က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ေဖာ္ျပေပးေနတဲ့ ဆီးအေရာင္မ်ား

ေက်ာက္ကပ္ေတြက ေသြးေတြကိုသန္႔စင္ေပးႏိုင္ဖို႔ ဆီးကို အညစ္အေၾကးအျဖစ္ စြန္႔ထုတ္ေပးပါတယ္။ ဆီးအိမ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေလၽွာ႔က်လာရင္ ဆီးေတြ စုပုံလာၿပီး ေက်ာက္ကပ္ေတြဆီကို ျပန္သြားပါတယ္။

ဆီးသြားလမ္းရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္က ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွာ ပိုလၽွံေနတဲ့ အရည္ေတြနဲ႔ အညစ္အေၾကးေတြကို စစ္ထုတ္ေပးတာျဖစ္လို႔ အလုံးစုံေသာက်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ေတြက ခႏၶာကိုယ္တြင္း အရည္နဲ႔ အညစ္အေၾကးေတြ စုဖြဲ႕လာျခင္းကို ကာကြယ္ေပးၿပီး အ႐ိုးမ်ား သန္မာေစတာ၊ ေသြးနီဥဆဲလ္မ်ား ထုတ္လႊတ္တာ၊ ကိုယ္တြင္းရွိ လၽွပ္လိုက္ရည္အဆင့္မ်ားကို တည္ၿငိမ္ေစတာနဲ႔ ေသြးဖိအားကို ထိန္းၫွိေပးတဲ့ ေဟာ္မုန္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္တာ စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဆီးကို ပုံမွန္စြန္႔ထုတ္ပစ္ဖို႔နဲ႔ ဆီးလမ္းေၾကာင္းရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကို ပံ့ပိုးေပးဖို႔အတြက္ ဆီးအိမ္နဲ႔ ေက်ာက္ကပ္ျပႆနာမ်ားကို အခ်ိန္မီ သိရွိကုသႏိုင္ဖို႔က အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဆီးအေရာင္ဟာ အဝါေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးမွာ ယူရီးယားဓာတ္၊ ခရစ္တင္နင္းျဒပ္ေပါင္း၊ ေပ်ာ္ဝင္ ျဒပ္ေပါင္းေတြနဲ႔ အျခားေသာ ေအာ္ဂဲနစ္နဲ႔ အင္ေအာ္ဂဲနစ္ ျဒပ္ေပါင္း မ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္။ ဒီအညစ္အေၾကးေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း စုပုံလာရင္ ကိုယ္အဂၤါေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ဆီးအေရာင္ဟာ အနီေရာင္ေသြးဆဲလ္အေဟာင္းမ်ား ပ်က္စီးယိုယြင္းျခင္းကေန ရရွိလာတဲ့ အညစ္အေၾကးျဖစ္တဲ့ ယူ႐ိုဘလင္တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရပါတယ္။ ဆီးအေရာင္နဲ႔ အနံ႔ဟာ ခႏၶာကိုယ္အေျခအေနကို ေဖာ္ျပႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဆီးအေရာင္က လိေမၼာေရာင္၊ အၾကည္ေရာင္၊ အနီရင့္ေရာင္ သို႔မဟုတ္ ပန္းေရာင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုလကၡဏာရပ္ေတြရဲ႕ အဓိပၸာယ္ေတြကို ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။

အဝါေဖ်ာ့ေရာင္

အဝါေဖ်ာ့ေရာင္ကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ ဆီးရဲ႕ေတြ႕ရတတ္တဲ့ အေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေရာင္ဟာ သင့္က်န္းမာေရးဟာ အေကာင္းဆုံးအေျခအေနမွာရွိေၾကာင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။

မရင့္မေဖ်ာ့အဝါေရာင္

ဒီအေရာင္ကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္မွာ ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္တဲ့ လကၡဏာရပ္ကို ျပသျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေရာင္ကို သတိျပဳမိတိုင္းမွာ ေရကိုေသာက္သုံးေပးသင့္ပါတယ္။

အဝါရင့္ေရာင္

ေရဓာတ္မ်ားစြာ ခမ္းေျခာက္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဆီးဟာ အဝါရင့္ေရာင္ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာက္ဆီးပ်က္ဆီးမႈ မျဖစ္ရေအာင္ ခ်က္ခ်င္း ေရဓာတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အၾကည္ေရာင္

ဆီးအၾကည္ေရာင္ဟာ က်န္းမာေရးျပႆနာကို သတိေပးတဲ့လကၡဏာတစ္ရပ္ေတာ့ မဟုတ္ေပမဲ့ ေရကို အလြန္အကၽြံေသာက္သုံးထားေၾကာင္းဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ျပပါတယ္။ ပိုလၽွံစြာ ေရေသာက္သုံးျခင္းဟာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ဓာတုဆိုင္ရာ မညီမၽွမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

လိမၼာေရာင္

အသည္းေရာဂါ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္တာ၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးဝါးေတါအသုံးျပဳတာ ဒါမွမဟုတ္ သည္းေျခအိတ္အတြင္း သည္းေျခေက်ာက္ ပိတ္ဆို႔ေနျခင္းေၾကာင့္ ဆီးဟာ လိေမၼာ္ေရာင္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။

ႏို႔ႏွစ္ေရာင္

ပ႐ိုတင္းဓာတ္နဲ႔ တစ္သၽွဴးေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ရပ္တန္႔သြားတာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတဲ့ အေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးအိမ္ပိုးဝင္ေရာက္ျခင္းရဲ႕ လကၡဏာတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ပန္းေရာင္

ဆီးအတြင္း ေသြးပါလာတာဟာ ဆီးကို ပန္းေရာင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးပါတယ္။ ဒီလိုအခါမ်ိဳးမွာ ဆရာဝန္ထံ အျမန္ဆုံး သြားေရာက္ျပသသင့္ပါတယ္။

ပန္းရင့္ေရာင္

ဆီးဟာ ပန္းရင့္ေရာင္ျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ အေလးထားရမယ့္ လကၡဏာတစ္ရပ္ကို ျပသေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဆီးအိမ္အတြင္း ပိုးဝင္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကင္ဆာျဖစ္ျခင္းကို ျပသတဲ့ သေဘာျဖစ္လို႔ ဆရာဝန္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

အနီေရာင္

ဆီးဟာ ေသြးေရာင္ေျပာင္းသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္ေတာ္တဲ့ကုသမႈကို ခံယူၿပီး ေရာဂါျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

စိမ္းျပာေရာင္

ဒီလိုအေရာင္ဆီးဟာ ေဆးဝါးအသုံးျပဳျခင္း ဒါမွမဟုတ္ အျပာေရာင္ သို႔မဟုတ္ အစိမ္းေရာင္ ဆိုးေဆးအေရာင္အတုမ်ားနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အစားအစာမ်ားကို စားသုံးျခင္းရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အၫိုေရာင္

အစြမ္းကုန္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ကပ္ပုံမွန္မဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆီးေရာင္ဟာ အၫိုေရာင္ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

 

Ref : Health : Learn What The Color Of Your Urine Means!

Htet Htet Tin Zar (႐ိုးရာေလး)