Neti Pot - ႏွာေခါင္းတြင္း သန္႔စင္ျခင္းအတြက္ က်န္းမာေရး အက်ဳိးေက်းဇူး (၆)မ်ဳိး

Neti Pot ကို ႏွာေခါင္းတြင္း ရွင္းလင္းသန္႔စင္ျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳေပးႏိုင္ပါတယ္။ အသံုးျပဳသူသည္ သန္႔စင္ေသာ ေရႏွင့္ ဆားတို႔၏ ေပ်ာ္ရည္တစ္ခုျဖင့္ ထိေရာက္လွ်င္ျမန္စြာျဖင့္ Neti pot ကို အသံုးျပဳႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ႐ိုးရွင္းတဲ့ ပစၥည္းေလး (၂)မ်ဳိးတည္းပဲ လိုအပ္ပါတယ္။

ႏွာေခါင္းကို ယားယံက်ဥ္းစပ္ၿပီး ပိတ္ဆို႔ေနတဲ့ ႏွပ္၊ ႏွာရည္မ်ား ရွိေနသည့္အခါ ဆရာဝန္ ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း neti pot ကို သံုးေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေအးမိျခင္း၊ ဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ႏွာပိတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေသာ အေထြေထြႏွာေခါင္း ျပႆနာမ်ားအတြက္ neti pot ကို အသံုးျပဳရန္ ဆရာဝန္မ်ားက အႀကံျပဳေထာက္ခံထားပါတယ္။

လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေသာ မိသားစုဆရာဝန္ ၃၃ဝဦးထံမွ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရ ၈၇% သည္ ဆားငန္အသံုးျပဳ ႏွာေခါင္းရွင္းလင္းျခင္းအား အႀကံျပဳေထာက္ခံထားပါသည္။ တာရွည္ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း ကူးစက္မႈ (91%)၊ ႀကီးမားေသာ ဘတ္တီးရီးယားပိုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း ကူးစက္မႈ (67%)၊ ရာသီအလိုက္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ႏွာေခါင္းေရာင္ရမ္းျခင္း (66%)၊ အထက္ပိုင္း အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ေရာဂါ (59%)၊ အျခား ဓာတ္မတည့္ေသာ ႏွာေခါင္းေရာင္ရမ္းျခင္း (48%)၊ ေနမထိ ထိုင္မသာျဖစ္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ျခင္း (48%) ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ ေရာင္ရမ္းျခင္း (17%) စတဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားအတြက္ ကုသမႈအျဖစ္ အႀကံျပဳေထာက္ခံထားၾကပါတယ္။

ႏွာေခါင္းေပါက္မွတဆင့္ အသက္႐ႈရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစသည့္အျပင္ မ်ားစြာေသာ neti pot သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အနံ႔အာ႐ံုႏွင့္ အရသာအာ႐ံုကိုလည္း ရရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ FDA ႐ွိ ဆရာဝန္မ်ား ေျပာၾကားခ်က္အရ Neti pot မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ အသံုးျပဳေနသေရြ႕ ေဘးကင္းစိတ္ခ် ရေၾကာင္း ေျပာဆိုထားပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ေဒသခံ ေဆးဆိုင္မ်ား၊ က်န္းမာေရး အစားအေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ neti pot မ်ားကို အလြယ္တကူ ဝယ္ယူႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 

Neti Pot ဆိုတာ ဘာလဲ?

Neti Pot ဆိုတာ ႏွာတြင္းလမ္းေၾကာင္းကို သန္႔စင္ေပးတဲ့ ကိရိယာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ Neti pot ဟာ လက္ဖက္ရည္အိုးငယ္ေလးနဲ႔ ပံုစံတူၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ပလတ္စတစ္ သို႔မဟုတ္ ေႂကြထည္နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ Neti pot ရဲ႕ မူလအရင္းအျမစ္က Ayurvedic medicine မွာ ရွိပါတယ္။ “Neti” ဆိုတာက ဟိႏၵဴဘာသာစကားလိုေတာ့ “ႏွာတြင္းသန္႔စင္ျခင္း” လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။

Neti pot က ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သလဲ?

ႏွာေခါင္းေပါက္အတြင္း ကသိကေအာက္ျဖစ္ေနတဲ့ အရာမ်ားနဲ႔ ႏွပ္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ႏွာတြင္းေဆးေၾကာျခင္းကို Neti pot ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ႏွာေခါင္းမွတဆင့္ အသက္႐ႈျခင္းကို ပိုမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Neti pot ကို သင့္ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္သဘာဝလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးတဲ့ အရာတစ္ခုအျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။ Cilia လို႔ ေခၚတဲ့ အေမြးအမွ်င္နဲ႔ တူတဲ့ တည္ေဆာင္ပံုမ်ားဟာ သင့္ရဲ႕ ႏွာေခါင္းေပါက္နဲ႔ ေလလမ္းေၾကာင္းပတ္ဝန္းက်င္ကို လိုင္းတားေပးထားပါတယ္။ ဆားေပ်ာ္ရည္ ပါဝင္တဲ့ ႏွာတြင္း သန္႔ရွင္းျခင္းဟာ ႏွာပိတ္ျခင္းျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ႏွပ္နဲ႔ မလိုလားအပ္တဲ့ အမႈန္အမႊားမ်ား (ဖုန္မႈန္႔၊ ဝတ္မႈန္မ်ား) ကို ရွင္းလင္းရာမွာCilia ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။
သန္႔စင္ထားေသာ ေရႏွင့္ ဆား သို႔မဟုတ္ Neti pot တြင္ အသံုးျပဳရန္ အထူးထုတ္လုပ္ထားေသာ ဆားအေရာအေႏွာကို Neti pot အတြင္း ထည့္ပါ။ သင္ကိုယ္တိုင္ အိမ္မွာပဲ Neti pot ေပ်ာ္ရည္ ျပဳလုပ္မယ္ ဆိုရင္လည္း အလြန္ကို လြယ္ကူပါတယ္။ Neti Pot အတြင္ ေရတစ္မ်ဳိးတည္းပဲ ဘာေၾကာင့္ သံုးလို႔ မရဘူးလဲဆိုတာ သိခ်င္ႏုိင္ေလာက္ပါတယ္။ ေရတစ္မ်ဳိးတည္း အသံုးျပဳ႐ံုနဲ႔ ႏွာေခါင္းေပါက္ အတြင္းရွိ က်ိန္းစပ္ ယားယံျခင္းကို အမွန္တကယ္ သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။ သန္႔စင္တဲ့ ေရထဲကို ဆားေပါင္းထည့္ျခင္းဟာ ႏွာေခါင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားရဲ႕ ထိခိုက္မခံတဲ့ အေျမႇးအမွ်င္ကေနတဆင့္ ေရကို ျဖတ္သန္းသြားေစပါတယ္။

အသံုးျပဳျခင္း၏ က်န္းမာေရး အက်ဳိးေက်းဇူး (၆)မ်ဳိး

၁) ႏွာပိတ္ျခင္း

အိႏၵိယတြင္ ႏွာေခါင္းေပါက္မွတဆင့္ ဆားငံရည္ ေႏြးေႏြးျဖင့္ သန္႔စင္ျခင္းကို ႏွာပိတ္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳလာခဲ့သည္မွာ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ရွိေနပါၿပီ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ ဝတ္မႈန္မ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အေမႊးရနံ႔မ်ားစေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းအား ေတြ႕ႀကံဳခံစားရႏိုင္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ Neti pot သည္ ႏွာေခါင္းေပါက္ သန္႔စင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ အေကာင္းဆံုး ကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔အေၾကာင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ Neti pot မ်ားသည္ မလိုလားအပ္ေသာ အမႈန္အမႊားမ်ားႏွင့္ ႏွပ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းရာတြင္ ပိုမိုက်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫႊတ္ၿပီး စပ္ဖ်ဥ္းနာက်င္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ အေကာင္းဆံုးပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

၂) အေအးမိျခင္း

အေအးမိျခင္း၏ မလိုလားအပ္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားထဲမွ တစ္ခုသည္ ႏွာပိတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏွာပိတ္ျခင္းႏွင့္အတူ ေခါင္းကိုက္ျခင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းမ်ားလည္း လိုက္ပါလာႏိုင္ပါသည္။ အေအးမိျခင္းေၾကာင့္ ႏွာေခါင္းေရာင္ရမ္းျခင္းအတြက္ Neti pot ကို အသံုးျပဳသည့္အခါ ႏွပ္မ်ားကို ပိုမို လြယ္ကူစြာျဖင့္ ရွင္းလင္းပစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မ်ားစြာေသာ အေအးမိျခင္း ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားကို သက္သာရာရေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Neti pot အသံုးျပဳ၍ ႏွပ္မ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ ေရမ်ားမ်ားလည္း ေသာက္ေပးသင့္ပါသည္။

၃)အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း ကူးစက္ျခင္း

Neti pot သည္ ႀကီးမားေသာ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းကူးစက္ျခင္းကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ ႐ံုသာမကဘဲ တာ႐ွည္ႏွာပိတ္ျခင္းကိုလည္း ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစႏိုင္ပါသည္။ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း ကူးစက္ျခင္းမွ ခံစားေနရေသာ လူနာမ်ားသည္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေျခာက္လၾကာ ေကာင္းမြန္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ကေနဒါေဆးဝါးအဖြဲ႕အစည္း ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုက ရွင္းလင္းျပခဲ့ပါသည္။ေခါင္းကိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ေဆးဝါးမ်ား အသံုးျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းမ်ားလည္း ေတြ႕ႀကံဳခံစားရခဲ့ပါသည္။ Neti pot မ်ားသည္ ႏွာေခါင္းျပႆနာမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္းကိုလည္း Macquarie တကၠသိုလ္႐ွိ ပါေမာကၡျဖစ္သူ Dr. Richard J. Harvey မွ ေထာက္ျပေျပာၾကားထားပါသည္။ Neti pot သည္ အမႈန္အမႊားမ်ားႏွင့္ ႏွာရည္မ်ားအား ဖယ္႐ွားေပးျခင္းျဖင့္ ႏွာေခါင္းသန္႔စင္ျခင္းကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၄) ဓာတ္မတည့္ျခင္း

အကယ္၍ သင္သည္ ႏွစ္စဥ္ ဓာတ္မတည့္မႈ ခံစားရေသာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနလွ်င္ Neti pot ကို အသံုးျပဳျခင္းဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အႀကံဥာဏ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီအလိုက္ ဓာတ္မတည့္တဲ့ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ႏွာပိတ္ျခင္းနဲ႔ ႏွာရည္ယိုျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ “ႏွာေခါင္း သန္႔ရွင္းျခင္းဟာ ေရာဂါလကၡဏာေတြကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစတဲ့ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းေတြထဲက တစ္ခုပါပဲ။ ႏွာေခါင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ သန္႔စင္ျခင္းတစ္ခုလိုပါပဲ။” လို႔ Michigan Sinus Center ရဲ႕ တြဲဖက္ဒါ႐ိုက္တာ M.D ျဖစ္သူ Melissa Pynnonen ၏ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ Neti pot နဲ႔ ႏွာေခါင္း သန္႔စင္ျခင္းဟာ ျဖစ္ေနက် အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းျပႆနာမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးမ်ားထက္ ပိုမို ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္။ “ျဖစ္ပြားေနက် ႏွာေခါင္းနဲ႔ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအတြက္ ေရွးဦးကုသမႈတစ္ခု” လို႔ Dr. Pynnonen ကဲ့သို႔ ဆရာဝန္မ်ားစြာက ယူဆၾကပါတယ္။

ဆားေပ်ာ္ရည္ျဖင့္ ႏွာတြင္းသန္႔စင္ျခင္းသည္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ႏွာတြင္းေရာင္ရမ္းျခင္းကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရၿပီး စရိတ္စက မမ်ားေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း အေမရိကန္ဂ်ာနယ္ တြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ၂ဝ၁ဝ သိပၸံနည္းက် စမ္းသပ္ေလ့လာခ်က္ တစ္ခုတြင္လည္းအတည္ျပဳထားပါသည္။ ဓာတ္မတည့္ျခင္း ခံစားေနရသူမ်ားအတြက္ အလံုးစံု အရည္အေသြးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ဓာတ္မတည့္သည့္ေဆးဝါးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

၅) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းျပႆနာမ်ား

အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရာတြင္ အစားအေသာက္မ်ားအား အာသာျပင္းျပ ခ်ဥ္ခ်င္းတက္ျခင္းႏွင့္ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း သာမန္ထက္ ပိုမို၍ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေဟာ္မုန္း အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ႏွာပိတ္ျခင္းကို အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားရတတ္ပါသည္။ မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း ကူးစက္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏွာပိတ္ျခင္းကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႏွာတြင္းသန္႔စင္ျခင္းသည္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ အိမ္တြင္းေဆးၿမီးတိုတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳထားပါသည္။

၆) ႏွာေခ်ျခင္း

ႏွာပိတ္ျခင္းသည္ ႏွာေခ်ျခင္းကို ျဖစ္ေစလွ်င္ ႏွာေခါင္းပြင့္ေစရန္ Neti pot က အကူအညီ ေပးႏိုင္ပါသည္။ ႏွာပိတ္ျခင္း ေပ်ာက္သြားသည္ႏွင့္ မလိုလားအပ္သည့္ ႏွာေခ်ျခင္း အေလ့အထကို ရွင္းထုတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ Neti pot သည္ ႏွာေခ်ျခင္း ကင္းေဝးေသာ အိပ္စက္ျခင္းကို ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။
မွန္ကန္စြာ ဘယ္လိုအသံုးျပဳမလဲ + အိမ္လုပ္ Neti Pot ေပ်ာ္ရည္
Net pot အတြင္း ေထာက္ခံထားၿပီး ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ ေရအရင္းအျမစ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳရန္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ FDA ေျပာၾကားခ်က္အရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ကိုသာ neti pot အတြက္ အသံုးျပဳရန္ လက္ခံႏိုင္သည့္ ေရမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

• စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ ေပါင္းျပန္ထားေသာ ေရ သို႔မဟုတ္ သက္႐ွိအႏုဇီဝ ကင္းလြတ္ေသာ ေရမ်ား
• အနည္းဆံုး ၃မိနစ္မွ ၅မိနစ္အထိ က်ဳိခ်က္ထားေသာ ေရေပါက္ေခါင္းေရ (အသံုးမျပဳခင္ အေအးခံပါ)
• ၂၄နာရီၾကာေအာင္ သန္႔႐ွင္း၍ ပိတ္ေလွာင္ထားသည့္ ဘူးတစ္ခုအတြင္း သိုေလွာင္ထားေသာ က်ဳိခ်က္ထားေသာ ေရ
• ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ွိေသာ ေရာဂါကူးစက္ေစႏိုင္သည့္ ဇီဝ႐ုပ္မ်ားကို စစ္ထုတ္ရန္ ပံုစံထုတ္ထားေသာ ေရစစ္မွတဆင့္ ခံထားေသာ ေရ

ေပ်ာ္ရည္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ရည္မ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ သင္ကိုယ္တိုင္ အိမ္လုပ္ neti pot ေပ်ာ္ရည္ကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အိုင္အိုဒင္း မပါဝင္ေသာ ဆားလက္ဖက္ရည္ဇြန္း ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔မွ တစ္ဝက္ခန္႔ႏွင့္ သန္႔စင္ထားေသာ ေရတစ္ခြက္ႏွင့္ ေရာစပ္ပါ။ ဆႏၵ႐ွိလွ်င္ မုန္႔ဖုတ္ေဆာ္ဒါ တစ္ဆိတ္စာခန္႔ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။ ေရႏွစ္ခြက္စာကို အသံုးျပဳလွ်င္ ဆားႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္ေဆာ္ဒါကိုလည္း ႏွစ္ဆ ထည့္သြင္းရပါမယ္။

အျခားအပိုပါဝင္ပစၥည္းတစ္ခုခု ပါဝင္ေသာ Neti pot အတြင္း ဆားကို အသံုးမျပဳျခင္းဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ အိမ္လုပ္ neti pot ေပ်ာ္ရည္ ျပဳလုပ္ရန္ အသံုးျပဳေသာ ဆားတြင္ ပါဝင္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ အသံုးခ်င္ႏိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫႊတ္ေသာ ေပ်ာ္ရည္တစ္မ်ဳိးကို သင့္ခႏၶာကိုယ္၏ ကိုယ္ပိုင္တစ္သွ်ဴးမ်ား၏ ဆားႏွင့္ေရ ခ်ိန္ညႇိမႈကို ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ေပ်ာ္ရည္အတြင္း အသံုးျပဳရန္ ပင္လယ္ဆား သို႔မဟုတ္ ဟင္းခ်က္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ႐ိုး႐ိုးဆားမ်ားကို သံုးႏိုင္ပါသည္။ Neti pot အတြင္း အသံုးျပဳရန္ ေပ်ာ္ရည္ ရရွိသည္ႏွင့္ လက္မ်ားကို ေဆးေၾကာ၍ အေျခာက္ခံပါ။ ဒါဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ neti pot ကို အသံုးျပဳရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။

Neti pot အသံုးျပဳနည္း

၁) ေဘစင္တစ္ခုအတြင္း ခါးေရွ႕ကိုင္းထား၍ ေခါင္းကို ေဘးဘက္သို႔ (၄၅ဒီဂရီခန္႔) ေစာင္းထားပါ။ Neti pot ၏ ႏႈတ္သီးကို အေပၚဘက္ ႏွာေခါင္းေပါက္အတြင္း ထားပါ။

၂) ဖြင့္ထားသည့္ ပါးစပ္မွတဆင့္ အသက္႐ႈ၍ ထိုအေပၚဘက္ ႏွာေခါင္းေပါက္အတြင္းသို႔ ျဖည္းညင္းစြာ ေလာင္းထည့္ပါ။ Neti pot ေပ်ာ္ရည္မ်ား ေအာက္ဘက္ႏွာေခါင္းေပါက္မွ ထြက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါလိမ့္မည္။ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့အရာပါ။ ႏွာေခါင္းသန္႔စင္ျခင္း စတင္ပါၿပီ။

၃) တျခားတစ္ဖက္ကို ထပ္မံျပဳလုပ္ပါ။ Neti pot ေပ်ာ္ရည္တစ္ဝက္ခန္႔စီကို ႏွာေခါင္းေပါက္တစ္ဖက္စီတြင္ ခ်ိန္ရြယ္အသံုးျပဳပါ။
အခ်ိန္၆မိနစ္ထက္ ပိုမၾကာတဲ့အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ႏွာေခါင္းေပါက္တြင္းမွာ အရည္မ်ား ဖိတ္စင္က်လာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ညစ္ပတ္ေပေရ ဖိတ္စဥ္ျခင္း မရွိေစရန္ ေဘစင္အေပၚမွာ ခါးကို ေသခ်ာကိုင္းထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အစပိုင္းမွာ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ၿပီးရင္ ေရကြက္ေလးေတြ က်န္ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ စိတ္မပူပါနဲ႔။ အျမန္ေျခာက္သြားၿပီး ဘာအစြန္းအထင္းမွ က်န္ခဲ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။

မွားတတ္ေသာ အမွားမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား

ပထမဆံုး နံပါတ္တစ္ အႏၲရာယ္ကေတာ့ အႏၲရာယ္႐ွိတဲ့ ေရအရင္းအျမစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ဘတ္တီးရီးယား ပါဝင္တဲ့ ေရျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ Neti pot အတြင္း ေရပိုက္ေခါင္းေရကို မက်ဳိခ်က္ဘဲ အသံုးျပဳလွ်င္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။ အႀကံဳျပဳထားသည့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကိုသာ အၿမဲ အသံုးျပဳပါ။ ေသေစေလာက္သည့္ ဘတ္တီးရီးယားပါဝင္ေသာ ေရကို အသံုးျပဳမိလွ်င္ Neti pot ေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္က မသင့္ေလ်ာ္ေသာ Neti pot အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေသဆံုးမႈ အနည္းဆံုး ၂ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေသဆံုးမႈ ၂ခုစလံုးသည္ အလြန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဘတ္တီးရီးယား အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည့္ Naegleria fowleriပါဝင္ေသာ ေရပိုက္ေခါင္းေရကို အသံုးျပဳမိ၍ ျဖစ္သည္။

Naegleria fowleri သည္ amebic meningoencephalitis (PAM) ဟုေခၚေသာ ဦးေႏွာက္ေရာဂါကူးစက္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ PAM ၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ ကူးစက္ခံရၿပီးေနာက္ တစ္ရက္မွ ၉ရက္အတြင္း စတင္တတ္ပါသည္။ ပထမတြင္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ မအီမသာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပ်ဳိ႕အန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းအဆင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားတြင္ လည္ပင္းေတာင့္တင္းျခင္း၊ ထိတ္လန္႔တၾကား ျဖစ္ျခင္း၊ လူမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အား အာ႐ံုစိုက္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ စိတ္မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ တက္ျခင္းႏွင့္ အာ႐ံုေခ်ာက္ခ်ားျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ေရာဂါသည္ အေျခအေန ဆိုးဝါးမႈ လွ်င္ျမန္၍ ၅ရက္ခန္႔အတြင္း ေသဆံုးႏိုင္ပါသည္။ ဒီအခ်က္ဟာ သင့္ရဲ႕ neti pot အတြင္ သင္အသံုးျပဳတဲ့ ေရႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သန္႔ရွင္းခ်င္ရသည့္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု အမွန္တကယ္ျဖစ္ပါတယ္။

သန္႔စင္ထားေသာ ေရကို အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ သင့္ရဲ႕ neti pot ကိုလည္း အလြန္သန္႔ရွင္းေအာင္ ထားရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သင္အသံုးျပဳသည့္အခါတိုင္း ဘတ္တီးရီးယားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ သန္႔စင္သည့္ေရျဖင့္ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္းပါ။ Neti pot ကို ေလသလပ္ခံ၍ အေျခာက္ခံျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ တစ္႐ႈးျဖင့္လည္း ေျခာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ Neti pot ကို အသံုးမျပဳခင္ သင့္ရဲ႕လက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာသန္႔စင္၍ အေျခာက္ခံထားပါ။

Net pot သည္ သြားတိုက္တံႏွင့္တူပါသည္။ ၎တို႔ကို ခြဲေဝသံုးစြဲျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ သင့္ရဲ႕မိသားစုဝင္မ်ားနဲ႔ မွ်ေဝသံုးစြဲမယ္ဆိုရင္ ကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုသက္သာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ မရွိဘဲ က်န္းမာေရးနဲ႔လည္း မညီၫြတ္ပါဘူး။

ေနာက္ထပ္ အမ်ားအားျဖင့္ မွားတတ္တဲ့ အမွားကေတာ့ neti pot ကို အလြန္အကြ်ံ သံုးစြဲျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားစြာေသာ သဘာဝ ေဆးၿမီးတိုမ်ားအတိုင္း အလြန္အကြ်ံ အသံုးျပဳျခင္းဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အက်ဳိးရလဒ္ကို ျဖစ္ေစမွာ မဟုတ္တဲ့အျပင္ ျပႆနာေတြကိုသာ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုမွာ ႏွာေခါင္းသန္႔ရွင္းျခင္းကို ကာလတို ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး က်န္းမာေစေပမယ့္ ကာလရွည္ အသံုးျပဳျခင္းကေတာ့ အႏၲရာယ္ရွိေစႏိုင္ပါတယ္။ Neti pot ကို အလြန္ပံုမွန္သံုးစြဲျခင္းဟာ ႏွာတြင္း အေျမႇးအမွ်င္မ်ားကိုကာကြယ္ေပးတဲ့ အရာအခ်ဳိ႕ကို ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ကိစၥမဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သင့္ရဲ႕ neti pot ကို ေသခ်ာစြာ အလြန္အကြ်ံ မသံုးစြဲမိေအာင္ ရွိပါေစ။

Neti pots မ်ားကို ကေလးငယ္ေလးမ်ားအတြက္ အသံုးမျပဳေပးသင့္ပါ။ Neti pot အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ သက္ေတာင့္သက္သာမ႐ွိျခင္း မလိုလားအပ္တဲ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ခံစားရရင္ အသံုးျပဳျခင္းကို ရပ္တန္႔ပစ္ၿပီး ေဆးဝါး ရွာေဖြအသံုးျပဳေပးပါ။

Htet Htet Tin Zar (႐ိုးရာေလး)
Ref :Health : Neti Pot - 6 Health Benefits of Nasal Irrigation