လည္ပင္းဆစ္ေခ်ာ္ေသာသူမ်ားတြင္ သိထားရမည့္ အိမ္တြင္း ကုထံုး ၅ မ်ိဳး

လည္ပင္းဆစ္ေခ်ာ္ျခင္းသည္ ရွားပါးပါသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ျခင္းသည္ လည္းပင္းေနရာရွိ အဆစ္မ်ား အေနအထားေခ်ာ္သြားျခင္းေႀကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

တခါတရံတြင္ လည္ပင္းတြင္ နာက်င္ျခင္း၊ ထံုုျခင္းနွင့္ အားနည္းျခင္းတို႕ ခံစားရတတ္ပါသည္။

ထိုသို႕ မျပင္းထန္ေသာ ေ၀ဒနာမ်ားကို ခံစားရလွ်င္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ားျဖင့္ ကုသျခင္းက အသံုး၀င္နိုင္ပါသည္။

အပူ သို႕မဟုတ္ အေအးကုထံုး

လည္ပင္းေနရာကို အပူသို႕မဟုတ္ ေရခဲကပ္ျခင္းျဖင့္ သက္သက္သာေစနိုင္ပါသည္။ အပူသည္ ေသြးေႀကာမ်ားကို က်ယ္ေစျပီး အဆစ္ေခ်ာ္သည့္ေနရာသို႕ ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းေစေသာေႀကာင့္ နာက်င္ျခင္းကို လွ်င္ျမန္စြာ သက္သာေစပါသည္။

ေရခဲကပ္ျခင္းသည္ ေသြးေႀကာမ်ားကို က်ံဳ႕ေစျပီး ေရာင္ရမ္းျခင္းနွင္ နာက်င္မႈမ်ားကို သက္သာေစပါသည္။

လည္ပင္းနာေနေသာေနရာကို ေရခဲျဖင့္ ၁၀-၁၅ မိနစ္ႀကာမွ် ကပ္ေပးပါ။ ၂-၃ နာရီျခားစီကပ္ေပးပါ။ သို႕ေသာ္ အေအးေႀကာင့္ အေရျပားပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္နိုင္ရန္ ေရခဲနွင့္ အေရျပားႀကားတြင္ အ၀တ္ပါးတစ္လႊာခံေပးပါ။

ထို႕ျပင္ ေရေႏြး၀တ္ျဖင့္ ကပ္ျခင္း၊ ေရေႏြးျဖင့္ ေရခ်ိဳးျခင္းတို႕ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အေႀကာအျခင္မ်ားကို ေျပေလ်ာ့ေစနိုင္ပါသည္။ မပူခ်ိန္အလယ္အလတ္မွ်သာရွိေသာ ေရေႏြးအိတ္ကိုသံုးပါ။

အပူအလြန္ျပင္းလွ်င္ သင့္အေရျပားအပူေလာင္ေစနိုင္ေသာေႀကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ လည္ပင္းနာေနေသာေရာကို ေရခဲျဖင့္ ၁၀-၁၅ မိနစ္ႀကာမွ် ကပ္ေပးပါ။ ၂-၃ နာရီျခားစီကပ္ေပးပါ။

အဆိုပါ ေရေႏြးအိတ္၊ ေရခဲမ်ားကို တညလံုးကပ္ထားျခင္းကလည္း အေရျပားကို ပ်က္စီးေစနိုင္ေႀကာင္း သတိျပဳရပါမည္။

နွိပ္နယ္ျခင္း

နွိပ္နယ္ျခင္းသည္ ေတာင့္တင္းေနေသာႀကြက္သားမ်ားကို ေျပေလ်ာ့ေစပါသည္။။ လည္ပင္းကို နွိပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လည္ပင္းႀကြက္သားမ်ားကို ေျပေလ်ာ့ေစျပီး လည္ပင္းတ၀ိုက္ရွိႀကြက္သားမ်ား၊ အရြတ္မ်ား၊ အရိုးဆက္အရြတ္မ်ားကိုပါ ေျပေလ်ာ့ေစပါသည္။ ထို႕ျပင္ နွိပ္နယ္ျခင္းသည္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကိုလည္း ေျပေလ်ာ့ေစပါသည္။

ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း

လည္ပင္းဆစ္ေခ်ာ္ျခင္းအတြက္ ျပဳလုပ္ရမည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ ဆန္႔ထုတ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ေအရိုးဗစ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ လည္ပင္းနွင့္ ပခံုးမ်ားကို လွည့္ျခင္း၊ ေခါင္းေမာ့ ေခါင္းငံု႕ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားနွင့္ အေကြးအဆန္႕မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္နိုင္ေစပါသည္။

ထို႕အျပင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္း၊ ေရကူးျခင္း စသည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ ေပါ့ပါးျပီး နာက်င္ျခင္းကိုလည္း သက္သာေစပါသည္။ ထို႕ျပင္ နွလံုးခုန္မွန္ေစျခင္း၊ ပင္မေက်ာရိုးသို႕ ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းျခင္းျဖစ္ေစကာ သင့္ကို က်န္းမာေစပါသည္။

ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္မီတြင္ ေရေႏြးျဖင့္ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ ေရေႏြးအိတ္ကပ္ျခင္း၊ ၅ မိနစ္ခန္႕လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မနာက်င္ေစပါ။

သို႕ေသာ္ တင္းေသာ ခံစားမႈကိုရပါမည္။ သင့္ကို အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ပါနွင့္။ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေနရင္းလည္ပင္းဆစ္မ်ား ပိုနာလာလွ်င္ ဆက္မလုပ္ဘဲ ရပ္ပစ္လိုက္ပါ။

သင့္အေနအထားကို သတိထားပါ။

ကိုယ္ဟန္ အေနအထားမမွန္ျခင္းသည္ လည္ပင္းဆစ္ေခ်ာ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ သင္အိပ္ေနစဥ္နွင့္ ထုိင္ျခင္း၊ထျခင္းနွင့္ အေလးခ်ိန္မ်ားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လွ်င္ ေခါင္း၊ လည္ပင္းနွင့္ ခါးအေနအထားကို မတ္မတ္ထားပါ။

သင့္စာႀကည့္စားပြဲအေနအထားကို ညွိပါ။ ကြန္ပ်ဴတာကို သင့္မ်က္စိနွင့္ ေရျပင္ညီ အေနအထားတြင္ ထားပါ။ ဖုန္းကို အခ်ိန္ႀကာျမင့္စြာ မႀကည့္ပါနွင့္။ ထသြားထလာျပဳလုပ္ပါ။

သင္အိပ္ေသာ အေနအထားကို ေျပာင္းလဲေပးပါ။

အိပ္ေသာ အေနအထားသည္ အရိုးက်ီးေပါင္းျဖစ္ေစျပီး အရိုးက်ီးေပါင္းေႀကာင့္ လည္ပင္းဆစ္ေခ်ာ္ျခင္းျဖစ္ရပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ အိပ္ေနစဥ္တြင္ ေက်ာရိုးကို ဆန္႕ဆန္႕ထားပါ။လည္ပင္းေအာက္တြင္ ေခါင္းအံုးပါးပါးအံုးပါ။ ေခါင္းအံုး နွစ္ဆင့္အံုးျခင္း၊ ထူထူအံုးျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ပါနွင့္။

ဒူးေခါင္းေအာက္တြင္ ေခါင္းအံုးငယ္တစ္ခုကို ထားျပီး အိပ္ပါ။ သင့္ကိုယ္အေနအထားကို ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အိပ္ရာမ်ိဳးရွိလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္ေနလ်က္အေနထားျဖင့္ အိပ္ျခင္း၊ ေမွာက္အိပ္ျခင္းတို႕သည္ သင့္လည္ပင္းကို ပိုျပီး ဒဏ္ျဖစ္ေစပါသည္။

အဆစ္ေခ်ာ္ျခင္းမ်ားသည္ ခါးေနရာတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္တတ္ပါသည္။ လည္ပင္းအဆစ္ေခ်ာ္ျခင္းသည္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္လာလွ်င္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ားျဖင့္ သက္သာေစနိုင္ပါသည္။

သို႕ေသာ္ သင္သည္ နာက်င္ျခင္း၊ ထံုျခင္းမ်ားမခံမရပ္နိုင္ေအာင္ျဖစ္လာလွ်င္ ပိုမဆိုးလာမီ ဆရာ၀န္နွငိ့ ျပသျပီး ထိေရာက္ေသာ ကုသမႈမ်ား ခံယူသင့္ပါသည္။

ေရးသားသူ Dr. K Zin Thwe
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

[ ဤေဆာင္းပါးကို ရိုးရာေလး ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ ]