ေနပူထဲက ျပန္ေရာက္ေရာက္ျခင္း ဘာေၾကာင့္ အဲကြန္းေလမခံသင့္ရသလဲ

အဲကြန္းေလခံယူျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တာေတြ၊ အစားအစာ ေရာေႏွာစားေသာက္တာေတြ၊ ေရခ်ိဳးခ်ိန္ စတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတိေပးစကားေတြကို ကၽြန္မတို႔ လိုက္နာတတ္ၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုလုပ္လို႔ ဘယ္လိုအက်ိဳးဆက္ျဖစ္ရတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ မွန္ကန္တိက်မႈေတာ့ ေရေရရာရာ မရွိၾကပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုသတိေပးစကားေတြထဲကမွ ေနပူထဲကေန ျပန္လာခ်ိန္မွာ အဲကြန္းဖြင့္ထားတဲ့ေနရာမွာ ဘာေၾကာင့္ မေနသင့္ရသလဲဆိုတာကို မွန္ကန္တိက်တဲ့အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ ေျပာျပေပးလိုက္ပါမယ္။

က်န္းမာေရးအား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသိသိသာသာ အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္းက လူ႕က်န္းမာေရးအတြက္ သက္ေရာက္မႈေတြရွိပါတယ္။ အျပင္အပူခ်ိန္နဲ႔ အတြင္းအပူခ်ိန္ ျခားနားမႈက မ်ားစြာပိုၿပီး သိသိသာသာရွိပါတယ္။ အပူခ်ိန္ ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲသြားျခင္းဟာ အလ်င္အျမန္ ေနသားက်သြားေစဖို႔ အတင္းအက်ပ္တိုက္တြန္းခိုင္းေစျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ကို ဖိစီးမႈေတြျဖစ္ေစပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ဖ်ားနာေစျခင္း၊ ေရာဂါကူးစက္မႈ ေဘးအႏၲရာယ္ပိုမိုတိုးျမင့္ျခင္း စတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ေျပာၾကားခ်က္အရ အပူခ်ိန္ဟာ ၂၃-၂၅ဒီဂရီဆဲလ္ဆီးယပ္စ္ ဝန္းက်င္ရွိတာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။

အဲကြန္းျဖင့္ ႐ုတ္တရက္အပူခ်ိန္က်ဆင္းသြားျခင္း၏ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ားႏွာပိတ္ျခင္း၊ ႂကြက္သားမ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ခဲျခင္း စတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြဟာ ေနပူထဲက ပန္လာၿပီး အဲကြန္းေလရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုး႐ြားလာေစႏိုင္ပါတယ္။

ဒီထဲကမွ အႀကီးမားဆုံးက်န္းမာေရးျပႆနာေတြကေတာ့ -

၁။ အသက္႐ႈမႈ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္းအဲကြန္းမရွိတဲ့ ေနရာတစ္ခုကေန အဲကြန္းရွိတဲ့ ေနရာတစ္ခုကို ႐ုတ္တရက္ မၾကာခဏ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစျခင္းေၾကာင့္ အသက္႐ႈျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပန္းနာ၊ ေခ်ာင္းဆိုးရင္က်ပ္နာ၊ ဓာတ္မတည့္ျခင္းနဲ႔ ႏွာပိတ္ျခင္းေတြကို ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး အသက္႐ႈျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

၂။ အေရျပား ျပႆနာမ်ားပူလြန္းျခင္းကေန အေအးကို ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ဆိုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အေရျပားေပၚမွာ အျပင္းထန္ဆုံးပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္အသားအေရဟာ မ်ားစြာပိုၿပီး ပါးလႊာတဲ့အတြက္ ခုခံႏိုင္မႈအား နည္းပါးပါတယ္။ ႐ုတ္တရက္ သတိမထားမိႏိုင္ေပမဲ့ အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္ လုပ္ေဆာင္မိတာေၾကာင့္ အသက္အ႐ြယ္အိုမင္းမႈ လကၡဏာ တိုးတက္ျမင့္မားလာႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလို႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ အသားအေရနဲ႔ မ်က္စိတို႔မွာလည္း ေျခာက္ေသြ႕မႈကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းေတြလိုပဲ အေရျပားဟာ ႐ုတ္တရက္ အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ အစိုဓာတ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းနဲ႔ ထုတ္လႊတ္ျခင္း ႏွစ္ခုအၾကား ခ်ိန္ၫွိရမႈကို တိုက္ခိုက္လြန္ဆြဲၾကရပါတယ္။

၃။ ႏွလုံးေရာဂါႏွလုံး႐ုတ္တရက္ေဆာင့္တက္မႈ ျမင့္မားလာျခင္းဟာ ေလေအးေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးဖိအားနဲ႔ ေသြးခဲမႈပုံစံ ျမင့္တက္လာၿပီး ေသြးေၾကာေတြက အေအးဓာတ္နဲ႔အတူ တင္းက်ပ္လာပါတယ္။ ႐ုတ္တရက္အပူခ်ိန္ ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ဒီလိုက်န္းမာေရးေဘးအႏၲရာယ္မ်ိဳးေတြဟာ ႀကဳံေတြ႕ရမႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ဒီဂရီဆဲလ္ဆီးယပ္စ္ေလာက္ ႐ုတ္တရက္ အပူခ်ိန္က်ဆင္းသြားလၽွင္ေတာင္ ရက္သတၱပတ္ ၃-၄ပတ္ေက်ာ္လာရင္ ႏွလုံး႐ုတ္တရက္ေဆာင့္တက္မႈနဲ႔ ဆက္ႏြယ္လာတာမ်ိဳး ရွိေၾကာင္း ၿဗိတိသၽွေဆးပညာဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုမွာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

၄။ ေရာဂါကူးစက္မႈအပူ အေအးပတ္ဝန္းက်င္ ႏွစ္ခုအၾကား ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ လူေတြကို ေရာဂါကူးစက္မႈ ခံႏိုင္ရည္ ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ မ်က္စိေရာဂါကူးစက္မႈေတြ ေႏြရာသီမွာ ပိုအျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းေၾကာင့္ ေလထဲကတစ္ဆင့္ ကူးစက္တဲ့ ေရာဂါပိုးမႊားေတြရဲ႕ ေဘးအႏၲရာယ္ဟာလည္း ပိုမိုျမင့္တက္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုေဘးအႏၲရာယ္ေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေန႔လည္ ၁၂နာရီမွ ၄နာရီအၾကား အျပင္မထြက္ႏိုင္ေအာင္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ႐ုံးေတြ၊ ေဈးဝယ္စင္တာေတြမွာလည္း အပူခ်ိန္ ၂၄ဒီဂရီဆဲလ္ဆီးယပ္စ္ေအာက္ ထားရွိျခင္းကို ေရွာင္သင့္ပါတယ္။

ပိုၿပီးအေရးႀကီးတာကေတာ့ အိမ္ျပန္ေရာက္ေရာက္ျခင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းအေအးမခံဖို႔ပါပဲ။ မိနစ္အနည္းငယ္ေလာက္ အေမာေျဖနားရင္း ေစာင့္ပါ။

 

Ref : Top Buzz “Why You Shouldn’t Turn On Your AC As Soon As You Step In From The Heat”

Htet Htet Tin Zar (႐ိုးရာေလး)