေစပါသနည္း။

ျပင္ပမွ သက္ေရာက္ေသာ ထိခုုိက္ဒဏ္ရာမ်ား (မ်က္ႏွာကိုု လက္သီးျဖင္႔ထုုိးျခင္း၊ ႏွာေခါင္းအတြင္းရွိ အညစ္အေၾကးမ်ား ဖယ္ရွားျခင္း) ေၾကာင္႔ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံတတ္ပါသည္။

အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင္႔လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ၄င္းတုုိ႔မွာ

ပူေႏြးေျခာက္ေသြ႔ေသာေလကုုိ ထိေတြ႔မွဳမ်ားျခင္း
ႏွာေခါင္းႏွင္႔ ႏွာေခါင္းတြင္းရွိအေခါင္းမ်ားတြင္ ပိုုး၀င္ျခင္း
ဓာတ္မတည့္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္း
ျပင္ပအရာ၀တၱဳမ်ား ႏွာေခါင္းထဲ၀င္ျခင္း
ႏွာေခါင္းမွ ျပင္းထန္စြာေလမႈတ္ထုတ္ျခင္း
ကုုိကင္းအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ျခင္း

ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံပါက မည္သုုိ႔ျပဳစုုေစာင္႔ေရွာက္ ရမည္နည္း။

ျပဳစုုေစာင္႔ေရွာက္ျခင္း အဆင္႔ ေလးဆင္႔ ရိွပါတယ္။

အဆင္႔ ၁။ မတ္မတ္ထုုိင္ကာ အေရွ႕ကို ကုန္းပါ။
မတ္မတ္ထုုိင္ျခငး္ေၾကာင္႔ ႏွာေခါင္းအတြင္းရွိ ေသြးဖိအား ေလွ်ာ႔နည္းသြားေစႏိုုင္ျပီး ေသြးကုုိတိတ္ေစပါသည္။

အဆင္႔ ၂။ ႏွာေခါင္းကုုိ ညွစ္ထားပါ
လက္မႏွင္႔ လက္ညိဳးကုုိအသံုုးျပဳ၍ ႏွာေခါင္းကုုိ ၅ မိနစ္မွ ၁၀ မိနစ္အထိ ညွစ္ထားပါ။ ထုုိစဥ္အတြင္း အသက္ကိုု ပါးစပ္မွ ရွဴပါ။ ႏွာေခါင္းကုုိ ညွစ္ထားသည္႔အတြက္ေၾကာင္႔ ေသြးစီးဆင္းမွဳကုုိ ေလ်ွာ႔နညး္ေစနိုုင္ပါသည္။

အဆင္ ၃။ ေသြးထပ္မံထြက္ျခင္းကိုု တားဆီးပါ
ႏွာေခါင္းေသြးယိုျပီး နာရီအေတာ္ၾကာသည္အထိ ႏွာေခါင္းအတြင္းရွိ အညစ္အေၾကးမ်ားအား ႏွိဳက္ထုုတ္ျခင္း ခႏၶာကုုိ ေအာက္သို႔ကုုန္းျခငး္မ်ား မျပဳလုုပ္ရပါ။ ဦးေခါငး္ကုုိ ႏွလံုုးထက္ျမင္႔ေသာ အေနအထားျဖင့္ဆက္လက္ေနပါ။

အဆင္႔ ၄။ ေသြးထပ္မံထြက္လာပါက ျပဳလုုပ္ရန္
ေသြးထပ္မံထြက္လာပါက ႏွာေခါင္းအတြင္းရွိ ေသြးခဲမ်ား ကုုိမွဳတ္ထုုတ္လုုိက္ပါ။ ျပီးေနာက္ oxymetazoline ဟုုေခၚေသာ ဖ်န္းေဆးျဖင့္ ဖ်န္းပါ။ ထုုိ႔ေနာက္ ႏွာေခါင္းကုုိ လက္ျဖင္႔ထပ္မံညွစ္ထားျပီး ဆရာ၀န္၏ အကူအညီယူပါ။

မည္သည္႔အခ်ိန္တြင္ အေရးေပၚကုုသဖုုိ႔လုုိအပ္ပါသနည္း။

မိနစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာသည္႔တုုိင္ေအာင္ ေသြးမတိတ္ျခင္း
မေတာ္တဆထိခုုိက္ဒဏ္ရာေၾကာင္႔ေသြးထြက္ျခင္း

မည္သည္႔အခ်ိန္တြင္ ဆရာ၀န္ျဖင္႔ျပရမည္နည္း။

ပံုုမွန္ ႏွာေခါင္းေသြးခဏခဏလွ်ံပါက ဆရာ၀န္ျဖင္႔ျပသရန္လိုုအပ္ပါသည္။ ထိုုအခါ ဆရာ၀န္မွ လွ်စ္စစ္စီးေၾကာင္း သိုု႔မဟုုတ္ ေလဆာကိုု အသံုုးျပဳ၍ ေသြးေၾကာကုုိေလာင္းကၽြမ္းေစပါသည္။ ထိုု႔ေနာက္ အထူးျပဳလုုပ္ထားေသာ ဂြမ္းျဖင္႔ထုုိေသြးေၾကာကိုု ဖိအားျဖင္႔ဖိထားကာ ေသြးကုုိ တိတ္ေစပါသည္။
အကယ္၍ ေသြးက်ဲေဆးအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ေသြးလွ်ံပါက ဆရာ၀န္မွ ေဆးပမာဏကုုိ ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းေပးပါလိမ႔္မည္။

ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံျခင္းေၾကာင္႔ ေန႔စဥ္လုုပ္ငန္းေဆာင္တာကုုိ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတရံမွာ က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ ပင္မျဖစ္ပြားေနသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို အျမဲရွာေဖြသင့္ပါသည္။
ေရးသားသူ Phyo Wai Yan
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe
[ ဤေဆာင္းပါးကို ရိုးရာေလး ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ ]