ကင္ဆာျဖစ္ေစတဲ့ ပစၥည္းေတြ ပါဝင္ေနတဲ့ ေန႔စဥ္သုံး ပစၥည္း (၁၀) မ်ိဳး

ကၽြမ္းက်င္ေဆးဝါးပညာရွင္ေတြက ကင္ဆာျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ ကုထုံးေတြကို ရွာေဖြေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေန႔စဥ္ အသုံးျပဳေနတဲ့ ဘယ္လိုပစၥည္းေတြမွာ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ပါဝင္ပစၥည္းေတြပါလည္း သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေဈးဝယ္မယ္ဆိုရင္ ကင္ဆာျဖစ္ေစတတ္တဲ့ ပစၥည္း ပါဝင္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးၿပီးမွ ဝယ္သင့္ပါတယ္။ ဘယ္လို ပစၥည္းေတြလည္း ၾကည့္ရေအာင္...

 

၁။ ကိုယ္လိမ္းေပါင္ဒါ

ကိုယ္လိမ္းေပါင္ဒါအခ်ိဳ႕မွာ ပါဝင္တဲ့ ကားစီႏိုဂ်ဲနစ္ ( carcinogenic) က သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာနဲ႔ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ေစတဲ့ အဓိက တရားခံပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္လိမ္းေပါင္ဒါဝယ္တဲ့အခါ ပါဝင္ပစၥည္း အၫႊန္းကို ေသခ်ာဖတ္ပါ။

၂။ အစြန္းခၽြတ္ေဆး

အစြန္းခၽြတ္ေဆးေတြမွာ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ ခရစၥတယ္လိုင္း စီလီကာ (crystalline silica) ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၃ ႏွစ္ကတည္းက အစြန္းခၽြတ္ေဆးထုတ္လုပ္သူေတြက သူတို႔ ပစၥည္းေတြမွာ စီလီကာ ပါဝင္မႈ ေလၽွာ႔ဖို႔ ကတိေပးခဲ့ပါတယ္။

၃။ ေပါင္းသတ္ေဆး

ကင္ဆာျဖစ္ေစတဲ့ ပါဝင္ပစၥည္းေတြကို ေပါင္းသတ္ေဆး အခ်ိဳ႕မွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒိုင္ကလို႐ို ဖီႏိုဆာဆီတိတ္ (dichlorophenoxyacetate) ျဒပ္ေပါင္းက အက်ိတ္ ေရာဂါျဖစ္ေစပါတယ္။

၄။ foundation မိတ္ကပ္

အခ်ိဳ႕ေသာ foundation မိတ္ကပ္ေတြမွာ BHA လိုမ်ိဳး အဆိပ္အေတာက္မ်ားတဲ့ ကာစီႏိုဂ်င္ ေတြပါဝင္ပါတယ္။

၅။ သြားတိုက္ေဆး

သြားတိုက္ေဆးအခ်ိဳ႕မွာေတြ႕ရတဲ့ FD & C Blue နဲ႔ ဆက္ဟရင္ (saccharin) တို႔က အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သြားတိုက္ေဆးဝယ္တဲ့ အခါ အၫႊန္းေသခ်ာဖတ္ၿပီးဝယ္ပါ။

၆။ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး

ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး ဝယ္တဲ့အခါ ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ဒီ (formaldehyde) နဲ႔ FD&C RED ပါဝင္လား ဆိုတာ ေသခ်ာစစ္ေဆးပါ။ ဒါမွ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ကာကြယ္ႏိုင္မွာပါ။

၇။ ေခြးလည္ပတ္

တခ်ိဳ႕က ေခြးသန္းေတြ ေသေစတဲ့ ေခြးလည္ပတ္ကို အိမ္ေမြးေခြးေလးေတြလည္ပင္းမွာ တပ္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခြးလည္ပတ္ဝယ္တဲ့အခါ ပ႐ိုပိုဇာ (propoxur) ပါဝင္တာက ကင္ဆာကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၈။ ပိုးမႊားကာကြယ္ေဆး

ပိုးမႊားကာကြယ္ေဆးအခ်ိဳ႕မွာ ေအာ္သိုဖီႏိုင္းဖီေနာ္ (orthophenylphenol) ပါရွိတာေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ေစပါတယ္။

၉။ ျပည့္ဝႏြားႏို႔

ကုန္တိုက္က ႏြားႏို႔ဗူး ဝယ္တဲ့အခါ အဆိပ္အေတာက္ ပါဝင္ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ DDT ၊ ဒိုင္ရယ္ဒရင္း (dieldrin) နဲ႔ ဟက္ဇာကလို႐ို ဗန္ဇိုင္း တို႔ မပါဝင္တာကိုပဲ ဝယ္ဖို႔ သတိျပဳပါ။

၁၀။ ဆံပင္ဆိုးေဆး

ကြာတာနီယမ္ ၁၅ (quaternium- 15) နဲ႔ ဒိုင္သႏိုလမင္း (diethanolamine) ပါဝင္ပစၥည္းေတြပါဝင္တဲ့ ဆံပင္ဆိုးေဆးေတြက ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္လို႔ ေသခ်ာ အၫႊန္းၾကည့္ၿပီးမွ ဝယ္ပါ။

႐ိုးရာေလးပရိသတ္ႀကီးေရ... ဒီလိုအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့ ပါဝင္ပစၥည္းေတြက အၿမဲတမ္းေတာ့ ဗူးေပၚမွာ ေရးထားေလ့မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ပစၥည္းကိုပဲ ဝယ္ဝယ္ ေသခ်ာ သတိထား ေ႐ြးဝယ္ဖို႔က အဓိကက်ပါတယ္ေနာ္။

 

Ref: Manbee "products that contain cancer-causing ingredients in your home"May Moe (႐ိုးရာေလး)