လက္ေဗြရာၾကည့္႐ုံနဲ႔ ဂ်ယ္အမ်ဳိးအစားအထိ သိႏုိင္မယ့္ လက္ေဗြရာနည္းပညာကုိ တရား႐ုံးသုိ႔ တင္ျပေတာ့မည္

လက္ေဗြရာၾကည့္႐ုံနဲ႔ ဆံပင္လိမ္းဖုိ႔ ဘယ္လုိဂ်ယ္အမ်ဳိးအစား သုံးတယ္ ဆုိတာကအစ ကြန္ဒုံးကုိ လက္နဲ႔ကုိင္ခဲ့လား၊ မကုိင္ခဲ့ဘူးလားဆုိတာအထိ သိႏုိင္တဲ့ နည္းပညာတစ္မ်ဳိးကုိ အသုံးျပဳခြင့္ေပးဖုိ႔ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွာ မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္း တရား႐ုံးကုိ တင္ျပဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။

Sheffield Hallam တကၠသုိလ္နဲ႔ အေနာက္ေယာ့ခ္႐ႈိင္းယားရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဲဒီစနစ္မွာ လက္ေဗြရာတစ္၀ုိက္က အၾကြင္းအက်န္ အပုိင္းအစေတြကုိ ရွာေဖြလုိ႔ အေငြ႕ပ်ံ႕ေအာင္ လုပ္ၿပီး ေလဟာနယ္ထဲက လွ်ပ္စစ္သံလုိက္စက္ကြင္းထဲ ပစ္သြင္းလုိက္တာပါ။ အဲဒီအေျခအေနမွာ ျဒပ္ထုမတူညီတဲ့ အမႈန္ေတြက ပုံစံမ်ဳိးစုံနဲ႔ လႈပ္ရွားေနမွာျဖစ္ၿပီး လက္ေဗြရာထဲက ေတြ႕ရတဲ့ ေမာ္လီက်ဴးေတြကုိ ခြဲျခားႏုိင္မွာပါ။

ဥပမာအားျဖင့္ လက္ေဗြရာက ပ႐ုိတိန္းဓာတ္ကုိၾကည့္တာနဲ႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ လက္ေဗြရာပုိင္ရွင္က ေယာက်္ားလား၊ မိန္းမလားဆုိတာ ခြဲျခားႏုိင္မွာပါ။ ဒါ့အျပင္ လက္ေဗြရာပုိင္ရွင္က မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ အရက္ေသာက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ခြဲျခားႏုိင္မွာပါ။ ဒီနည္းပညာဟာ ႏွစ္ ၃၀ သက္တမ္းရွိတဲ့ လက္ေဗြရာက ေသြးကုိစစ္ေဆးႏုိင္တဲ့အတြက္ အမႈေဟာင္းေတြကုိပါ ျပန္လည္ စစ္ေဆးႏုိင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Nz(ရုိးရာေလး)