ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရဆိုးစြန႔္ေျမာင္းမ်ားမွ ေဒၚလာ ၂ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေ႐ႊမ်ားေတြ႕ရွိခဲ့

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရဆိုးေျမာင္းမ်ားမွာ ေ႐ႊ ၉၅ ေပါင္ခန႔္ကို ေတြ႕ရတယ္ လို႔ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရွိ Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology  တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေ႐ႊေတြရဲ႕ ယေန႔ေခတ္ေပါက္ေဈးဟာ ေဒၚလာ ၂ သန္းဖိုးေလာက္ တန္ေၾကးရွိၿပီး ေလ့လာသူေတြကေတာ့ ဒီေ႐ႊမႈန္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္နာရီစက္႐ုံမ်ားနဲ႔ ေ႐ႊပန္းထိမ္လုပ္ငန္းမ်ားမွေ႐ႊစမ်ား ေရဆိုးပိုက္ထဲကို ေရာက္လာတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ဒီေလ့လာခ်က္ကို ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံပတ္ဝန္းက်င္ဝန္ႀကီးဌာန ဦးေဆာင္မႈနဲ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတစ္ေလွ်ာက္ ေရဆိုးသန႔္စင္ ၆၄ ခုမွာ ေလ့လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေ႐ႊပန္းထိမ္လုပ္ငန္းအမ်ားဆုံးရွိတဲ့ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ပိုင္းက ေရဆိုးစြန႔္ပစ္စက္႐ုံေတြမွာေတာ့ ေ႐ႊစမ်ားကို အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။

ေလ့လာသူေတြကေတာ့ ေရဆိုးေျမာင္းေတြမွာ ေ႐ႊရွာတာဟာ အက်ိဳးရွိတဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုပါလို႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ဆြစ္ဇာလန္ရဲ႕ ေရဆိုးေျမာင္းေတြထဲမွာ ေ႐ႊအျပင္ေနာက္ထပ္ ေငြမ်ားနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ ရွားပါးသတၱဳမ်ားကို ပါေတြ႕ရွိခဲ့ရပါေသးတယ္။ အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၆၅၀၀ ခန႔္ရွိတဲ့ ေငြေတြ (ကာလတန္ေၾကးနဲ႔ဆို ေဒၚလာ ၁.၈ သန္းခန႔္ရွိၿပီး) ဟာ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရဆိုးေျမာင္းမ်ားမွာ ႏွစ္တိုင္းႏွစ္တိုင္း ပါဝင္ေနပါတယ္။ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံဟာ ကမာၻ႔ ေ႐ႊသန႔္စင္ေရး အခ်က္အျခာေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ေ႐ႊ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေ႐ႊသန႔္စင္ေရးစက္႐ုံေတြမွ ထြက္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref : CNN News : Scientists find gold worth $2 million in Swiss sewage

လူမို (႐ိုးရာေလး)